Кадмий

Кадмий (Cd)

chemical element with symbol Cd and atomic number of 48
Atomic Number48
Atomic Weight112.414
Массалық Сан114
Group12
Period5
Blockd
Protons48 p+
Neutrons66 n0
Electrons48 e-
Animated Бор постулаттары of Cd (Кадмий)

Properties

Физикалық қасиеттер
Атом радиусы
155 pm
molar volume
Коваленттік радиус
136 pm
Metallic Radius
138 pm
ionic radius
78 pm
Crystal Radius
92 pm
Van der Waals radius
218 pm
density
8,69 g/cm³
энергия
proton affinity
Электронға туыстық
ionization energy
8,993822 eV/particle
ionization energy of Cd (Кадмий)
Булану жылуы
59,1 kJ/mol
балқыту жылулығы
6,11 kJ/mol
Реакцияның жылулық эффектісі
111,8 kJ/mol
Electrons
Химиялық элементтердің периодтық жүйесін атом құрылысы тұрғысынан сипаттау2, 8, 18, 18, 2
Бор постулаттары: Cd (Кадмий)
valence electron2
electron configuration[Kr] 4d10 5s2
Enhanced Бор постулаттары of Cd (Кадмий)
Orbital Diagram of Cd (Кадмий)
Тотығу дәрежесі-2, 1, 2
Электртерістілік
1.69
Electrophilicity
Phases
phase of matterSolid
Gas Phase
Boiling Point
1 040,15 K
Melting Point
594,219 K
critical pressure
critical temperature
Үштік нүкте
Visual
Түс
Silver
appearancesilvery bluish-gray metallic
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
96,9 W/(m K)
Көлемдік ұлғаюдың термиялық коэффициенті
0,0000308 1/K
molar heat capacity
26,02 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,232 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
14 MS/m
electrical resistivity
0,00000007000000000002 m Ω
Асқын өткізгіштік
0,517 K
Магнетизм
typediamagnetic
Магниттік қабылдағыштық (Mass)
-0,0000000023 m³/Kg
Магниттік қабылдағыштық (Molar)
-0,000000000259 m³/mol
Магниттік қабылдағыштық (Volume)
-0,0000199
magnetic ordering
Кюри температурасы
Неель нүктесі
Structure
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
2,98 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Қаттылық
2 MPa
bulk modulus
42 GPa
shear modulus
19 GPa
Юнг модулі
50 GPa
Пуассон коэффициенті
0,3
Дыбыс Жылдамдығы
2 310 m/s
classification
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number75
Mendeleev Number78
Pettifor Number75
Geochemical Class
Элементтердің геохимикалық жіктелуіchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
46 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
2 450
Neutron Mass Absorption
1,4
quantum number1S0
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Cadmium

Stable Isotopes8
Unstable Isotopes34
Radioactive Isotopes35

94Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
93,956586 ± 0,000537 Da
Массалық Сан94
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention2016
parity+

94Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

95Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
94,949483 ± 0,000607 Da
Массалық Сан95
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
32 ± 3 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2011
parity+

95Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.6%

96Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
95,940341 ± 0,00044 Da
Массалық Сан96
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
1 003 ± 47 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention2008
parity+

96Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

97Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
96,934799343 ± 0,000451073 Da
Массалық Сан97
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
1,16 ± 0,05 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1978
parity+

97Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

98Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
97,927389315 ± 0,000055605 Da
Массалық Сан98
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
9,29 ± 0,1 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1978
parity+

98Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.029%

99Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
98,924925845 ± 0,0000017 Da
Массалық Сан99
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
17 ± 1 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1978
parity+

99Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.21%
β+α (β+-delayed α emission)1%

100Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
99,920348829 ± 0,0000018 Da
Массалық Сан100
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
49,1 ± 0,5 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1970
parity+

100Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
100,918586209 ± 0,0000016 Da
Массалық Сан101
g-factor
-0,3588 ± 0,00016
Жартылай ыдырау мерзімі
1,36 ± 0,05 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-0,177 ± 0,007
time of discovery or invention1969
parity+

101Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
101,914481797 ± 0,000001784 Da
Массалық Сан102
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
5,5 ± 0,5 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1969
parity+

102Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
102,913416922 ± 0,000001943 Da
Массалық Сан103
g-factor
-0,33944 ± 0,00016
Жартылай ыдырау мерзімі
7,3 ± 0,1 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-0,007 ± 0,003
time of discovery or invention1960
parity+

103Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
103,909856228 ± 0,000001795 Da
Массалық Сан104
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
57,7 ± 1 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1955
parity+

104Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
104,909463893 ± 0,000001494 Da
Массалық Сан105
g-factor
-0,29528 ± 0,00016
Жартылай ыдырау мерзімі
55,5 ± 0,4 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,377 ± 0,015
time of discovery or invention1950
parity+

105Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Cd

natural abundance
1,245 ± 0,022
relative atomic mass
105,906459791 ± 0,000001184 Da
Массалық Сан106
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1935
parity+

106Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
+ (double β+ decay)%

107Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
106,906612049 ± 0,000001782 Da
Массалық Сан107
g-factor
-0,24564 ± 0,00012
Жартылай ыдырау мерзімі
6,5 ± 0,02 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,6 ± 0,02
time of discovery or invention1946
parity+

107Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Cd

natural abundance
0,888 ± 0,011
relative atomic mass
107,904183588 ± 0,000001205 Da
Массалық Сан108
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1935
parity+

108Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
+ (double β+ decay)%

109Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
108,904986697 ± 0,000001649 Da
Массалық Сан109
g-factor
-0,33064 ± 0,00016
Жартылай ыдырау мерзімі
461,3 ± 0,5 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,6 ± 0,03
time of discovery or invention1950
parity+

109Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
ϵ (electron capture)100%

110Cd

natural abundance
12,47 ± 0,061
relative atomic mass
109,90300747 ± 0,000000407 Da
Массалық Сан110
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1925
parity+

111Cd

natural abundance
12,795 ± 0,012
relative atomic mass
110,904183776 ± 0,000000383 Da
Массалық Сан111
g-factor
-1,188 ± 0,0006
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1925
parity+

112Cd

natural abundance
24,109 ± 0,007
relative atomic mass
111,902763896 ± 0,000000268 Da
Массалық Сан112
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1925
parity+

113Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
12,227 ± 0,007
relative atomic mass
112,904408105 ± 0,000000262 Da
Массалық Сан113
g-factor
-1,2426 ± 0,0006
Жартылай ыдырау мерзімі
8,04 ± 0,05 Py
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1925
parity+

113Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

114Cd

natural abundance
28,754 ± 0,081
relative atomic mass
113,903364998 ± 0,000000296 Da
Массалық Сан114
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1925
parity+

114Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
(double β decay)%

115Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
114,905437426 ± 0,000000699 Da
Массалық Сан115
g-factor
-1,2966 ± 0,0004
Жартылай ыдырау мерзімі
53,46 ± 0,05 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1939
parity+

115Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

116Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
7,512 ± 0,054
relative atomic mass
115,90476323 ± 0,000000172 Da
Массалық Сан116
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
26,9 ± 0,9 Ey
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1925
parity+

116Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
(double β decay)100%

117Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
116,907226039 ± 0,000001087 Da
Массалық Сан117
g-factor
-1,485 ± 0,0008
Жартылай ыдырау мерзімі
2,503 ± 0,005 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1939
parity+

117Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

118Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
117,906921956 ± 0,000021471 Da
Массалық Сан118
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
50,3 ± 0,2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1961
parity+

118Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

119Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
118,909847052 ± 0,000040467 Da
Массалық Сан119
g-factor
-1,8376 ± 0,0008
Жартылай ыдырау мерзімі
2,69 ± 0,02 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1961
parity+

119Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

120Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
119,909868065 ± 0,000004 Da
Массалық Сан120
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
50,8 ± 0,21 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1973
parity+

120Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

121Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
120,91296366 ± 0,000002085 Da
Массалық Сан121
g-factor
0,41733333333333 ± 0,00046666666666667
Жартылай ыдырау мерзімі
13,5 ± 0,3 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1965
parity+

121Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

122Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
121,91345905 ± 0,000002468 Da
Массалық Сан122
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
5,24 ± 0,03 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1973
parity+

122Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

123Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
122,91689246 ± 0,000002894 Da
Массалық Сан123
g-factor
0,52566666666667 ± 0,00046666666666667
Жартылай ыдырау мерзімі
2,1 ± 0,02 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1983
parity+

123Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

124Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
123,917659772 ± 0,0000028 Da
Массалық Сан124
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
1,25 ± 0,02 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1974
parity+

124Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

125Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
124,92125759 ± 0,0000031 Da
Массалық Сан125
g-factor
0,57273333333333 ± 0,00046666666666667
Жартылай ыдырау мерзімі
680 ± 40 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,209 ± 0,01
time of discovery or invention1986
parity+

125Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

126Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
125,92243029 ± 0,000002473 Da
Массалық Сан126
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
512 ± 5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1978
parity+

126Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

127Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
126,926203291 ± 0,000006656 Da
Массалық Сан127
g-factor
0,58473333333333 ± 0,00053333333333333
Жартылай ыдырау мерзімі
480 ± 100 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,239 ± 0,011
time of discovery or invention1986
parity+

127Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

128Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
127,927816778 ± 0,000006905 Da
Массалық Сан128
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
246 ± 2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1986
parity+

128Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

129Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
128,932235597 ± 0,0000057 Da
Массалық Сан129
g-factor
-0,12821818181818 ± 0,00010909090909091
Жартылай ыдырау мерзімі
147 ± 3 ms
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
0,132 ± 0,009
time of discovery or invention2003
parity-

129Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

130Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
129,934387563 ± 0,000024 Da
Массалық Сан130
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
126,8 ± 1,8 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1986
parity+

130Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%

131Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
130,94072774 ± 0,000020653 Da
Массалық Сан131
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
98 ± 2 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2000
parity-

131Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%
2n (2-neutron emission)%

132Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
131,945823136 ± 0,000064485 Da
Массалық Сан132
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
84 ± 5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention2000
parity+

132Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)%

133Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
132,952614 ± 0,000215 Da
Массалық Сан133
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
61 ± 6 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2010
parity-

133Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

134Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
133,957638 ± 0,000322 Da
Массалық Сан134
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
65 ± 15 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention2015
parity+

134Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

135Cd

natural abundance
relative atomic mass
134,964766 ± 0,000429 Da
Массалық Сан135
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention
parity-

135Cd Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Cadmium-crystal bar

тарих

discoverer or inventorFredrich Stromeyer
location of discoveryGermany
time of discovery or invention1817
ЭтимологияGreek: kadmeia (ancient name for calamine (zinc oxide)).
pronunciationKAD-me-em (ағылшын тілі)

Sources

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,15 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00011 mg/L
Abundance in Human Body
0,00007 %
Abundance in Meteor
0,000044 %
Abundance in Sun
0,0000006 %
Abundance in Universe
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9744
2p4.091
2s12.6142
3d14.3931
3p17.3085
3s17.1588
4d32.1232
4p28.5888
4s27.1308
5s39.808