Zirkonium

Zirkonium (Zr)

grundämne
Atomnummer40
Atommassa91.224
masstal90
Grupp4
Period5
Blockd
proton40 p+
neutron50 n0
elektron40 e-
Animated Bohrs atommodell of Zr (Zirkonium)

Fysisk Egenskap

Atomradie
155 pm
molvolym
Kovalent Radie
154 pm
Metallic Radius
145 pm
ionic radius
59 pm
Crystal Radius
73 pm
Van der Waalsradie
223 pm
densitet
6,52 g/cm³
Grundämnenas Atomära Egenskaper: Zirkonium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtomradieKovalent RadieMetallic RadiusVan der Waalsradie

Kemisk Egenskap

energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
joniseringsenergi of Zr (Zirkonium)
ångbildningsvärme
567 kJ/mol
smältvärme
19,2 kJ/mol
Bildningsentalpi
610 kJ/mol
elektron
electron shell2, 8, 18, 10, 2
Bohrs atommodell: Zr (Zirkonium)
valenselektron2
Elektronformel: Zr (Zirkonium)
elektronkonfiguration[Kr] 4d2 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d2 5s2
Enhanced Bohrs atommodell of Zr (Zirkonium)
Orbital Diagram of Zr (Zirkonium)
oxidationstal-2, 0, 1, 2, 3, 4
elektronegativitet
1.33
Electrophilicity Index
1,0036040369931862 eV/particle
fundamental state of matter
aggregationstillståndFast
gaseous state of matter
Kokpunkt
4 679,15 K
Smältpunkt
2 127,15 K
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
appearance
färg
Silver
appearancesilvery white
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
22,7 W/(m K)
termisk expansion
0,0000057 1/K
molar heat capacity
25,36 J/(mol K)
Specifik värmekapacitet
0,278 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
elektrisk konduktivitet
2,4 MS/m
resistivitet
0,00000042 m Ω
supraledare
0,61 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetisk susceptibilitet (Mass)
0,0000000168 m³/Kg
magnetisk susceptibilitet (Molar)
0,00000000153 m³/mol
magnetisk susceptibilitet (Volume)
0,000109
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
struktur
KristallstrukturEnkelt hexagonalt (HEX)
Gitterkonstant
3,23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mekanisk materialegenskap
hårdhet
5 MPa
Kompressibilitet
skjuvmodul
33 GPa
Young's modulus
68 GPa
Poissons konstant
0,34
ljudhastighet
3 800 m/s
klassificering
KategoriÖvergångsmetaller, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number49
Mendeleev Number44
Pettifor Number49
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

övrigt

Gas Basicity
Polariserbarhet
112 ± 13 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Träffyta
0,184
Neutron Mass Absorption
0,00066
kvanttal3F2
rymdgrupp194 (P63/mmc)

Zirkoniumisotoper

Stabila isotoper3
Instabila isotoper34
Natural Isotopes5
Isotopic Composition9051.45%9051.45%9217.15%9217.15%9417.38%9417.38%9111.22%9111.22%962.80%962.80%

77Zr

masstal77
neutrontal37
relative atomic mass
76,966076 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2017
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

78Zr

masstal78
neutrontal38
relative atomic mass
77,956146 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2001
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

79Zr

masstal79
neutrontal39
relative atomic mass
78,94979 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
56 ± 30 ms
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1999
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

80Zr

masstal80
neutrontal40
relative atomic mass
79,941213 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
4,6 ± 0,6 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1987
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Zr

masstal81
neutrontal41
relative atomic mass
80,938245 ± 0,000099 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
5,5 ± 0,4 s
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1997
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.12%

82Zr

masstal82
neutrontal42
relative atomic mass
81,931707497 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
32 ± 5 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1982
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Zr

masstal83
neutrontal43
relative atomic mass
82,929240926 ± 0,000006902 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
42 ± 2 s
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1974
Paritet-

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Zr

masstal84
neutrontal44
relative atomic mass
83,923325663 ± 0,000005903 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
25,8 ± 0,5 m
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1977
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Zr

masstal85
neutrontal45
relative atomic mass
84,921443199 ± 0,000006902 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
7,86 ± 0,04 m
Spinn7/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1963
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Zr

masstal86
neutrontal46
relative atomic mass
85,916296814 ± 0,000003827 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
16,5 ± 0,1 h
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1951
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Zr

masstal87
neutrontal47
relative atomic mass
86,914817338 ± 0,00000445 Da
g-factor
−0,19866666666667 ± 0,0011111111111111
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,68 ± 0,01 h
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
0,42 ± 0,05
upptäcktsdatum1948
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Zr

masstal88
neutrontal48
relative atomic mass
87,910220715 ± 0,0000058 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
83,4 ± 0,3 d
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1951
Paritet+

decay modeIntensitet
ϵ (electron capture)100%

89Zr

masstal89
neutrontal49
relative atomic mass
88,908879751 ± 0,000002983 Da
g-factor
−0,23222222222222 ± 0,0013333333333333
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
78,36 ± 0,023 h
Spinn9/2
nuclear quadrupole moment
0,28 ± 0,1
upptäcktsdatum1948
Paritet+

decay modeIntensitet
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Zr

masstal90
neutrontal50
relative atomic mass
89,904698755 ± 0,000000126 Da
g-factor
0
natural abundance
51,45 ± 0,04
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1924
Paritet+

