Zirkonyum

Zirkonyum (Zr)

chemical element with symbol Zr and atomic number 40
Atom numarası40
Atom ağırlığı91.224
Kütle numarası90
Grup4
Periyot5
Blokd
proton40 p+
nötron50 n0
elektron40 e-
Animated Bohr modeli of Zr (Zirkonyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
155 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
154 pm
Metallic Radius
145 pm
ionic radius
59 pm
Crystal Radius
73 pm
Van der Waals radius
223 pm
yoğunluk
6,52 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Zirkonyum0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of Zr (Zirkonyum)
Buharlaşma ısısı
567 kJ/mol
enthalpy of fusion
19,2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
610 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 10, 2
Bohr modeli: Zr (Zirkonyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Zr (Zirkonyum)
electron configuration[Kr] 4d2 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d2 5s2
Enhanced Bohr modeli of Zr (Zirkonyum)
Orbital Diagram of Zr (Zirkonyum)
Yükseltgenme seviyesi-2, 0, 1, 2, 3, 4
Elektronegatiflik
1.33
Electrophilicity Index
1,0036040369931862 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
4.679,15 K
Ergime noktası
2.127,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery white
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
22,7 W/(m K)
Genleşme
0,0000057 1/K
molar ısı kapasitesi
25,36 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,278 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
2,4 MS/m
Özdirenç
0,00000042 m Ω
Süperiletken
0,61 K
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,0000000168 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,00000000153 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,000109
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıBasit altıgen (HEX)
Kafes sabiti
3,23 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
5 MPa
Bulk modülü
shear modulus
33 GPa
Young katsayısı
68 GPa
Poisson's ratio
0,34
Ses hızı
3.800 m/s
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number49
Mendeleev Number44
Pettifor Number49
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
112 ± 13 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
0,184
Neutron Mass Absorption
0,00066
Kuantum sayısı3F2
Uzay grubu194 (P63/mmc)

Zirkonyum izotopları

Kararlı izotoplar3
Kararsız izotoplar34
Natural Isotopes5
Isotopic Composition9051.45%9051.45%9217.15%9217.15%9417.38%9417.38%9111.22%9111.22%962.80%962.80%

77Zr

Kütle numarası77
nötron numarası37
Bağıl atom kütlesi
76,966076 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2017
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

78Zr

Kütle numarası78
nötron numarası38
Bağıl atom kütlesi
77,956146 ± 0,000429 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2001
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

79Zr

Kütle numarası79
nötron numarası39
Bağıl atom kütlesi
78,94979 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
56 ± 30 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1999
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

80Zr

Kütle numarası80
nötron numarası40
Bağıl atom kütlesi
79,941213 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,6 ± 0,6 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Zr

Kütle numarası81
nötron numarası41
Bağıl atom kütlesi
80,938245 ± 0,000099 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,5 ± 0,4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.12%

82Zr

Kütle numarası82
nötron numarası42
Bağıl atom kütlesi
81,931707497 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
32 ± 5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1982
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Zr

Kütle numarası83
nötron numarası43
Bağıl atom kütlesi
82,929240926 ± 0,000006902 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
42 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Zr

Kütle numarası84
nötron numarası44
Bağıl atom kütlesi
83,923325663 ± 0,000005903 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
25,8 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

85Zr

Kütle numarası85
nötron numarası45
Bağıl atom kütlesi
84,921443199 ± 0,000006902 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,86 ± 0,04 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1963
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

86Zr

Kütle numarası86
nötron numarası46
Bağıl atom kütlesi
85,916296814 ± 0,000003827 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
16,5 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

87Zr

Kütle numarası87
nötron numarası47
Bağıl atom kütlesi
86,914817338 ± 0,00000445 Da
g-factor
-0,19866666666667 ± 0,0011111111111111
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,68 ± 0,01 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,42 ± 0,05
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

88Zr

Kütle numarası88
nötron numarası48
Bağıl atom kütlesi
87,910220715 ± 0,0000058 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
83,4 ± 0,3 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

89Zr

Kütle numarası89
nötron numarası49
Bağıl atom kütlesi
88,908879751 ± 0,000002983 Da
g-factor
-0,23222222222222 ± 0,0013333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
78,36 ± 0,023 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,28 ± 0,1
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Zr

Kütle numarası90
nötron numarası50
Bağıl atom kütlesi
89,904698755 ± 0,000000126 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
51,45 ± 0,04
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1924
Dönüşümçarpanı+

