Όλμιο

Όλμιο (Ho)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Ho και ατομικό αριθμό 67
Ατομικός Αριθμός67
Ατομικό βάρος164.93033
Μαζικός αριθμός165
Ομάδα
Περίοδος6
Τομέαςf
πρωτόνιο67 p+
νετρόνιο98 n0
ηλεκτρόνιο67 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Ho (Όλμιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
175 pm
molar volume
covalent radius
166 pm
Metallic Radius
ionic radius
90,1 pm
Crystal Radius
104,1 pm
Van der Waals radius
230 pm
πυκνότητα
8,8 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Όλμιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενέργεια ιονισμού of Ho (Όλμιο)
ενθαλπία εξάτμισης
301 kJ/mol
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
300,6 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 29, 8, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Ho (Όλμιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Ho (Όλμιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Xe] 4f11 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f11 6s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Ho (Όλμιο)
Orbital Diagram of Ho (Όλμιο)
Αριθμός οξείδωσης0, 2, 3
Ηλεκτραρνητικότητα
1.23
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
2.973,15 K
Σημείο τήξης
1.745,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηsilvery white
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
0,0000112 1/K
molar heat capacity
27,15 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,165 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
1,1 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,00000094 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typeparamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
0,00000549 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
0,000000905467 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
0,0482845
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
20 K
Θερμοκρασία Νεέλ
132 K
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3,58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
40 GPa
shear modulus
26 GPa
Young's modulus
65 GPa
Poisson's ratio
0,23
ταχύτητα του ήχου
2.760 m/s
classification
ΚατηγορίαΛανθανίδες, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number23
Mendeleev Number33
Pettifor Number24
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
156 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
64
Neutron Mass Absorption
0,015
Κβαντικός αριθμός4I15/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Holmium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes38
Natural Isotopes1

140Ho

Μαζικός αριθμός140
αριθμός νετρονίων73
σχετική ατομική μάζα
139,968526 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6 ± 3 ms
Σπιν8
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1999
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

141Ho

Μαζικός αριθμός141
αριθμός νετρονίων74
σχετική ατομική μάζα
140,963108 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,1 ± 0,1 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1998
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

142Ho

Μαζικός αριθμός142
αριθμός νετρονίων75
σχετική ατομική μάζα
141,96001 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
400 ± 100 ms
Σπιν7
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2001
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

143Ho

Μαζικός αριθμός143
αριθμός νετρονίων76
σχετική ατομική μάζα
142,95486 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν11/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2000
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Ho

Μαζικός αριθμός144
αριθμός νετρονίων77
σχετική ατομική μάζα
143,952109712 ± 0,0000091 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
700 ± 100 ms
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1986
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

145Ho

Μαζικός αριθμός145
αριθμός νετρονίων78
σχετική ατομική μάζα
144,947267392 ± 0,000008 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,4 ± 0,1 s
Σπιν11/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Ho

Μαζικός αριθμός146
αριθμός νετρονίων79
σχετική ατομική μάζα
145,944993503 ± 0,000007071 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,32 ± 0,22 s
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1982
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Ho

Μαζικός αριθμός147
αριθμός νετρονίων80
σχετική ατομική μάζα
146,940142293 ± 0,000005368 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,8 ± 0,4 s
Σπιν11/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1982
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Ho

Μαζικός αριθμός148
αριθμός νετρονίων81
σχετική ατομική μάζα
147,937743925 ± 0,00009 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,2 ± 1,1 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Ho

Μαζικός αριθμός149
αριθμός νετρονίων82
σχετική ατομική μάζα
148,933820457 ± 0,000012866 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21,1 ± 0,2 s
Σπιν11/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Ho

Μαζικός αριθμός150
αριθμός νετρονίων83
σχετική ατομική μάζα
149,933498353 ± 0,000015209 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
76,8 ± 1,8 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Ho

Μαζικός αριθμός151
αριθμός νετρονίων84
σχετική ατομική μάζα
150,931698176 ± 0,000008908 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
35,2 ± 0,1 s
Σπιν11/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)22%

152Ho

Μαζικός αριθμός152
αριθμός νετρονίων85
σχετική ατομική μάζα
151,931717618 ± 0,000013449 Da
g-factor
-0,51 ± 0,01
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
161,8 ± 0,3 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

153Ho

Μαζικός αριθμός153
αριθμός νετρονίων86
σχετική ατομική μάζα
152,930206671 ± 0,000005438 Da
g-factor
1,2345454545455 ± 0,0090909090909091
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,01 ± 0,03 m
Σπιν11/2
nuclear quadrupole moment
-1,1 ± 0,5
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.949%
α (α emission)0.051%

154Ho

Μαζικός αριθμός154
αριθμός νετρονίων87
σχετική ατομική μάζα
153,930606776 ± 0,00000882 Da
g-factor
-0,3205 ± 0,003
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11,76 ± 0,19 m
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,1
ημερομηνία ανακάλυψης1966
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.981%
α (α emission)0.019%

155Ho

Μαζικός αριθμός155
αριθμός νετρονίων88
σχετική ατομική μάζα
154,929103363 ± 0,000018754 Da
g-factor
1,4 ± 0,012
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
48 ± 2 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
1,56 ± 0,12
ημερομηνία ανακάλυψης1959
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Ho

