Kadm

Kadm (Cd)

48. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa48
Masa atomowa112.414
liczba masowa114
Grupa12
Okres5
Blokd
Protony48 p+
Neutrony66 n0
Elektrony48 e-
Animated Model atomu Bohra of Cd (Kadm)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
155 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
136 pm
Metallic Radius
138 pm
Promień jonowy
78 pm
Crystal Radius
92 pm
promień van der Waalsa
218 pm
gęstość
8,69 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
8,993822 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Cd (Kadm)
ciepło parowania
59,1 kJ/mol
ciepło topnienia
6,11 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
111,8 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 2
Model atomu Bohra: Cd (Kadm)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d10 5s2
Enhanced Model atomu Bohra of Cd (Kadm)
Orbital Diagram of Cd (Kadm)
stopień utlenienia-2, 1, 2
elektroujemność
1.69
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
1 040,15 K
Temperatura topnienia
594,219 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery bluish-gray metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
96,9 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000308 1/K
molar heat capacity
26,02 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,232 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
14 MS/m
rezystywność
0,00000007000000000002 m Ω
nadprzewodnictwo
0,517 K
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000023 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000259 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000199
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
2,98 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
42 GPa
moduł Kirchhoffa
19 GPa
moduł Younga
50 GPa
współczynnik Poissona
0,3
prędkość dźwięku
2 310 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number75
Mendeleev Number78
Pettifor Number75
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
46 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
2 450
Neutron Mass Absorption
1,4
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Cadmium

Stabilne izotopy8
Niestabilne izotopy34
Radioactive Isotopes35

94Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
93,956586 ± 0,000537 Da
liczba masowa94
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2016
parzystość+

94Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

95Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
94,949483 ± 0,000607 Da
liczba masowa95
g-factor
czas połowicznego rozpadu
32 ± 3 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2011
parzystość+

95Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.6%

96Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
95,940341 ± 0,00044 Da
liczba masowa96
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1 003 ± 47 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2008
parzystość+

96Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

97Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
96,934799343 ± 0,000451073 Da
liczba masowa97
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,16 ± 0,05 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość+

97Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

98Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
97,927389315 ± 0,000055605 Da
liczba masowa98
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
9,29 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

98Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.029%

99Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
98,924925845 ± 0,0000017 Da
liczba masowa99
g-factor
czas połowicznego rozpadu
17 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość+

99Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.21%
β+α (β+-delayed α emission)1%

100Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
99,920348829 ± 0,0000018 Da
liczba masowa100
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
49,1 ± 0,5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

100Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
100,918586209 ± 0,0000016 Da
liczba masowa101
g-factor
-0,3588 ± 0,00016
czas połowicznego rozpadu
1,36 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,177 ± 0,007
data odkrycia1969
parzystość+

101Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
101,914481797 ± 0,000001784 Da
liczba masowa102
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
5,5 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

102Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
102,913416922 ± 0,000001943 Da
liczba masowa103
g-factor
-0,33944 ± 0,00016
czas połowicznego rozpadu
7,3 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,007 ± 0,003
data odkrycia1960
parzystość+

103Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
103,909856228 ± 0,000001795 Da
liczba masowa104
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
57,7 ± 1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

104Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
104,909463893 ± 0,000001494 Da
liczba masowa105
g-factor
-0,29528 ± 0,00016
czas połowicznego rozpadu
55,5 ± 0,4 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,377 ± 0,015
data odkrycia1950
parzystość+

105Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Cd

abundancja naturalna
1,245 ± 0,022
względna masa atomowa
105,906459791 ± 0,000001184 Da
liczba masowa106
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

106Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

107Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
106,906612049 ± 0,000001782 Da
liczba masowa107
g-factor
-0,24564 ± 0,00012
czas połowicznego rozpadu
6,5 ± 0,02 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,6 ± 0,02
data odkrycia1946
parzystość+

107Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Cd

abundancja naturalna
0,888 ± 0,011
względna masa atomowa
107,904183588 ± 0,000001205 Da
liczba masowa108
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

108Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

109Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
108,904986697 ± 0,000001649 Da
liczba masowa109
g-factor
-0,33064 ± 0,00016
czas połowicznego rozpadu
461,3 ± 0,5 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,6 ± 0,03
data odkrycia1950
parzystość+

109Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

110Cd

abundancja naturalna
12,47 ± 0,061
względna masa atomowa
109,90300747 ± 0,000000407 Da
liczba masowa110
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

111Cd

abundancja naturalna
12,795 ± 0,012
względna masa atomowa
110,904183776 ± 0,000000383 Da
liczba masowa111
g-factor
-1,188 ± 0,0006
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

