Kadmiyum

Kadmiyum (Cd)

chemical element with symbol Cd and atomic number of 48
Atom numarası48
Atom ağırlığı112.414
Kütle numarası114
Grup12
Periyot5
Blokd
proton48 p+
nötron66 n0
elektron48 e-
Animated Bohr modeli of Cd (Kadmiyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
155 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
136 pm
Metallic Radius
138 pm
ionic radius
78 pm
Crystal Radius
92 pm
Van der Waals radius
218 pm
yoğunluk
8,69 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Kadmiyum020406080100120140160180200220pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
8,993822 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Cd (Kadmiyum)
Buharlaşma ısısı
59,1 kJ/mol
enthalpy of fusion
6,11 kJ/mol
standard enthalpy of formation
111,8 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 18, 2
Bohr modeli: Cd (Kadmiyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Cd (Kadmiyum)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2
Enhanced Bohr modeli of Cd (Kadmiyum)
Orbital Diagram of Cd (Kadmiyum)
Yükseltgenme seviyesi-2, 1, 2
Elektronegatiflik
1.69
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
1.040,15 K
Ergime noktası
594,219 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery bluish-gray metallic
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
96,9 W/(m K)
Genleşme
0,0000308 1/K
molar ısı kapasitesi
26,02 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,232 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
14 MS/m
Özdirenç
0,00000007000000000002 m Ω
Süperiletken
0,517 K
mıknatıslık
typediamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
-0,0000000023 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
-0,000000000259 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
-0,0000199
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıBasit altıgen (HEX)
Kafes sabiti
2,98 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
2 MPa
Bulk modülü
42 GPa
shear modulus
19 GPa
Young katsayısı
50 GPa
Poisson's ratio
0,3
Ses hızı
2.310 m/s
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number75
Mendeleev Number78
Pettifor Number75
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasıchalcophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
46 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
2.450
Neutron Mass Absorption
1,4
Kuantum sayısı1S0
Uzay grubu194 (P63/mmc)

Kadmiyum izotopları

Kararlı izotoplar3
Kararsız izotoplar39
Natural Isotopes8
Isotopic Composition11428.75%11428.75%11224.11%11224.11%11012.47%11012.47%11112.80%11112.80%11312.23%11312.23%1167.51%1167.51%1061.25%1061.25%1080.89%1080.89%

94Cd

Kütle numarası94
nötron numarası46
Bağıl atom kütlesi
93,956586 ± 0,000537 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2016
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

95Cd

Kütle numarası95
nötron numarası47
Bağıl atom kütlesi
94,949483 ± 0,000607 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
32 ± 3 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2011
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.6%

96Cd

Kütle numarası96
nötron numarası48
Bağıl atom kütlesi
95,940341 ± 0,00044 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1.003 ± 47 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2008
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

97Cd

Kütle numarası97
nötron numarası49
Bağıl atom kütlesi
96,934799343 ± 0,000451073 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,16 ± 0,05 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

98Cd

Kütle numarası98
nötron numarası50
Bağıl atom kütlesi
97,927389315 ± 0,000055605 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,29 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.029%

99Cd

Kütle numarası99
nötron numarası51
Bağıl atom kütlesi
98,924925845 ± 0,0000017 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
17 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.21%
β+α (β+-delayed α emission)1%

100Cd

Kütle numarası100
nötron numarası52
Bağıl atom kütlesi
99,920348829 ± 0,0000018 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
49,1 ± 0,5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Cd

Kütle numarası101
nötron numarası53
Bağıl atom kütlesi
100,918586209 ± 0,0000016 Da
g-factor
-0,3588 ± 0,00016
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,36 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,177 ± 0,007
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Cd

Kütle numarası102
nötron numarası54
Bağıl atom kütlesi
101,914481797 ± 0,000001784 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,5 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Cd

Kütle numarası103
nötron numarası55
Bağıl atom kütlesi
102,913416922 ± 0,000001943 Da
g-factor
-0,33944 ± 0,00016
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,3 ± 0,1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,007 ± 0,003
keşif veya buluş tarihi1960
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Cd

Kütle numarası104
nötron numarası56
Bağıl atom kütlesi
103,909856228 ± 0,000001795 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
57,7 ± 1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Cd

Kütle numarası105
nötron numarası57
Bağıl atom kütlesi
104,909463893 ± 0,000001494 Da
g-factor
-0,29528 ± 0,00016
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
55,5 ± 0,4 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,377 ± 0,015
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Cd

Kütle numarası106
nötron numarası58
Bağıl atom kütlesi
105,906459791 ± 0,000001184 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
1,245 ± 0,022
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
+ (double β+ decay)

107Cd

Kütle numarası107
nötron numarası59
Bağıl atom kütlesi
106,906612049 ± 0,000001782 Da
g-factor
-0,24564 ± 0,00012
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,5 ± 0,02 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,6 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1946
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Cd

Kütle numarası108
nötron numarası60
Bağıl atom kütlesi
107,904183588 ± 0,000001205 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,888 ± 0,011
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
+ (double β+ decay)

109Cd

Kütle numarası109
nötron numarası61
Bağıl atom kütlesi
108,904986697 ± 0,000001649 Da
g-factor
-0,33064 ± 0,00016
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
461,3 ± 0,5 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,6 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

110Cd

Kütle numarası110
nötron numarası62
Bağıl atom kütlesi
109,90300747 ± 0,000000407 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
12,47 ± 0,061
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1925
Dönüşümçarpanı+