Μαζικός αριθμός156
αριθμός νετρονίων89
σχετική ατομική μάζα
155,929641634 ± 0,000041249 Da
g-factor
0,745 ± 0,0075
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
56 ± 1 m
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
2,4 ± 0,18
ημερομηνία ανακάλυψης1957
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

157Ho

Μαζικός αριθμός157
αριθμός νετρονίων90
σχετική ατομική μάζα
156,928251974 ± 0,000025194 Da
g-factor
1,24 ± 0,0085714285714286
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
12,6 ± 0,2 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
3,05 ± 0,13
ημερομηνία ανακάλυψης1966
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Ho

Μαζικός αριθμός158
αριθμός νετρονίων91
σχετική ατομική μάζα
157,92894491 ± 0,000029099 Da
g-factor
0,7552 ± 0,0006
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11,3 ± 0,4 m
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
4,2 ± 0,4
ημερομηνία ανακάλυψης1961
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

159Ho

Μαζικός αριθμός159
αριθμός νετρονίων92
σχετική ατομική μάζα
158,927718683 ± 0,000003268 Da
g-factor
1,22 ± 0,0085714285714286
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
33,05 ± 0,11 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
3,27 ± 0,13
ημερομηνία ανακάλυψης1958
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Ho

Μαζικός αριθμός160
αριθμός νετρονίων93
σχετική ατομική μάζα
159,928735538 ± 0,00001612 Da
g-factor
0,74 ± 0,006
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
25,6 ± 0,3 m
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
4 ± 0,2
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Ho

Μαζικός αριθμός161
αριθμός νετρονίων94
σχετική ατομική μάζα
160,927861815 ± 0,000002309 Da
g-factor
1,2114285714286 ± 0,0085714285714286
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,48 ± 0,05 h
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
3,3 ± 0,11
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

162Ho

Μαζικός αριθμός162
αριθμός νετρονίων95
σχετική ατομική μάζα
161,929102543 ± 0,00000333 Da
g-factor
2,32 ± 0,03
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
15 ± 1 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1957
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Ho

Μαζικός αριθμός163
αριθμός νετρονίων96
σχετική ατομική μάζα
162,92874026 ± 0,000000744 Da
g-factor
1,2057142857143 ± 0,011428571428571
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,57 ± 0,025 ky
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
3,7 ± 0,6
ημερομηνία ανακάλυψης1957
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

164Ho

Μαζικός αριθμός164
αριθμός νετρονίων97
σχετική ατομική μάζα
163,930240548 ± 0,000001492 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
28,8 ± 0,5 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%

165Ho

Μαζικός αριθμός165
αριθμός νετρονίων98
σχετική ατομική μάζα
164,930329116 ± 0,000000844 Da
g-factor
1,1885714285714 ± 0,0085714285714286
natural abundance
100
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
3,58 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity-

166Ho

Μαζικός αριθμός166
αριθμός νετρονίων99
σχετική ατομική μάζα
165,932291209 ± 0,000000844 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
26,812 ± 0,007 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1936
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

167Ho

Μαζικός αριθμός167
αριθμός νετρονίων100
σχετική ατομική μάζα
166,933140254 ± 0,00000557 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,1 ± 0,1 h
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

168Ho

Μαζικός αριθμός168
αριθμός νετρονίων101
σχετική ατομική μάζα
167,935523766 ± 0,000032207 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,99 ± 0,07 m
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

169Ho

Μαζικός αριθμός169
αριθμός νετρονίων102
σχετική ατομική μάζα
168,93687989 ± 0,000021522 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,72 ± 0,1 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

170Ho

Μαζικός αριθμός170
αριθμός νετρονίων103
σχετική ατομική μάζα
169,939626548 ± 0,000053697 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,76 ± 0,05 m
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

171Ho

Μαζικός αριθμός171
αριθμός νετρονίων104
σχετική ατομική μάζα
170,941472713 ± 0,000644128 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
53 ± 2 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

172Ho

Μαζικός αριθμός172
αριθμός νετρονίων105
σχετική ατομική μάζα
171,94473 ± 0,00021 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
25 ± 3 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1991
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

173Ho

Μαζικός αριθμός173
αριθμός νετρονίων106
σχετική ατομική μάζα
172,94702 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,1 ± 0,4 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2012
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

174Ho

Μαζικός αριθμός174
αριθμός νετρονίων107
σχετική ατομική μάζα
173,950757 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,7 ± 0,4 s
Σπιν8
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2012
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

175Ho

Μαζικός αριθμός175
αριθμός νετρονίων108
σχετική ατομική μάζα
174,953516 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,88 ± 0,55 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2012
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

176Ho

Μαζικός αριθμός176
αριθμός νετρονίων109
σχετική ατομική μάζα
175,957713 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2012
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

177Ho

Μαζικός αριθμός177
αριθμός νετρονίων110
σχετική ατομική μάζα
176,961052 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
n (neutron emission)

178Ho

Μαζικός αριθμός178
αριθμός νετρονίων111
σχετική ατομική μάζα
177,965507 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Holmium

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόJ.L. Soret
μέρος ανακάλυψηςSwitzerland
ημερομηνία ανακάλυψης1878
ΕτυμολογίαFrom Holmia, the Latinized name for Stockholm, Sweden.
pronunciationHOLE-mi-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
1,3 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,00000022 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,0000059 %
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3088
2p4.3332
2s17.5444
3d13.6531
3p20.2546
3s20.7649
4d35.3284
4f39.5304
4p32.4372
4s31.688
5p49.661
5s47.424
6s58.561