Holmium

Holmium (Ho)

chemický prvek s atomovým číslem 67
Atomové číslo67
Atomová hmotnost164.93033
Nukleonové číslo165
Skupina
Perioda6
Blokf
proton67 p+
neutron98 n0
elektron67 e-
Animated Bohrův model atomu of Ho (Holmium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
175 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
166 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
90,1 pm
Crystal Radius
104,1 pm
Van der Waalsův poloměr
230 pm
hustota
8,8 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Holmium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Ho (Holmium)
měrné skupenské teplo varu
301 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
300,6 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 29, 8, 2
Bohrův model atomu: Ho (Holmium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Ho (Holmium)
elektronová konfigurace[Xe] 4f11 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f11 6s2
Enhanced Bohrův model atomu of Ho (Holmium)
Orbital Diagram of Ho (Holmium)
Oxidační číslo0, 2, 3
elektronegativita
1.23
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
2 973,15 K
Teplota tání
1 745,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000112 1/K
Molární tepelná kapacita
27,15 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,165 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
1,1 MS/m
rezistivita
0,00000094 m Ω
supravodivost
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,00000549 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000905467 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0482845
magnetic ordering
Curieova teplota
20 K
Néelova teplota
132 K
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální (HEX)
lattice constant
3,58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
40 GPa
modul pružnosti ve smyku
26 GPa
modul pružnosti v tahu
65 GPa
Poissonova konstanta
0,23
rychlost zvuku
2 760 m/s
klasifikace
KategorieLanthanoidy, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number23
Mendeleev Number33
Pettifor Number24
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
156 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
64
Neutron Mass Absorption
0,015
kvantové číslo4I15/2
space group194 (P63/mmc)

Izotopy holmia

Stabilní izotopy1
Nestabilní izotopy38
Natural Isotopes1

140Ho

Nukleonové číslo140
neutronové číslo73
relativní atomová hmotnost
139,968526 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6 ± 3 ms
spin8
nuclear quadrupole moment
datum objevu1999
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

141Ho

Nukleonové číslo141
neutronové číslo74
relativní atomová hmotnost
140,963108 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,1 ± 0,1 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1998
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

142Ho

Nukleonové číslo142
neutronové číslo75
relativní atomová hmotnost
141,96001 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
400 ± 100 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu2001
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

143Ho

Nukleonové číslo143
neutronové číslo76
relativní atomová hmotnost
142,95486 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin11/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2000
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Ho

Nukleonové číslo144
neutronové číslo77
relativní atomová hmotnost
143,952109712 ± 0,0000091 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
700 ± 100 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu1986
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

145Ho

Nukleonové číslo145
neutronové číslo78
relativní atomová hmotnost
144,947267392 ± 0,000008 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,4 ± 0,1 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Ho

Nukleonové číslo146
neutronové číslo79
relativní atomová hmotnost
145,944993503 ± 0,000007071 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,32 ± 0,22 s
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1982
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Ho

Nukleonové číslo147
neutronové číslo80
relativní atomová hmotnost
146,940142293 ± 0,000005368 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,8 ± 0,4 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1982
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Ho

Nukleonové číslo148
neutronové číslo81
relativní atomová hmotnost
147,937743925 ± 0,00009 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,2 ± 1,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Ho

Nukleonové číslo149
neutronové číslo82
relativní atomová hmotnost
148,933820457 ± 0,000012866 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21,1 ± 0,2 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Ho

Nukleonové číslo150
neutronové číslo83
relativní atomová hmotnost
149,933498353 ± 0,000015209 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
76,8 ± 1,8 s
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1963
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Ho

Nukleonové číslo151
neutronové číslo84
relativní atomová hmotnost
150,931698176 ± 0,000008908 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
35,2 ± 0,1 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1963
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)22%

152Ho

Nukleonové číslo152
neutronové číslo85
relativní atomová hmotnost
151,931717618 ± 0,000013449 Da
g-factor
-0,51 ± 0,01
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
161,8 ± 0,3 s
spin2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
datum objevu1963
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

153Ho

Nukleonové číslo153
neutronové číslo86
relativní atomová hmotnost
152,930206671 ± 0,000005438 Da
g-factor
1,2345454545455 ± 0,0090909090909091
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,01 ± 0,03 m
spin11/2
nuclear quadrupole moment
-1,1 ± 0,5
datum objevu1963
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.949%
α (α emission)0.051%

154Ho

Nukleonové číslo154
neutronové číslo87
relativní atomová hmotnost
153,930606776 ± 0,00000882 Da
g-factor
-0,3205 ± 0,003
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,76 ± 0,19 m
spin2
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,1
datum objevu1966
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.981%
α (α emission)0.019%

155Ho

Nukleonové číslo155
neutronové číslo88
relativní atomová hmotnost
154,929103363 ± 0,000018754 Da
g-factor
1,4 ± 0,012
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
48 ± 2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,56 ± 0,12
datum objevu1959
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Ho

Nukleonové číslo156
neutronové číslo89
relativní atomová hmotnost
155,929641634 ± 0,000041249 Da
g-factor
0,745 ± 0,0075
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
56 ± 1 m
spin4
nuclear quadrupole moment
2,4 ± 0,18
datum objevu1957
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