111Cd

Kütle numarası111
nötron numarası63
Bağıl atom kütlesi
110,904183776 ± 0,000000383 Da
g-factor
-1,188 ± 0,0006
doğadaki bolluk
12,795 ± 0,012
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1925
Dönüşümçarpanı+

112Cd

Kütle numarası112
nötron numarası64
Bağıl atom kütlesi
111,902763896 ± 0,000000268 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
24,109 ± 0,007
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1925
Dönüşümçarpanı+

113Cd

Kütle numarası113
nötron numarası65
Bağıl atom kütlesi
112,904408105 ± 0,000000262 Da
g-factor
-1,2426 ± 0,0006
doğadaki bolluk
12,227 ± 0,007
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,04 ± 0,05 Py
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1925
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

114Cd

Kütle numarası114
nötron numarası66
Bağıl atom kütlesi
113,903364998 ± 0,000000296 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
28,754 ± 0,081
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1925
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
(double β decay)

115Cd

Kütle numarası115
nötron numarası67
Bağıl atom kütlesi
114,905437426 ± 0,000000699 Da
g-factor
-1,2966 ± 0,0004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
53,46 ± 0,05 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1939
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

116Cd

Kütle numarası116
nötron numarası68
Bağıl atom kütlesi
115,90476323 ± 0,000000172 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
7,512 ± 0,054
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
26,9 ± 0,9 Ey
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1925
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
(double β decay)100%

117Cd

Kütle numarası117
nötron numarası69
Bağıl atom kütlesi
116,907226039 ± 0,000001087 Da
g-factor
-1,485 ± 0,0008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,503 ± 0,005 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1939
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

118Cd

Kütle numarası118
nötron numarası70
Bağıl atom kütlesi
117,906921956 ± 0,000021471 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
50,3 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

119Cd

Kütle numarası119
nötron numarası71
Bağıl atom kütlesi
118,909847052 ± 0,000040467 Da
g-factor
-1,8376 ± 0,0008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,69 ± 0,02 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

120Cd

Kütle numarası120
nötron numarası72
Bağıl atom kütlesi
119,909868065 ± 0,000004 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
50,8 ± 0,21 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

121Cd

Kütle numarası121
nötron numarası73
Bağıl atom kütlesi
120,91296366 ± 0,000002085 Da
g-factor
0,41733333333333 ± 0,00046666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13,5 ± 0,3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1965
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

122Cd

Kütle numarası122
nötron numarası74
Bağıl atom kütlesi
121,91345905 ± 0,000002468 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,24 ± 0,03 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

123Cd

Kütle numarası123
nötron numarası75
Bağıl atom kütlesi
122,91689246 ± 0,000002894 Da
g-factor
0,52566666666667 ± 0,00046666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,1 ± 0,02 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1983
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

124Cd

Kütle numarası124
nötron numarası76
Bağıl atom kütlesi
123,917659772 ± 0,0000028 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,25 ± 0,02 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

125Cd

Kütle numarası125
nötron numarası77
Bağıl atom kütlesi
124,92125759 ± 0,0000031 Da
g-factor
0,57273333333333 ± 0,00046666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
680 ± 40 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,209 ± 0,01
keşif veya buluş tarihi1986
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

126Cd

Kütle numarası126
nötron numarası78
Bağıl atom kütlesi
125,92243029 ± 0,000002473 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
512 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

127Cd

Kütle numarası127
nötron numarası79
Bağıl atom kütlesi
126,926203291 ± 0,000006656 Da
g-factor
0,58473333333333 ± 0,00053333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
480 ± 100 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,239 ± 0,011
keşif veya buluş tarihi1986
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

128Cd

Kütle numarası128
nötron numarası80
Bağıl atom kütlesi
127,927816778 ± 0,000006905 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
246 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1986
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

129Cd

Kütle numarası129
nötron numarası81
Bağıl atom kütlesi
128,932235597 ± 0,0000057 Da
g-factor
-0,12821818181818 ± 0,00010909090909091
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
147 ± 3 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,132 ± 0,009
keşif veya buluş tarihi2003
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

130Cd

Kütle numarası130
nötron numarası82
Bağıl atom kütlesi
129,934387563 ± 0,000024 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
126,8 ± 1,8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1986
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%

131Cd

Kütle numarası131
nötron numarası83
Bağıl atom kütlesi
130,94072774 ± 0,000020653 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
98 ± 2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2000
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%
2n (2-neutron emission)

132Cd

Kütle numarası132
nötron numarası84
Bağıl atom kütlesi
131,945823136 ± 0,000064485 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
84 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2000
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

133Cd

Kütle numarası133
nötron numarası85
Bağıl atom kütlesi
132,952614 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
61 ± 6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

134Cd

Kütle numarası134
nötron numarası86
Bağıl atom kütlesi
133,957638 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
65 ± 15 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2015
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

135Cd

Kütle numarası135
nötron numarası87
Bağıl atom kütlesi
134,964766 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Cadmium-crystal bar

tarih

kâşifi ya da mucidiFredrich Stromeyer
keşif yeriGermany
keşif veya buluş tarihi1817
köken bilimiGreek: kadmeia (ancient name for calamine (zinc oxide)).
telaffuzuKAD-me-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
0,15 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,00011 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0,00007 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,000044 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,0000006 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9744
2p4.091
2s12.6142
3d14.3931
3p17.3085
3s17.1588
4d32.1232
4p28.5888
4s27.1308
5s39.808