Catmi, Cađimi

Catmi, Cađimi (Cd)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 48
Số nguyên tử48
Nguyên tử khối112.414
số khối114
Nhóm12
Chu kỳ5
Phân lớpd
Prô ton48 p+
Nơ tron66 n0
Electrons48 e-
Animated Mô hình Bohr of Cd (Catmi, Cađimi)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
155 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
136 pm
Metallic Radius
138 pm
ionic radius
78 pm
Crystal Radius
92 pm
Bán kính van der Waals
218 pm
mật độ
8,69 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
8,993822 eV/particle
ionization energy of Cd (Catmi, Cađimi)
Nhiệt bay hơi
59,1 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
6,11 kJ/mol
standard enthalpy of formation
111,8 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 18, 2
Mô hình Bohr: Cd (Catmi, Cađimi)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Kr] 4d10 5s2
Enhanced Mô hình Bohr of Cd (Catmi, Cađimi)
Orbital Diagram of Cd (Catmi, Cađimi)
trạng thái oxy hóa-2, 1, 2
độ âm điện
1.69
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
1.040,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
594,219 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery bluish-gray metallic
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
96,9 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,0000308 1/K
molar heat capacity
26,02 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,232 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
14 MS/m
điện trở suất
0,00000007000000000002 m Ω
Siêu dẫn
0,517 K
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,0000000023 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,000000000259 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,0000199
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
2,98 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
2 MPa
Mô đun khối
42 GPa
Modul ngang
19 GPa
mô đun Young
50 GPa
Hệ số Poisson
0,3
tốc độ âm thanh
2.310 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number75
Mendeleev Number78
Pettifor Number75
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
46 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
2.450
Neutron Mass Absorption
1,4
Số lượng tử1S0
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Cadmi

Các đồng vị bền8
Các đồng vị không bền34
Radioactive Isotopes35

94Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
93,956586 ± 0,000537 Da
số khối94
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2016
parity+

94Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

95Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
94,949483 ± 0,000607 Da
số khối95
g-factor
chu kỳ bán rã
32 ± 3 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2011
parity+

95Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.6%

96Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
95,940341 ± 0,00044 Da
số khối96
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1.003 ± 47 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2008
parity+

96Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

97Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
96,934799343 ± 0,000451073 Da
số khối97
g-factor
chu kỳ bán rã
1,16 ± 0,05 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1978
parity+

97Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

98Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
97,927389315 ± 0,000055605 Da
số khối98
g-factor
0
chu kỳ bán rã
9,29 ± 0,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1978
parity+

98Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.029%

99Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
98,924925845 ± 0,0000017 Da
số khối99
g-factor
chu kỳ bán rã
17 ± 1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1978
parity+

99Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.21%
β+α (β+-delayed α emission)1%

100Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
99,920348829 ± 0,0000018 Da
số khối100
g-factor
0
chu kỳ bán rã
49,1 ± 0,5 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1970
parity+

100Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
100,918586209 ± 0,0000016 Da
số khối101
g-factor
-0,3588 ± 0,00016
chu kỳ bán rã
1,36 ± 0,05 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,177 ± 0,007
ngày khám phá1969
parity+

101Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
101,914481797 ± 0,000001784 Da
số khối102
g-factor
0
chu kỳ bán rã
5,5 ± 0,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1969
parity+

102Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
102,913416922 ± 0,000001943 Da
số khối103
g-factor
-0,33944 ± 0,00016
chu kỳ bán rã
7,3 ± 0,1 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,007 ± 0,003
ngày khám phá1960
parity+

103Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
103,909856228 ± 0,000001795 Da
số khối104
g-factor
0
chu kỳ bán rã
57,7 ± 1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1955
parity+

104Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
104,909463893 ± 0,000001494 Da
số khối105
g-factor
-0,29528 ± 0,00016
chu kỳ bán rã
55,5 ± 0,4 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,377 ± 0,015
ngày khám phá1950
parity+

105Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Cd

natural abundance
1,245 ± 0,022
relative atomic mass
105,906459791 ± 0,000001184 Da
số khối106
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1935
parity+

106Cd Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

107Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
106,906612049 ± 0,000001782 Da
số khối107
g-factor
-0,24564 ± 0,00012
chu kỳ bán rã
6,5 ± 0,02 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,6 ± 0,02
ngày khám phá1946
parity+

107Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Cd

natural abundance
0,888 ± 0,011
relative atomic mass
107,904183588 ± 0,000001205 Da
số khối108
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1935
parity+

108Cd Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

109Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
108,904986697 ± 0,000001649 Da
số khối109
g-factor
-0,33064 ± 0,00016
chu kỳ bán rã
461,3 ± 0,5 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,6 ± 0,03
ngày khám phá1950
parity+

109Cd Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

110Cd

natural abundance
12,47 ± 0,061
relative atomic mass
109,90300747 ± 0,000000407 Da
số khối110
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1925
parity+

111Cd

natural abundance
12,795 ± 0,012
relative atomic mass
110,904183776 ± 0,000000383 Da
số khối111
g-factor
-1,188 ± 0,0006
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1925
parity+

