Kadm

Kadm (Cd)

48. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa48
Masa atomowa112.414
liczba masowa114
Grupa12
Okres5
Blokd
proton48 p+
neutron66 n0
elektron48 e-
Animated Model atomu Bohra of Cd (Kadm)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
155 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
136 pm
Metallic Radius
138 pm
Promień jonowy
78 pm
Crystal Radius
92 pm
promień van der Waalsa
218 pm
gęstość
8,69 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Kadm0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
8,993822 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Cd (Kadm)
ciepło parowania
59,1 kJ/mol
ciepło topnienia
6,11 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
111,8 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 2
Model atomu Bohra: Cd (Kadm)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Cd (Kadm)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d10 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2
Enhanced Model atomu Bohra of Cd (Kadm)
Orbital Diagram of Cd (Kadm)
stopień utlenienia-2, 1, 2
elektroujemność
1.69
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
1 040,15 K
Temperatura topnienia
594,219 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery bluish-gray metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
96,9 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000308 1/K
molar heat capacity
26,02 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,232 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
14 MS/m
rezystywność
0,00000007000000000002 m Ω
nadprzewodnictwo
0,517 K
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000023 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000259 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000199
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
2,98 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
42 GPa
moduł Kirchhoffa
19 GPa
moduł Younga
50 GPa
współczynnik Poissona
0,3
prędkość dźwięku
2 310 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number75
Mendeleev Number78
Pettifor Number75
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
46 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
2 450
Neutron Mass Absorption
1,4
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Cadmium

Stabilne izotopy3
Niestabilne izotopy39
Natural Isotopes8
Isotopic Composition11428.75%11428.75%11224.11%11224.11%11012.47%11012.47%11112.80%11112.80%11312.23%11312.23%1167.51%1167.51%1061.25%1061.25%1080.89%1080.89%

94Cd

liczba masowa94
liczba neutronów46
względna masa atomowa
93,956586 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2016
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

95Cd

liczba masowa95
liczba neutronów47
względna masa atomowa
94,949483 ± 0,000607 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32 ± 3 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2011
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.6%

96Cd

liczba masowa96
liczba neutronów48
względna masa atomowa
95,940341 ± 0,00044 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1 003 ± 47 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2008
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

97Cd

liczba masowa97
liczba neutronów49
względna masa atomowa
96,934799343 ± 0,000451073 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,16 ± 0,05 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

98Cd

liczba masowa98
liczba neutronów50
względna masa atomowa
97,927389315 ± 0,000055605 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,29 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.029%

99Cd

liczba masowa99
liczba neutronów51
względna masa atomowa
98,924925845 ± 0,0000017 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.21%
β+α (β+-delayed α emission)1%

100Cd

liczba masowa100
liczba neutronów52
względna masa atomowa
99,920348829 ± 0,0000018 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
49,1 ± 0,5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Cd

liczba masowa101
liczba neutronów53
względna masa atomowa
100,918586209 ± 0,0000016 Da
g-factor
-0,3588 ± 0,00016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,36 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,177 ± 0,007
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Cd

liczba masowa102
liczba neutronów54
względna masa atomowa
101,914481797 ± 0,000001784 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,5 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Cd

liczba masowa103
liczba neutronów55
względna masa atomowa
102,913416922 ± 0,000001943 Da
g-factor
-0,33944 ± 0,00016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,3 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,007 ± 0,003
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Cd

liczba masowa104
liczba neutronów56
względna masa atomowa
103,909856228 ± 0,000001795 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
57,7 ± 1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Cd

liczba masowa105
liczba neutronów57
względna masa atomowa
104,909463893 ± 0,000001494 Da
g-factor
-0,29528 ± 0,00016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
55,5 ± 0,4 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,377 ± 0,015
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Cd

liczba masowa106
liczba neutronów58
względna masa atomowa
105,906459791 ± 0,000001184 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
1,245 ± 0,022
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

107Cd

liczba masowa107
liczba neutronów59
względna masa atomowa
106,906612049 ± 0,000001782 Da
g-factor
-0,24564 ± 0,00012
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,5 ± 0,02 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,6 ± 0,02
data odkrycia1946
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Cd

liczba masowa108
liczba neutronów60
względna masa atomowa
107,904183588 ± 0,000001205 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,888 ± 0,011
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

109Cd

liczba masowa109
liczba neutronów61
względna masa atomowa
108,904986697 ± 0,000001649 Da
g-factor
-0,33064 ± 0,00016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
461,3 ± 0,5 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,6 ± 0,03
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

110Cd

liczba masowa110
liczba neutronów62
względna masa atomowa
109,90300747 ± 0,000000407 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
12,47 ± 0,061
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

