Kadmium

Kadmium (Cd)

chemický prvek s atomovým číslem 48
Atomové číslo48
Atomová hmotnost112.414
Nukleonové číslo114
Skupina12
Perioda5
Blokd
proton48 p+
neutron66 n0
elektron48 e-
Animated Bohrův model atomu of Cd (Kadmium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
155 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
136 pm
Metallic Radius
138 pm
iontový poloměr
78 pm
Crystal Radius
92 pm
Van der Waalsův poloměr
218 pm
hustota
8,69 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Kadmium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
8,993822 eV/particle
Ionizační energie of Cd (Kadmium)
měrné skupenské teplo varu
59,1 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
6,11 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
111,8 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 18, 2
Bohrův model atomu: Cd (Kadmium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Cd (Kadmium)
elektronová konfigurace[Kr] 4d10 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2
Enhanced Bohrův model atomu of Cd (Kadmium)
Orbital Diagram of Cd (Kadmium)
Oxidační číslo-2, 1, 2
elektronegativita
1.69
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
1 040,15 K
Teplota tání
594,219 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery bluish-gray metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
96,9 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,0000308 1/K
Molární tepelná kapacita
26,02 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,232 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
14 MS/m
rezistivita
0,00000007000000000002 m Ω
supravodivost
0,517 K
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000023 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000259 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000199
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální (HEX)
lattice constant
2,98 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
2 MPa
stlačitelnost
42 GPa
modul pružnosti ve smyku
19 GPa
modul pružnosti v tahu
50 GPa
Poissonova konstanta
0,3
rychlost zvuku
2 310 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number75
Mendeleev Number78
Pettifor Number75
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůchalcophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
46 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
2 450
Neutron Mass Absorption
1,4
kvantové číslo1S0
space group194 (P63/mmc)

Izotopy kadmia

Stabilní izotopy3
Nestabilní izotopy39
Natural Isotopes8
Isotopic Composition11428.75%11428.75%11224.11%11224.11%11012.47%11012.47%11112.80%11112.80%11312.23%11312.23%1167.51%1167.51%1061.25%1061.25%1080.89%1080.89%

94Cd

Nukleonové číslo94
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
93,956586 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2016
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

95Cd

Nukleonové číslo95
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
94,949483 ± 0,000607 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
32 ± 3 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2011
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.6%

96Cd

Nukleonové číslo96
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
95,940341 ± 0,00044 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1 003 ± 47 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2008
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

97Cd

Nukleonové číslo97
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
96,934799343 ± 0,000451073 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,16 ± 0,05 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1978
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

98Cd

Nukleonové číslo98
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
97,927389315 ± 0,000055605 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,29 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1978
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.029%

99Cd

Nukleonové číslo99
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
98,924925845 ± 0,0000017 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1978
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.21%
β+α (β+-delayed α emission)1%

100Cd

Nukleonové číslo100
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
99,920348829 ± 0,0000018 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
49,1 ± 0,5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Cd

Nukleonové číslo101
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
100,918586209 ± 0,0000016 Da
g-factor
-0,3588 ± 0,00016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,36 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,177 ± 0,007
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Cd

Nukleonové číslo102
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
101,914481797 ± 0,000001784 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,5 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Cd

Nukleonové číslo103
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
102,913416922 ± 0,000001943 Da
g-factor
-0,33944 ± 0,00016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,3 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,007 ± 0,003
datum objevu1960
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Cd

Nukleonové číslo104
neutronové číslo56
relativní atomová hmotnost
103,909856228 ± 0,000001795 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
57,7 ± 1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1955
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Cd

Nukleonové číslo105
neutronové číslo57
relativní atomová hmotnost
104,909463893 ± 0,000001494 Da
g-factor
-0,29528 ± 0,00016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
55,5 ± 0,4 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,377 ± 0,015
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Cd

Nukleonové číslo106
neutronové číslo58
relativní atomová hmotnost
105,906459791 ± 0,000001184 Da
g-factor
0
natural abundance
1,245 ± 0,022
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1935
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
+ (double β+ decay)

107Cd

Nukleonové číslo107
neutronové číslo59
relativní atomová hmotnost
106,906612049 ± 0,000001782 Da
g-factor
-0,24564 ± 0,00012
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,5 ± 0,02 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,6 ± 0,02
datum objevu1946
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Cd

Nukleonové číslo108
neutronové číslo60
relativní atomová hmotnost
107,904183588 ± 0,000001205 Da
g-factor
0
natural abundance
0,888 ± 0,011
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1935
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
+ (double β+ decay)

109Cd

Nukleonové číslo109
neutronové číslo61
relativní atomová hmotnost
108,904986697 ± 0,000001649 Da
g-factor
-0,33064 ± 0,00016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
461,3 ± 0,5 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,6 ± 0,03
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

110Cd

Nukleonové číslo110
neutronové číslo62
relativní atomová hmotnost
109,90300747 ± 0,000000407 Da
g-factor
0
natural abundance
12,47 ± 0,061
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1925
Narušení P-symetrie+

111Cd

Nukleonové číslo111
neutronové číslo63
relativní atomová hmotnost
110,904183776 ± 0,000000383 Da
g-factor
-1,188 ± 0,0006
natural abundance
12,795 ± 0,012
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1925
Narušení P-symetrie+