91Zr

Kütle numarası91
nötron numarası51
Bağıl atom kütlesi
90,905640205 ± 0,000000101 Da
g-factor
doğadaki bolluk
11,22 ± 0,05
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,176 ± 0,003
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı+

92Zr

Kütle numarası92
nötron numarası52
Bağıl atom kütlesi
91,905035336 ± 0,000000101 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
17,15 ± 0,03
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1924
Dönüşümçarpanı+

93Zr

Kütle numarası93
nötron numarası53
Bağıl atom kütlesi
92,906470661 ± 0,000000489 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,61 ± 0,05 My
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

94Zr

Kütle numarası94
nötron numarası54
Bağıl atom kütlesi
93,906312523 ± 0,000000175 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
17,38 ± 0,04
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1924
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
(double β decay)

95Zr

Kütle numarası95
nötron numarası55
Bağıl atom kütlesi
94,908040276 ± 0,000000933 Da
g-factor
0,452 ± 0,008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
64,032 ± 0,006 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,22 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1946
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

96Zr

Kütle numarası96
nötron numarası56
Bağıl atom kütlesi
95,908277615 ± 0,000000122 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
2,8 ± 0,02
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
23,4 ± 1,7 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
(double β decay)100%

97Zr

Kütle numarası97
nötron numarası57
Bağıl atom kütlesi
96,910963802 ± 0,00000013 Da
g-factor
-1,872 ± 0,01
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
16,749 ± 0,008 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

98Zr

Kütle numarası98
nötron numarası58
Bağıl atom kütlesi
97,912740448 ± 0,000009065 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
30,7 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

99Zr

Kütle numarası99
nötron numarası59
Bağıl atom kütlesi
98,916675081 ± 0,000011271 Da
g-factor
-1,858 ± 0,008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,1 ± 0,1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

100Zr

Kütle numarası100
nötron numarası60
Bağıl atom kütlesi
99,918010499 ± 0,000008742 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,1 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

101Zr

Kütle numarası101
nötron numarası61
Bağıl atom kütlesi
100,921458454 ± 0,000008944 Da
g-factor
-0,18133333333333 ± 0,0053333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,29 ± 0,08 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,81 ± 0,06
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

102Zr

Kütle numarası102
nötron numarası62
Bağıl atom kütlesi
101,923154181 ± 0,000009401 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,01 ± 0,08 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

103Zr

Kütle numarası103
nötron numarası63
Bağıl atom kütlesi
102,927204054 ± 0,0000099 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,38 ± 0,07 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

104Zr

Kütle numarası104
nötron numarası64
Bağıl atom kütlesi
103,929449193 ± 0,00001 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
920 ± 28 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1990
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

105Zr

Kütle numarası105
nötron numarası65
Bağıl atom kütlesi
104,934021832 ± 0,000013 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
670 ± 28 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1992
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

106Zr

Kütle numarası106
nötron numarası66
Bağıl atom kütlesi
105,93693 ± 0,000215 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
179 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7%

107Zr

Kütle numarası107
nötron numarası67
Bağıl atom kütlesi
106,942007 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
145,7 ± 2,4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%

108Zr

Kütle numarası108
nötron numarası68
Bağıl atom kütlesi
107,945303 ± 0,000429 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
78,5 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

109Zr

Kütle numarası109
nötron numarası69
Bağıl atom kütlesi
108,950907 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
56 ± 3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

110Zr

Kütle numarası110
nötron numarası70
Bağıl atom kütlesi
109,954675 ± 0,000537 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
37,5 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

111Zr

Kütle numarası111
nötron numarası71
Bağıl atom kütlesi
110,960837 ± 0,000644 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
24 ± 0,5 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

112Zr

Kütle numarası112
nötron numarası72
Bağıl atom kütlesi
111,965196 ± 0,000751 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
43 ± 21 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

113Zr

Kütle numarası113
nötron numarası73
Bağıl atom kütlesi
112,971723 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Zirconium crystal bar and 1cm3 cube

tarih

kâşifi ya da mucidiMartin Klaproth
keşif yeriGermany
keşif veya buluş tarihi1789
köken bilimiFrom the mineral, zircon.
telaffuzuzer-KO-ni-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
165 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,00003 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0,000005 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,00066 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,000004 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,000005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.841
2p4.0072
2s10.6262
3d14.4331
3p16.1545
3s15.6385
4d26.9284
4p26.54
4s25.0984
5s33.5545