Kadmium

Kadmium (Cd)

chemický prvok s protónovým číslom 48
Protónové číslo48
Atómová hmotnosť112.414
Nukleónové číslo114
Skupina12
Perióda5
Orbitáld
protón48 p+
Neutrón66 n0
elektrón48 e-
Animated Bohrov model atómu of Cd (Kadmium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
155 pm
Mólový objem
Covalent Radius
136 pm
Metallic Radius
138 pm
iónový polomer
78 pm
Crystal Radius
92 pm
Van der Waalsov polomer
218 pm
density
8,69 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Kadmium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
8,993822 eV/particle
ionization energy of Cd (Kadmium)
Merné skupenské teplo varu
59,1 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
6,11 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
111,8 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 18, 2
Bohrov model atómu: Cd (Kadmium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Cd (Kadmium)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2
Enhanced Bohrov model atómu of Cd (Kadmium)
Orbital Diagram of Cd (Kadmium)
Oxidačné číslo-2, 1, 2
Elektronegativita
1.69
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
1 040,15 K
Teplota topenia
594,219 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery bluish-gray metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
96,9 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,0000308 1/K
Molárna tepelná kapacita
26,02 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,232 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
14 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000007000000000002 m Ω
supravodivosť
0,517 K
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000023 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000259 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000199
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
2,98 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
2 MPa
bulk modulus
42 GPa
shear modulus
19 GPa
Youngov modul
50 GPa
Poissonova konštanta
0,3
rýchlosť zvuku
2 310 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number75
Mendeleev Number78
Pettifor Number75
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
46 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
2 450
Neutron Mass Absorption
1,4
Kvantové číslo1S0
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Cadmium

Stabilné izotopy3
Nestabilné izotopy39
Natural Isotopes8
Isotopic Composition11428.75%11428.75%11224.11%11224.11%11012.47%11012.47%11112.80%11112.80%11312.23%11312.23%1167.51%1167.51%1061.25%1061.25%1080.89%1080.89%

94Cd

Nukleónové číslo94
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
93,956586 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2016
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

95Cd

Nukleónové číslo95
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
94,949483 ± 0,000607 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
32 ± 3 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2011
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.6%

96Cd

Nukleónové číslo96
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
95,940341 ± 0,00044 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1 003 ± 47 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2008
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

97Cd

Nukleónové číslo97
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
96,934799343 ± 0,000451073 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,16 ± 0,05 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

98Cd

Nukleónové číslo98
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
97,927389315 ± 0,000055605 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,29 ± 0,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.029%

99Cd

Nukleónové číslo99
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
98,924925845 ± 0,0000017 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17 ± 1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.21%
β+α (β+-delayed α emission)1%

100Cd

Nukleónové číslo100
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
99,920348829 ± 0,0000018 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
49,1 ± 0,5 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Cd

Nukleónové číslo101
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
100,918586209 ± 0,0000016 Da
g-factor
-0,3588 ± 0,00016
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,36 ± 0,05 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,177 ± 0,007
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Cd

Nukleónové číslo102
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
101,914481797 ± 0,000001784 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,5 ± 0,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Cd

Nukleónové číslo103
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
102,913416922 ± 0,000001943 Da
g-factor
-0,33944 ± 0,00016
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,3 ± 0,1 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,007 ± 0,003
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Cd

Nukleónové číslo104
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
103,909856228 ± 0,000001795 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
57,7 ± 1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Cd

Nukleónové číslo105
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
104,909463893 ± 0,000001494 Da
g-factor
-0,29528 ± 0,00016
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
55,5 ± 0,4 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,377 ± 0,015
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Cd

Nukleónové číslo106
neutrónové číslo58
Relatívna atómová hmotnosť
105,906459791 ± 0,000001184 Da
g-factor
0
natural abundance
1,245 ± 0,022
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1935
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

107Cd

Nukleónové číslo107
neutrónové číslo59
Relatívna atómová hmotnosť
106,906612049 ± 0,000001782 Da
g-factor
-0,24564 ± 0,00012
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,5 ± 0,02 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,6 ± 0,02
dátum objavu1946
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Cd

Nukleónové číslo108
neutrónové číslo60
Relatívna atómová hmotnosť
107,904183588 ± 0,000001205 Da
g-factor
0
natural abundance
0,888 ± 0,011
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1935
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

109Cd

Nukleónové číslo109
neutrónové číslo61
Relatívna atómová hmotnosť
108,904986697 ± 0,000001649 Da
g-factor
-0,33064 ± 0,00016
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
461,3 ± 0,5 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,6 ± 0,03
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