157Ho

Nukleonové číslo157
neutronové číslo90
relativní atomová hmotnost
156,928251974 ± 0,000025194 Da
g-factor
1,24 ± 0,0085714285714286
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12,6 ± 0,2 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,05 ± 0,13
datum objevu1966
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Ho

Nukleonové číslo158
neutronové číslo91
relativní atomová hmotnost
157,92894491 ± 0,000029099 Da
g-factor
0,7552 ± 0,0006
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,3 ± 0,4 m
spin5
nuclear quadrupole moment
4,2 ± 0,4
datum objevu1961
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

159Ho

Nukleonové číslo159
neutronové číslo92
relativní atomová hmotnost
158,927718683 ± 0,000003268 Da
g-factor
1,22 ± 0,0085714285714286
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
33,05 ± 0,11 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,27 ± 0,13
datum objevu1958
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Ho

Nukleonové číslo160
neutronové číslo93
relativní atomová hmotnost
159,928735538 ± 0,00001612 Da
g-factor
0,74 ± 0,006
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25,6 ± 0,3 m
spin5
nuclear quadrupole moment
4 ± 0,2
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Ho

Nukleonové číslo161
neutronové číslo94
relativní atomová hmotnost
160,927861815 ± 0,000002309 Da
g-factor
1,2114285714286 ± 0,0085714285714286
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,48 ± 0,05 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,3 ± 0,11
datum objevu1954
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

162Ho

Nukleonové číslo162
neutronové číslo95
relativní atomová hmotnost
161,929102543 ± 0,00000333 Da
g-factor
2,32 ± 0,03
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15 ± 1 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1957
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Ho

Nukleonové číslo163
neutronové číslo96
relativní atomová hmotnost
162,92874026 ± 0,000000744 Da
g-factor
1,2057142857143 ± 0,011428571428571
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,57 ± 0,025 ky
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,7 ± 0,6
datum objevu1957
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

164Ho

Nukleonové číslo164
neutronové číslo97
relativní atomová hmotnost
163,930240548 ± 0,000001492 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
28,8 ± 0,5 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1938
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%

165Ho

Nukleonové číslo165
neutronové číslo98
relativní atomová hmotnost
164,930329116 ± 0,000000844 Da
g-factor
1,1885714285714 ± 0,0085714285714286
natural abundance
100
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,58 ± 0,02
datum objevu1934
Narušení P-symetrie-

166Ho

Nukleonové číslo166
neutronové číslo99
relativní atomová hmotnost
165,932291209 ± 0,000000844 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
26,812 ± 0,007 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1936
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

167Ho

Nukleonové číslo167
neutronové číslo100
relativní atomová hmotnost
166,933140254 ± 0,00000557 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,1 ± 0,1 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1955
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

168Ho

Nukleonové číslo168
neutronové číslo101
relativní atomová hmotnost
167,935523766 ± 0,000032207 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,99 ± 0,07 m
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1960
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

169Ho

Nukleonové číslo169
neutronové číslo102
relativní atomová hmotnost
168,93687989 ± 0,000021522 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,72 ± 0,1 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1963
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

170Ho

Nukleonové číslo170
neutronové číslo103
relativní atomová hmotnost
169,939626548 ± 0,000053697 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,76 ± 0,05 m
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1960
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

171Ho

Nukleonové číslo171
neutronové číslo104
relativní atomová hmotnost
170,941472713 ± 0,000644128 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
53 ± 2 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

172Ho

Nukleonové číslo172
neutronové číslo105
relativní atomová hmotnost
171,94473 ± 0,00021 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25 ± 3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1991
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

173Ho

Nukleonové číslo173
neutronové číslo106
relativní atomová hmotnost
172,94702 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,1 ± 0,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2012
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

174Ho

Nukleonové číslo174
neutronové číslo107
relativní atomová hmotnost
173,950757 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,7 ± 0,4 s
spin8
nuclear quadrupole moment
datum objevu2012
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

175Ho

Nukleonové číslo175
neutronové číslo108
relativní atomová hmotnost
174,953516 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,88 ± 0,55 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2012
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

176Ho

Nukleonové číslo176
neutronové číslo109
relativní atomová hmotnost
175,957713 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu2012
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

177Ho

Nukleonové číslo177
neutronové číslo110
relativní atomová hmotnost
176,961052 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
n (neutron emission)

178Ho

Nukleonové číslo178
neutronové číslo111
relativní atomová hmotnost
177,965507 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Holmium

dějiny

objevitel nebo vynálezceJ.L. Soret
místo objevu/vynálezuSwitzerland
datum objevu1878
etymologieFrom Holmia, the Latinized name for Stockholm, Sweden.
výslovnostHOLE-mi-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
1,3 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,00000022 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,0000059 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3088
2p4.3332
2s17.5444
3d13.6531
3p20.2546
3s20.7649
4d35.3284
4f39.5304
4p32.4372
4s31.688
5p49.661
5s47.424
6s58.561