111Cd

liczba masowa111
liczba neutronów63
względna masa atomowa
110,904183776 ± 0,000000383 Da
g-factor
-1,188 ± 0,0006
abundancja naturalna
12,795 ± 0,012
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

112Cd

liczba masowa112
liczba neutronów64
względna masa atomowa
111,902763896 ± 0,000000268 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
24,109 ± 0,007
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

113Cd

liczba masowa113
liczba neutronów65
względna masa atomowa
112,904408105 ± 0,000000262 Da
g-factor
-1,2426 ± 0,0006
abundancja naturalna
12,227 ± 0,007
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,04 ± 0,05 Py
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

114Cd

liczba masowa114
liczba neutronów66
względna masa atomowa
113,903364998 ± 0,000000296 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
28,754 ± 0,081
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)

115Cd

liczba masowa115
liczba neutronów67
względna masa atomowa
114,905437426 ± 0,000000699 Da
g-factor
-1,2966 ± 0,0004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
53,46 ± 0,05 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1939
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

116Cd

liczba masowa116
liczba neutronów68
względna masa atomowa
115,90476323 ± 0,000000172 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
7,512 ± 0,054
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26,9 ± 0,9 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)100%

117Cd

liczba masowa117
liczba neutronów69
względna masa atomowa
116,907226039 ± 0,000001087 Da
g-factor
-1,485 ± 0,0008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,503 ± 0,005 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1939
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

118Cd

liczba masowa118
liczba neutronów70
względna masa atomowa
117,906921956 ± 0,000021471 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
50,3 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

119Cd

liczba masowa119
liczba neutronów71
względna masa atomowa
118,909847052 ± 0,000040467 Da
g-factor
-1,8376 ± 0,0008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,69 ± 0,02 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

120Cd

liczba masowa120
liczba neutronów72
względna masa atomowa
119,909868065 ± 0,000004 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
50,8 ± 0,21 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

121Cd

liczba masowa121
liczba neutronów73
względna masa atomowa
120,91296366 ± 0,000002085 Da
g-factor
0,41733333333333 ± 0,00046666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,5 ± 0,3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1965
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

122Cd

liczba masowa122
liczba neutronów74
względna masa atomowa
121,91345905 ± 0,000002468 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,24 ± 0,03 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1973
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

123Cd

liczba masowa123
liczba neutronów75
względna masa atomowa
122,91689246 ± 0,000002894 Da
g-factor
0,52566666666667 ± 0,00046666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 0,02 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

124Cd

liczba masowa124
liczba neutronów76
względna masa atomowa
123,917659772 ± 0,0000028 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,25 ± 0,02 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

125Cd

liczba masowa125
liczba neutronów77
względna masa atomowa
124,92125759 ± 0,0000031 Da
g-factor
0,57273333333333 ± 0,00046666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
680 ± 40 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,209 ± 0,01
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

126Cd

liczba masowa126
liczba neutronów78
względna masa atomowa
125,92243029 ± 0,000002473 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
512 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

127Cd

liczba masowa127
liczba neutronów79
względna masa atomowa
126,926203291 ± 0,000006656 Da
g-factor
0,58473333333333 ± 0,00053333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
480 ± 100 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,239 ± 0,011
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

128Cd

liczba masowa128
liczba neutronów80
względna masa atomowa
127,927816778 ± 0,000006905 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
246 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

129Cd

liczba masowa129
liczba neutronów81
względna masa atomowa
128,932235597 ± 0,0000057 Da
g-factor
-0,12821818181818 ± 0,00010909090909091
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
147 ± 3 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,132 ± 0,009
data odkrycia2003
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

130Cd

liczba masowa130
liczba neutronów82
względna masa atomowa
129,934387563 ± 0,000024 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
126,8 ± 1,8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%

131Cd

liczba masowa131
liczba neutronów83
względna masa atomowa
130,94072774 ± 0,000020653 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
98 ± 2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2000
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%
2n (2-neutron emission)

132Cd

liczba masowa132
liczba neutronów84
względna masa atomowa
131,945823136 ± 0,000064485 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
84 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2000
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

133Cd

liczba masowa133
liczba neutronów85
względna masa atomowa
132,952614 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
61 ± 6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

134Cd

liczba masowa134
liczba neutronów86
względna masa atomowa
133,957638 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
65 ± 15 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2015
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

135Cd

liczba masowa135
liczba neutronów87
względna masa atomowa
134,964766 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Cadmium-crystal bar

historia

odkrywca lub wynalazcaFredrich Stromeyer
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1817
etymologiaGreek: kadmeia (ancient name for calamine (zinc oxide)).
wymowaKAD-me-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,15 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,00011 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,00007 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000044 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000006 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9744
2p4.091
2s12.6142
3d14.3931
3p17.3085
3s17.1588
4d32.1232
4p28.5888
4s27.1308
5s39.808