112Cd

Nukleonové číslo112
neutronové číslo64
relativní atomová hmotnost
111,902763896 ± 0,000000268 Da
g-factor
0
natural abundance
24,109 ± 0,007
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1925
Narušení P-symetrie+

113Cd

Nukleonové číslo113
neutronové číslo65
relativní atomová hmotnost
112,904408105 ± 0,000000262 Da
g-factor
-1,2426 ± 0,0006
natural abundance
12,227 ± 0,007
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,04 ± 0,05 Py
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1925
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

114Cd

Nukleonové číslo114
neutronové číslo66
relativní atomová hmotnost
113,903364998 ± 0,000000296 Da
g-factor
0
natural abundance
28,754 ± 0,081
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1925
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)

115Cd

Nukleonové číslo115
neutronové číslo67
relativní atomová hmotnost
114,905437426 ± 0,000000699 Da
g-factor
-1,2966 ± 0,0004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
53,46 ± 0,05 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1939
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

116Cd

Nukleonové číslo116
neutronové číslo68
relativní atomová hmotnost
115,90476323 ± 0,000000172 Da
g-factor
0
natural abundance
7,512 ± 0,054
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
26,9 ± 0,9 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1925
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)100%

117Cd

Nukleonové číslo117
neutronové číslo69
relativní atomová hmotnost
116,907226039 ± 0,000001087 Da
g-factor
-1,485 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,503 ± 0,005 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1939
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

118Cd

Nukleonové číslo118
neutronové číslo70
relativní atomová hmotnost
117,906921956 ± 0,000021471 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
50,3 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1961
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

119Cd

Nukleonové číslo119
neutronové číslo71
relativní atomová hmotnost
118,909847052 ± 0,000040467 Da
g-factor
-1,8376 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,69 ± 0,02 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1961
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

120Cd

Nukleonové číslo120
neutronové číslo72
relativní atomová hmotnost
119,909868065 ± 0,000004 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
50,8 ± 0,21 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1973
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

121Cd

Nukleonové číslo121
neutronové číslo73
relativní atomová hmotnost
120,91296366 ± 0,000002085 Da
g-factor
0,41733333333333 ± 0,00046666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,5 ± 0,3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1965
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

122Cd

Nukleonové číslo122
neutronové číslo74
relativní atomová hmotnost
121,91345905 ± 0,000002468 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,24 ± 0,03 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1973
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

123Cd

Nukleonové číslo123
neutronové číslo75
relativní atomová hmotnost
122,91689246 ± 0,000002894 Da
g-factor
0,52566666666667 ± 0,00046666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,1 ± 0,02 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1983
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

124Cd

Nukleonové číslo124
neutronové číslo76
relativní atomová hmotnost
123,917659772 ± 0,0000028 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,25 ± 0,02 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1974
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

125Cd

Nukleonové číslo125
neutronové číslo77
relativní atomová hmotnost
124,92125759 ± 0,0000031 Da
g-factor
0,57273333333333 ± 0,00046666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
680 ± 40 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,209 ± 0,01
datum objevu1986
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

126Cd

Nukleonové číslo126
neutronové číslo78
relativní atomová hmotnost
125,92243029 ± 0,000002473 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
512 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1978
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

127Cd

Nukleonové číslo127
neutronové číslo79
relativní atomová hmotnost
126,926203291 ± 0,000006656 Da
g-factor
0,58473333333333 ± 0,00053333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
480 ± 100 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,239 ± 0,011
datum objevu1986
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

128Cd

Nukleonové číslo128
neutronové číslo80
relativní atomová hmotnost
127,927816778 ± 0,000006905 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
246 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1986
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

129Cd

Nukleonové číslo129
neutronové číslo81
relativní atomová hmotnost
128,932235597 ± 0,0000057 Da
g-factor
-0,12821818181818 ± 0,00010909090909091
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
147 ± 3 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,132 ± 0,009
datum objevu2003
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

130Cd

Nukleonové číslo130
neutronové číslo82
relativní atomová hmotnost
129,934387563 ± 0,000024 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
126,8 ± 1,8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1986
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%

131Cd

Nukleonové číslo131
neutronové číslo83
relativní atomová hmotnost
130,94072774 ± 0,000020653 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
98 ± 2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2000
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%
2n (2-neutron emission)

132Cd

Nukleonové číslo132
neutronové číslo84
relativní atomová hmotnost
131,945823136 ± 0,000064485 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
84 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2000
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

133Cd

Nukleonové číslo133
neutronové číslo85
relativní atomová hmotnost
132,952614 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
61 ± 6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

134Cd

Nukleonové číslo134
neutronové číslo86
relativní atomová hmotnost
133,957638 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
65 ± 15 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2015
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

135Cd

Nukleonové číslo135
neutronové číslo87
relativní atomová hmotnost
134,964766 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Cadmium-crystal bar

dějiny

objevitel nebo vynálezceFredrich Stromeyer
místo objevu/vynálezuGermany
datum objevu1817
etymologieGreek: kadmeia (ancient name for calamine (zinc oxide)).
výslovnostKAD-me-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
0,15 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,00011 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,00007 %
natural abundance (meteoroid)
0,000044 %
natural abundance (Slunce)
0,0000006 %
Hojnost ve vesmíru
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9744
2p4.091
2s12.6142
3d14.3931
3p17.3085
3s17.1588
4d32.1232
4p28.5888
4s27.1308
5s39.808