Цирконијум

Цирконијум (Zr)

chemical element with symbol Zr and atomic number 40
Атомски број40
Атомска маса91.224
Масени број90
Група4
Периода5
Блокd
протон40 p+
неутрон50 n0
електрон40 e-
Animated Боров модел атома of Zr (Цирконијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
155 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
154 pm
Metallic Radius
145 pm
ionic radius
59 pm
Crystal Radius
73 pm
Ван дер Валсов радијус
223 pm
густина
6,52 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Цирконијум020406080100120140160180200220240pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Zr (Цирконијум)
Топлота испаравања
567 kJ/mol
топлота топљења
19,2 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
610 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 10, 2
Боров модел атома: Zr (Цирконијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Zr (Цирконијум)
електронска конфигурација[Kr] 4d2 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d2 5s2
Enhanced Боров модел атома of Zr (Цирконијум)
Orbital Diagram of Zr (Цирконијум)
оксидациони број-2, 0, 1, 2, 3, 4
електронегативност
1.33
Electrophilicity Index
1,0036040369931862 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
4.679,15 K
Температура топљења
2.127,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery white
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
22,7 W/(m K)
Termička dilatacija
0,0000057 1/K
molar heat capacity
25,36 J/(mol K)
Специфична топлота
0,278 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
2,4 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000042 m Ω
Суперпроводност
0,61 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000168 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,00000000153 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,000109
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
3,23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
5 MPa
модул стишљивости
shear modulus
33 GPa
Јангов модул
68 GPa
Пуасонов однос
0,34
брзина звука
3.800 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number49
Mendeleev Number44
Pettifor Number49
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
112 ± 13 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
0,184
Neutron Mass Absorption
0,00066
квантни број3F2
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Zirconium

Стабилни изотопи3
Нестабилни изотопи34
Natural Isotopes5
Isotopic Composition9051.45%9051.45%9217.15%9217.15%9417.38%9417.38%9111.22%9111.22%962.80%962.80%

77Zr

Масени број77
неутронски број37
атомска тежина
76,966076 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2017
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

78Zr

Масени број78
неутронски број38
атомска тежина
77,956146 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2001
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

79Zr

Масени број79
неутронски број39
атомска тежина
78,94979 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
56 ± 30 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1999
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

80Zr

Масени број80
неутронски број40
атомска тежина
79,941213 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,6 ± 0,6 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Zr

Масени број81
неутронски број41
атомска тежина
80,938245 ± 0,000099 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,5 ± 0,4 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.12%

82Zr

Масени број82
неутронски број42
атомска тежина
81,931707497 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32 ± 5 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Zr

Масени број83
неутронски број43
атомска тежина
82,929240926 ± 0,000006902 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
42 ± 2 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1974
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Zr

Масени број84
неутронски број44
атомска тежина
83,923325663 ± 0,000005903 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25,8 ± 0,5 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Zr

Масени број85
неутронски број45
атомска тежина
84,921443199 ± 0,000006902 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,86 ± 0,04 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1963
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Zr

Масени број86
неутронски број46
атомска тежина
85,916296814 ± 0,000003827 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
16,5 ± 0,1 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Zr

Масени број87
неутронски број47
атомска тежина
86,914817338 ± 0,00000445 Da
g-factor
-0,19866666666667 ± 0,0011111111111111
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,68 ± 0,01 h
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,42 ± 0,05
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Zr

Масени број88
неутронски број48
атомска тежина
87,910220715 ± 0,0000058 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
83,4 ± 0,3 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

89Zr

Масени број89
неутронски број49
атомска тежина
88,908879751 ± 0,000002983 Da
g-factor
-0,23222222222222 ± 0,0013333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
78,36 ± 0,023 h
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,28 ± 0,1
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Zr

Масени број90
неутронски број50
атомска тежина
89,904698755 ± 0,000000126 Da
g-factor
0
присутност у природи
51,45 ± 0,04
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1924
parity+