110Cd

Nukleónové číslo110
neutrónové číslo62
Relatívna atómová hmotnosť
109,90300747 ± 0,000000407 Da
g-factor
0
natural abundance
12,47 ± 0,061
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1925
parity+

111Cd

Nukleónové číslo111
neutrónové číslo63
Relatívna atómová hmotnosť
110,904183776 ± 0,000000383 Da
g-factor
-1,188 ± 0,0006
natural abundance
12,795 ± 0,012
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1925
parity+

112Cd

Nukleónové číslo112
neutrónové číslo64
Relatívna atómová hmotnosť
111,902763896 ± 0,000000268 Da
g-factor
0
natural abundance
24,109 ± 0,007
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1925
parity+

113Cd

Nukleónové číslo113
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
112,904408105 ± 0,000000262 Da
g-factor
-1,2426 ± 0,0006
natural abundance
12,227 ± 0,007
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,04 ± 0,05 Py
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1925
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

114Cd

Nukleónové číslo114
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
113,903364998 ± 0,000000296 Da
g-factor
0
natural abundance
28,754 ± 0,081
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1925
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

115Cd

Nukleónové číslo115
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
114,905437426 ± 0,000000699 Da
g-factor
-1,2966 ± 0,0004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
53,46 ± 0,05 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

116Cd

Nukleónové číslo116
neutrónové číslo68
Relatívna atómová hmotnosť
115,90476323 ± 0,000000172 Da
g-factor
0
natural abundance
7,512 ± 0,054
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
26,9 ± 0,9 Ey
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1925
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

117Cd

Nukleónové číslo117
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
116,907226039 ± 0,000001087 Da
g-factor
-1,485 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,503 ± 0,005 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

118Cd

Nukleónové číslo118
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
117,906921956 ± 0,000021471 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
50,3 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

119Cd

Nukleónové číslo119
neutrónové číslo71
Relatívna atómová hmotnosť
118,909847052 ± 0,000040467 Da
g-factor
-1,8376 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,69 ± 0,02 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

120Cd

Nukleónové číslo120
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
119,909868065 ± 0,000004 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
50,8 ± 0,21 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

121Cd

Nukleónové číslo121
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
120,91296366 ± 0,000002085 Da
g-factor
0,41733333333333 ± 0,00046666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,5 ± 0,3 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1965
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

122Cd

Nukleónové číslo122
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
121,91345905 ± 0,000002468 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,24 ± 0,03 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

123Cd

Nukleónové číslo123
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
122,91689246 ± 0,000002894 Da
g-factor
0,52566666666667 ± 0,00046666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,1 ± 0,02 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

124Cd

Nukleónové číslo124
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
123,917659772 ± 0,0000028 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,25 ± 0,02 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

125Cd

Nukleónové číslo125
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
124,92125759 ± 0,0000031 Da
g-factor
0,57273333333333 ± 0,00046666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
680 ± 40 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,209 ± 0,01
dátum objavu1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

126Cd

Nukleónové číslo126
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
125,92243029 ± 0,000002473 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
512 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1978
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

127Cd

Nukleónové číslo127
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
126,926203291 ± 0,000006656 Da
g-factor
0,58473333333333 ± 0,00053333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
480 ± 100 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,239 ± 0,011
dátum objavu1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

128Cd

Nukleónové číslo128
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
127,927816778 ± 0,000006905 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
246 ± 2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

129Cd

Nukleónové číslo129
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
128,932235597 ± 0,0000057 Da
g-factor
-0,12821818181818 ± 0,00010909090909091
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
147 ± 3 ms
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,132 ± 0,009
dátum objavu2003
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

130Cd

Nukleónové číslo130
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
129,934387563 ± 0,000024 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
126,8 ± 1,8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%

131Cd

Nukleónové číslo131
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
130,94072774 ± 0,000020653 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
98 ± 2 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2000
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%
2n (2-neutron emission)

132Cd

Nukleónové číslo132
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
131,945823136 ± 0,000064485 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
84 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2000
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

133Cd

Nukleónové číslo133
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
132,952614 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
61 ± 6 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

134Cd

Nukleónové číslo134
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
133,957638 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
65 ± 15 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2015
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

135Cd

Nukleónové číslo135
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
134,964766 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Cadmium-crystal bar

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaFredrich Stromeyer
miesto nálezuGermany
dátum objavu1817
etymológiaGreek: kadmeia (ancient name for calamine (zinc oxide)).
pronunciationKAD-me-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,15 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,00011 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,00007 %
natural abundance (Meteoroid)
0,000044 %
natural abundance (Slnko)
0,0000006 %
Množstvo vo vesmíre
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9744
2p4.091
2s12.6142
3d14.3931
3p17.3085
3s17.1588
4d32.1232
4p28.5888
4s27.1308
5s39.808