112Cd

abundancja naturalna
24,109 ± 0,007
względna masa atomowa
111,902763896 ± 0,000000268 Da
liczba masowa112
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

113Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
12,227 ± 0,007
względna masa atomowa
112,904408105 ± 0,000000262 Da
liczba masowa113
g-factor
-1,2426 ± 0,0006
czas połowicznego rozpadu
8,04 ± 0,05 Py
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

113Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

114Cd

abundancja naturalna
28,754 ± 0,081
względna masa atomowa
113,903364998 ± 0,000000296 Da
liczba masowa114
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

114Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)%

115Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
114,905437426 ± 0,000000699 Da
liczba masowa115
g-factor
-1,2966 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
53,46 ± 0,05 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1939
parzystość+

115Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

116Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
7,512 ± 0,054
względna masa atomowa
115,90476323 ± 0,000000172 Da
liczba masowa116
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
26,9 ± 0,9 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

116Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)100%

117Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
116,907226039 ± 0,000001087 Da
liczba masowa117
g-factor
-1,485 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
2,503 ± 0,005 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1939
parzystość+

117Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

118Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
117,906921956 ± 0,000021471 Da
liczba masowa118
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
50,3 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

118Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

119Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
118,909847052 ± 0,000040467 Da
liczba masowa119
g-factor
-1,8376 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
2,69 ± 0,02 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

119Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

120Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
119,909868065 ± 0,000004 Da
liczba masowa120
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
50,8 ± 0,21 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

120Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

121Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
120,91296366 ± 0,000002085 Da
liczba masowa121
g-factor
0,41733333333333 ± 0,00046666666666667
czas połowicznego rozpadu
13,5 ± 0,3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1965
parzystość+

121Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

122Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
121,91345905 ± 0,000002468 Da
liczba masowa122
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
5,24 ± 0,03 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

122Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

123Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
122,91689246 ± 0,000002894 Da
liczba masowa123
g-factor
0,52566666666667 ± 0,00046666666666667
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 0,02 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

123Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

124Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
123,917659772 ± 0,0000028 Da
liczba masowa124
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,25 ± 0,02 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

124Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

125Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
124,92125759 ± 0,0000031 Da
liczba masowa125
g-factor
0,57273333333333 ± 0,00046666666666667
czas połowicznego rozpadu
680 ± 40 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,209 ± 0,01
data odkrycia1986
parzystość+

125Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

126Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
125,92243029 ± 0,000002473 Da
liczba masowa126
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
512 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

126Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

127Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
126,926203291 ± 0,000006656 Da
liczba masowa127
g-factor
0,58473333333333 ± 0,00053333333333333
czas połowicznego rozpadu
480 ± 100 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,239 ± 0,011
data odkrycia1986
parzystość+

127Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

128Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
127,927816778 ± 0,000006905 Da
liczba masowa128
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
246 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1986
parzystość+

128Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

129Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
128,932235597 ± 0,0000057 Da
liczba masowa129
g-factor
-0,12821818181818 ± 0,00010909090909091
czas połowicznego rozpadu
147 ± 3 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,132 ± 0,009
data odkrycia2003
parzystość-

129Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

130Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
129,934387563 ± 0,000024 Da
liczba masowa130
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
126,8 ± 1,8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1986
parzystość+

130Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%

131Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
130,94072774 ± 0,000020653 Da
liczba masowa131
g-factor
czas połowicznego rozpadu
98 ± 2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2000
parzystość-

131Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%
2n (2-neutron emission)%

132Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
131,945823136 ± 0,000064485 Da
liczba masowa132
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
84 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2000
parzystość+

132Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)%

133Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
132,952614 ± 0,000215 Da
liczba masowa133
g-factor
czas połowicznego rozpadu
61 ± 6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

133Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

134Cd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
133,957638 ± 0,000322 Da
liczba masowa134
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
65 ± 15 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2015
parzystość+

134Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

135Cd

abundancja naturalna
względna masa atomowa
134,964766 ± 0,000429 Da
liczba masowa135
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

135Cd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Cadmium-crystal bar

historia

odkrywca lub wynalazcaFredrich Stromeyer
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1817
etymologiaGreek: kadmeia (ancient name for calamine (zinc oxide)).
wymowaKAD-me-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,15 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00011 mg/L
Abundance in Human Body
0,00007 %
Abundance in Meteor
0,000044 %
Abundance in Sun
0,0000006 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9744
2p4.091
2s12.6142
3d14.3931
3p17.3085
3s17.1588
4d32.1232
4p28.5888
4s27.1308
5s39.808