Кадмијум

Кадмијум (Cd)

chemical element with symbol Cd and atomic number of 48
Атомски број48
Атомска маса112.414
Масени број114
Група12
Периода5
Блокd
протон48 p+
неутрон66 n0
електрон48 e-
Animated Боров модел атома of Cd (Кадмијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
155 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
136 pm
Metallic Radius
138 pm
ionic radius
78 pm
Crystal Radius
92 pm
Ван дер Валсов радијус
218 pm
густина
8,69 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Кадмијум020406080100120140160180200220pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
8,993822 eV/particle
енергија јонизације of Cd (Кадмијум)
Топлота испаравања
59,1 kJ/mol
топлота топљења
6,11 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
111,8 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 18, 2
Боров модел атома: Cd (Кадмијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Cd (Кадмијум)
електронска конфигурација[Kr] 4d10 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2
Enhanced Боров модел атома of Cd (Кадмијум)
Orbital Diagram of Cd (Кадмијум)
оксидациони број-2, 1, 2
електронегативност
1.69
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
1.040,15 K
Температура топљења
594,219 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery bluish-gray metallic
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
96,9 W/(m K)
Termička dilatacija
0,0000308 1/K
molar heat capacity
26,02 J/(mol K)
Специфична топлота
0,232 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
14 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000007000000000002 m Ω
Суперпроводност
0,517 K
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000023 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,000000000259 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000199
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
2,98 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
2 MPa
модул стишљивости
42 GPa
shear modulus
19 GPa
Јангов модул
50 GPa
Пуасонов однос
0,3
брзина звука
2.310 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number75
Mendeleev Number78
Pettifor Number75
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

остало

Gas Basicity
polarizability
46 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
2.450
Neutron Mass Absorption
1,4
квантни број1S0
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Cadmium

Стабилни изотопи3
Нестабилни изотопи39
Natural Isotopes8
Isotopic Composition11428.75%11428.75%11224.11%11224.11%11012.47%11012.47%11112.80%11112.80%11312.23%11312.23%1167.51%1167.51%1061.25%1061.25%1080.89%1080.89%

94Cd

Масени број94
неутронски број46
атомска тежина
93,956586 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2016
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

95Cd

Масени број95
неутронски број47
атомска тежина
94,949483 ± 0,000607 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32 ± 3 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2011
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.6%

96Cd

Масени број96
неутронски број48
атомска тежина
95,940341 ± 0,00044 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1.003 ± 47 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2008
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

97Cd

Масени број97
неутронски број49
атомска тежина
96,934799343 ± 0,000451073 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,16 ± 0,05 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

98Cd

Масени број98
неутронски број50
атомска тежина
97,927389315 ± 0,000055605 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,29 ± 0,1 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.029%

99Cd

Масени број99
неутронски број51
атомска тежина
98,924925845 ± 0,0000017 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17 ± 1 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.21%
β+α (β+-delayed α emission)1%

100Cd

Масени број100
неутронски број52
атомска тежина
99,920348829 ± 0,0000018 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
49,1 ± 0,5 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Cd

Масени број101
неутронски број53
атомска тежина
100,918586209 ± 0,0000016 Da
g-factor
-0,3588 ± 0,00016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,36 ± 0,05 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-0,177 ± 0,007
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Cd

Масени број102
неутронски број54
атомска тежина
101,914481797 ± 0,000001784 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,5 ± 0,5 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Cd

Масени број103
неутронски број55
атомска тежина
102,913416922 ± 0,000001943 Da
g-factor
-0,33944 ± 0,00016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,3 ± 0,1 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-0,007 ± 0,003
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Cd

Масени број104
неутронски број56
атомска тежина
103,909856228 ± 0,000001795 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
57,7 ± 1 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Cd

Масени број105
неутронски број57
атомска тежина
104,909463893 ± 0,000001494 Da
g-factor
-0,29528 ± 0,00016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
55,5 ± 0,4 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,377 ± 0,015
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Cd

Масени број106
неутронски број58
атомска тежина
105,906459791 ± 0,000001184 Da
g-factor
0
присутност у природи
1,245 ± 0,022
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1935
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

107Cd

Масени број107
неутронски број59
атомска тежина
106,906612049 ± 0,000001782 Da
g-factor
-0,24564 ± 0,00012
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,5 ± 0,02 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,6 ± 0,02
датум открића1946
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Cd

Масени број108
неутронски број60
атомска тежина
107,904183588 ± 0,000001205 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,888 ± 0,011
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1935
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

109Cd

Масени број109
неутронски број61
атомска тежина
108,904986697 ± 0,000001649 Da
g-factor
-0,33064 ± 0,00016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
461,3 ± 0,5 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,6 ± 0,03
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

110Cd

Масени број110
неутронски број62
атомска тежина
109,90300747 ± 0,000000407 Da
g-factor
0
присутност у природи
12,47 ± 0,061
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1925
parity+