91Zr

masstal91
neutrontal51
relative atomic mass
90,905640205 ± 0,000000101 Da
g-factor
natural abundance
11,22 ± 0,05
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
−0,176 ± 0,003
upptäcktsdatum1934
Paritet+

92Zr

masstal92
neutrontal52
relative atomic mass
91,905035336 ± 0,000000101 Da
g-factor
0
natural abundance
17,15 ± 0,03
radioaktivitetstabil isotop
HalveringstidNot Radioactive ☢️
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1924
Paritet+

93Zr

masstal93
neutrontal53
relative atomic mass
92,906470661 ± 0,000000489 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,61 ± 0,05 My
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1950
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

94Zr

masstal94
neutrontal54
relative atomic mass
93,906312523 ± 0,000000175 Da
g-factor
0
natural abundance
17,38 ± 0,04
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1924
Paritet+

decay modeIntensitet
(double β decay)

95Zr

masstal95
neutrontal55
relative atomic mass
94,908040276 ± 0,000000933 Da
g-factor
0,452 ± 0,008
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
64,032 ± 0,006 d
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
0,22 ± 0,02
upptäcktsdatum1946
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

96Zr

masstal96
neutrontal56
relative atomic mass
95,908277615 ± 0,000000122 Da
g-factor
0
natural abundance
2,8 ± 0,02
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
23,4 ± 1,7 Ey
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1934
Paritet+

decay modeIntensitet
(double β decay)100%

97Zr

masstal97
neutrontal57
relative atomic mass
96,910963802 ± 0,00000013 Da
g-factor
−1,872 ± 0,01
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
16,749 ± 0,008 h
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1951
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

98Zr

masstal98
neutrontal58
relative atomic mass
97,912740448 ± 0,000009065 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
30,7 ± 0,4 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1967
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

99Zr

masstal99
neutrontal59
relative atomic mass
98,916675081 ± 0,000011271 Da
g-factor
−1,858 ± 0,008
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,1 ± 0,1 s
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1970
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

100Zr

masstal100
neutrontal60
relative atomic mass
99,918010499 ± 0,000008742 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
7,1 ± 0,4 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1970
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

101Zr

masstal101
neutrontal61
relative atomic mass
100,921458454 ± 0,000008944 Da
g-factor
−0,18133333333333 ± 0,0053333333333333
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,29 ± 0,08 s
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
0,81 ± 0,06
upptäcktsdatum1972
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

102Zr

masstal102
neutrontal62
relative atomic mass
101,923154181 ± 0,000009401 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,01 ± 0,08 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1970
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%

103Zr

masstal103
neutrontal63
relative atomic mass
102,927204054 ± 0,0000099 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,38 ± 0,07 s
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1987
Paritet-

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

104Zr

masstal104
neutrontal64
relative atomic mass
103,929449193 ± 0,00001 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
920 ± 28 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1990
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

105Zr

masstal105
neutrontal65
relative atomic mass
104,934021832 ± 0,000013 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
670 ± 28 ms
Spinn1/2
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1992
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

106Zr

masstal106
neutrontal66
relative atomic mass
105,93693 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
179 ± 6 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1994
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%

107Zr

masstal107
neutrontal67
relative atomic mass
106,942007 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
145,7 ± 2,4 ms
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1994
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%

108Zr

masstal108
neutrontal68
relative atomic mass
107,945303 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
78,5 ± 2 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1997
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

109Zr

masstal109
neutrontal69
relative atomic mass
108,950907 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
56 ± 3 ms
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1997
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

110Zr

masstal110
neutrontal70
relative atomic mass
109,954675 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
37,5 ± 2 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum1997
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

111Zr

masstal111
neutrontal71
relative atomic mass
110,960837 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
24 ± 0,5 ms
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

112Zr

masstal112
neutrontal72
relative atomic mass
111,965196 ± 0,000751 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
43 ± 21 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2010
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

113Zr

masstal113
neutrontal73
relative atomic mass
112,971723 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn3/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2018
Paritet+

decay modeIntensitet
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Zirconium crystal bar and 1cm3 cube

historia

upptäckare eller uppfinnareMartin Klaproth
fyndplatsGermany
upptäcktsdatum1789
etymologiFrom the mineral, zircon.
uttalzer-KO-ni-em (engelska)

källa

Förekomst
Abundance in Earth's crust
165 mg/kg
natural abundance (världshav)
0,00003 mg/L
natural abundance (människokropp)
0,000005 %
natural abundance (meteoroid)
0,00066 %
natural abundance (Solen)
0,000004 %
Abundance in Universe
0,000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.841
2p4.0072
2s10.6262
3d14.4331
3p16.1545
3s15.6385
4d26.9284
4p26.54
4s25.0984
5s33.5545