91Zr

Масени број91
неутронски број51
атомска тежина
90,905640205 ± 0,000000101 Da
g-factor
присутност у природи
11,22 ± 0,05
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-0,176 ± 0,003
датум открића1934
parity+

92Zr

Масени број92
неутронски број52
атомска тежина
91,905035336 ± 0,000000101 Da
g-factor
0
присутност у природи
17,15 ± 0,03
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1924
parity+

93Zr

Масени број93
неутронски број53
атомска тежина
92,906470661 ± 0,000000489 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,61 ± 0,05 My
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

94Zr

Масени број94
неутронски број54
атомска тежина
93,906312523 ± 0,000000175 Da
g-factor
0
присутност у природи
17,38 ± 0,04
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1924
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)

95Zr

Масени број95
неутронски број55
атомска тежина
94,908040276 ± 0,000000933 Da
g-factor
0,452 ± 0,008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
64,032 ± 0,006 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,22 ± 0,02
датум открића1946
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

96Zr

Масени број96
неутронски број56
атомска тежина
95,908277615 ± 0,000000122 Da
g-factor
0
присутност у природи
2,8 ± 0,02
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23,4 ± 1,7 Ey
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)100%

97Zr

Масени број97
неутронски број57
атомска тежина
96,910963802 ± 0,00000013 Da
g-factor
-1,872 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
16,749 ± 0,008 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

98Zr

Масени број98
неутронски број58
атомска тежина
97,912740448 ± 0,000009065 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30,7 ± 0,4 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

99Zr

Масени број99
неутронски број59
атомска тежина
98,916675081 ± 0,000011271 Da
g-factor
-1,858 ± 0,008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,1 ± 0,1 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

100Zr

Масени број100
неутронски број60
атомска тежина
99,918010499 ± 0,000008742 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,1 ± 0,4 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

101Zr

Масени број101
неутронски број61
атомска тежина
100,921458454 ± 0,000008944 Da
g-factor
-0,18133333333333 ± 0,0053333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,29 ± 0,08 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,81 ± 0,06
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

102Zr

Масени број102
неутронски број62
атомска тежина
101,923154181 ± 0,000009401 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,01 ± 0,08 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

103Zr

Масени број103
неутронски број63
атомска тежина
102,927204054 ± 0,0000099 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,38 ± 0,07 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

104Zr

Масени број104
неутронски број64
атомска тежина
103,929449193 ± 0,00001 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
920 ± 28 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1990
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

105Zr

Масени број105
неутронски број65
атомска тежина
104,934021832 ± 0,000013 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
670 ± 28 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

106Zr

Масени број106
неутронски број66
атомска тежина
105,93693 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
179 ± 6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%

107Zr

Масени број107
неутронски број67
атомска тежина
106,942007 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
145,7 ± 2,4 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%

108Zr

Масени број108
неутронски број68
атомска тежина
107,945303 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
78,5 ± 2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

109Zr

Масени број109
неутронски број69
атомска тежина
108,950907 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
56 ± 3 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

110Zr

Масени број110
неутронски број70
атомска тежина
109,954675 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
37,5 ± 2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

111Zr

Масени број111
неутронски број71
атомска тежина
110,960837 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
24 ± 0,5 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

112Zr

Масени број112
неутронски број72
атомска тежина
111,965196 ± 0,000751 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
43 ± 21 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

113Zr

Масени број113
неутронски број73
атомска тежина
112,971723 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Zirconium crystal bar and 1cm3 cube

историја

откриоMartin Klaproth
место открићаGermany
датум открића1789
етимологијаFrom the mineral, zircon.
изговорzer-KO-ni-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
165 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,00003 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,000005 %
присутност у природи (метеороид)
0,00066 %
присутност у природи (Сунце)
0,000004 %
Заступљеност у Космосу
0,000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.841
2p4.0072
2s10.6262
3d14.4331
3p16.1545
3s15.6385
4d26.9284
4p26.54
4s25.0984
5s33.5545