112Cd

natural abundance
24,109 ± 0,007
relative atomic mass
111,902763896 ± 0,000000268 Da
số khối112
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1925
parity+

113Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
12,227 ± 0,007
relative atomic mass
112,904408105 ± 0,000000262 Da
số khối113
g-factor
-1,2426 ± 0,0006
chu kỳ bán rã
8,04 ± 0,05 Py
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1925
parity+

113Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

114Cd

natural abundance
28,754 ± 0,081
relative atomic mass
113,903364998 ± 0,000000296 Da
số khối114
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1925
parity+

114Cd Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

115Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
114,905437426 ± 0,000000699 Da
số khối115
g-factor
-1,2966 ± 0,0004
chu kỳ bán rã
53,46 ± 0,05 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1939
parity+

115Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

116Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
7,512 ± 0,054
relative atomic mass
115,90476323 ± 0,000000172 Da
số khối116
g-factor
0
chu kỳ bán rã
26,9 ± 0,9 Ey
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1925
parity+

116Cd Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)100%

117Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
116,907226039 ± 0,000001087 Da
số khối117
g-factor
-1,485 ± 0,0008
chu kỳ bán rã
2,503 ± 0,005 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1939
parity+

117Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

118Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
117,906921956 ± 0,000021471 Da
số khối118
g-factor
0
chu kỳ bán rã
50,3 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1961
parity+

118Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

119Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
118,909847052 ± 0,000040467 Da
số khối119
g-factor
-1,8376 ± 0,0008
chu kỳ bán rã
2,69 ± 0,02 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1961
parity+

119Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

120Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
119,909868065 ± 0,000004 Da
số khối120
g-factor
0
chu kỳ bán rã
50,8 ± 0,21 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1973
parity+

120Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

121Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
120,91296366 ± 0,000002085 Da
số khối121
g-factor
0,41733333333333 ± 0,00046666666666667
chu kỳ bán rã
13,5 ± 0,3 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1965
parity+

121Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

122Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
121,91345905 ± 0,000002468 Da
số khối122
g-factor
0
chu kỳ bán rã
5,24 ± 0,03 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1973
parity+

122Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

123Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
122,91689246 ± 0,000002894 Da
số khối123
g-factor
0,52566666666667 ± 0,00046666666666667
chu kỳ bán rã
2,1 ± 0,02 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1983
parity+

123Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

124Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
123,917659772 ± 0,0000028 Da
số khối124
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,25 ± 0,02 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1974
parity+

124Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

125Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
124,92125759 ± 0,0000031 Da
số khối125
g-factor
0,57273333333333 ± 0,00046666666666667
chu kỳ bán rã
680 ± 40 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,209 ± 0,01
ngày khám phá1986
parity+

125Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

126Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
125,92243029 ± 0,000002473 Da
số khối126
g-factor
0
chu kỳ bán rã
512 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1978
parity+

126Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

127Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
126,926203291 ± 0,000006656 Da
số khối127
g-factor
0,58473333333333 ± 0,00053333333333333
chu kỳ bán rã
480 ± 100 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,239 ± 0,011
ngày khám phá1986
parity+

127Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

128Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
127,927816778 ± 0,000006905 Da
số khối128
g-factor
0
chu kỳ bán rã
246 ± 2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1986
parity+

128Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

129Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
128,932235597 ± 0,0000057 Da
số khối129
g-factor
-0,12821818181818 ± 0,00010909090909091
chu kỳ bán rã
147 ± 3 ms
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,132 ± 0,009
ngày khám phá2003
parity-

129Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

130Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
129,934387563 ± 0,000024 Da
số khối130
g-factor
0
chu kỳ bán rã
126,8 ± 1,8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1986
parity+

130Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%

131Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
130,94072774 ± 0,000020653 Da
số khối131
g-factor
chu kỳ bán rã
98 ± 2 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2000
parity-

131Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%
2n (2-neutron emission)%

132Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
131,945823136 ± 0,000064485 Da
số khối132
g-factor
0
chu kỳ bán rã
84 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2000
parity+

132Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)%

133Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
132,952614 ± 0,000215 Da
số khối133
g-factor
chu kỳ bán rã
61 ± 6 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity-

133Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

134Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
133,957638 ± 0,000322 Da
số khối134
g-factor
0
chu kỳ bán rã
65 ± 15 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2015
parity+

134Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

135Cd

natural abundance
relative atomic mass
134,964766 ± 0,000429 Da
số khối135
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

135Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Cadmium-crystal bar.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiFredrich Stromeyer
nơi khám pháGermany
ngày khám phá1817
từ nguyên họcGreek: kadmeia (ancient name for calamine (zinc oxide)).
cách phát âmKAD-me-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,15 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00011 mg/L
Abundance in Human Body
0,00007 %
Abundance in Meteor
0,000044 %
Abundance in Sun
0,0000006 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9744
2p4.091
2s12.6142
3d14.3931
3p17.3085
3s17.1588
4d32.1232
4p28.5888
4s27.1308
5s39.808