111Cd

Масени број111
неутронски број63
атомска тежина
110,904183776 ± 0,000000383 Da
g-factor
-1,188 ± 0,0006
присутност у природи
12,795 ± 0,012
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1925
parity+

112Cd

Масени број112
неутронски број64
атомска тежина
111,902763896 ± 0,000000268 Da
g-factor
0
присутност у природи
24,109 ± 0,007
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1925
parity+

113Cd

Масени број113
неутронски број65
атомска тежина
112,904408105 ± 0,000000262 Da
g-factor
-1,2426 ± 0,0006
присутност у природи
12,227 ± 0,007
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,04 ± 0,05 Py
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1925
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

114Cd

Масени број114
неутронски број66
атомска тежина
113,903364998 ± 0,000000296 Da
g-factor
0
присутност у природи
28,754 ± 0,081
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1925
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)

115Cd

Масени број115
неутронски број67
атомска тежина
114,905437426 ± 0,000000699 Da
g-factor
-1,2966 ± 0,0004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
53,46 ± 0,05 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1939
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

116Cd

Масени број116
неутронски број68
атомска тежина
115,90476323 ± 0,000000172 Da
g-factor
0
присутност у природи
7,512 ± 0,054
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26,9 ± 0,9 Ey
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1925
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)100%

117Cd

Масени број117
неутронски број69
атомска тежина
116,907226039 ± 0,000001087 Da
g-factor
-1,485 ± 0,0008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,503 ± 0,005 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1939
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

118Cd

Масени број118
неутронски број70
атомска тежина
117,906921956 ± 0,000021471 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
50,3 ± 0,2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

119Cd

Масени број119
неутронски број71
атомска тежина
118,909847052 ± 0,000040467 Da
g-factor
-1,8376 ± 0,0008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,69 ± 0,02 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

120Cd

Масени број120
неутронски број72
атомска тежина
119,909868065 ± 0,000004 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
50,8 ± 0,21 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

121Cd

Масени број121
неутронски број73
атомска тежина
120,91296366 ± 0,000002085 Da
g-factor
0,41733333333333 ± 0,00046666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,5 ± 0,3 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1965
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

122Cd

Масени број122
неутронски број74
атомска тежина
121,91345905 ± 0,000002468 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,24 ± 0,03 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

123Cd

Масени број123
неутронски број75
атомска тежина
122,91689246 ± 0,000002894 Da
g-factor
0,52566666666667 ± 0,00046666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,1 ± 0,02 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1983
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

124Cd

Масени број124
неутронски број76
атомска тежина
123,917659772 ± 0,0000028 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,25 ± 0,02 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

125Cd

Масени број125
неутронски број77
атомска тежина
124,92125759 ± 0,0000031 Da
g-factor
0,57273333333333 ± 0,00046666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
680 ± 40 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,209 ± 0,01
датум открића1986
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

126Cd

Масени број126
неутронски број78
атомска тежина
125,92243029 ± 0,000002473 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
512 ± 5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

127Cd

Масени број127
неутронски број79
атомска тежина
126,926203291 ± 0,000006656 Da
g-factor
0,58473333333333 ± 0,00053333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
480 ± 100 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,239 ± 0,011
датум открића1986
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

128Cd

Масени број128
неутронски број80
атомска тежина
127,927816778 ± 0,000006905 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
246 ± 2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1986
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

129Cd

Масени број129
неутронски број81
атомска тежина
128,932235597 ± 0,0000057 Da
g-factor
-0,12821818181818 ± 0,00010909090909091
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
147 ± 3 ms
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
0,132 ± 0,009
датум открића2003
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

130Cd

Масени број130
неутронски број82
атомска тежина
129,934387563 ± 0,000024 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
126,8 ± 1,8 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1986
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%

131Cd

Масени број131
неутронски број83
атомска тежина
130,94072774 ± 0,000020653 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
98 ± 2 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2000
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%
2n (2-neutron emission)

132Cd

Масени број132
неутронски број84
атомска тежина
131,945823136 ± 0,000064485 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
84 ± 5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2000
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

133Cd

Масени број133
неутронски број85
атомска тежина
132,952614 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
61 ± 6 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

134Cd

Масени број134
неутронски број86
атомска тежина
133,957638 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
65 ± 15 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2015
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

135Cd

Масени број135
неутронски број87
атомска тежина
134,964766 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Cadmium-crystal bar

историја

откриоFredrich Stromeyer
место открићаGermany
датум открића1817
етимологијаGreek: kadmeia (ancient name for calamine (zinc oxide)).
изговорKAD-me-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,15 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,00011 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,00007 %
присутност у природи (метеороид)
0,000044 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000006 %
Заступљеност у Космосу
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9744
2p4.091
2s12.6142
3d14.3931
3p17.3085
3s17.1588
4d32.1232
4p28.5888
4s27.1308
5s39.808