Holmij

Holmij (Ho)

chemical element with atomic number 67
Vrstno število67
Atomska teža164.93033
Masno število165
Skupina
Perioda6
Blokf
proton67 p+
nevtron98 n0
elektron67 e-
Animated Bohrov model atoma of Ho (Holmij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
175 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
166 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
90,1 pm
Crystal Radius
104,1 pm
Van der Waalsov polmer
230 pm
density
8,8 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Holmij0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
ionization energy of Ho (Holmij)
Izparilna toplota
301 kJ/mol
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
300,6 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 29, 8, 2
Bohrov model atoma: Ho (Holmij)
valence electron2
Lewis structure: Ho (Holmij)
elektronska konfiguracija[Xe] 4f11 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f11 6s2
Enhanced Bohrov model atoma of Ho (Holmij)
Orbital Diagram of Ho (Holmij)
Oksidacijsko stanje0, 2, 3
Elektronegativnost
1.23
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
2.973,15 K
Tališče
1.745,15 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Silver
appearancesilvery white
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
0,0000112 1/K
molar heat capacity
27,15 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
0,165 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeConductor
Električna prevodnost
1,1 MS/m
Specifična upornost
0,00000094 m Ω
Superprevodnost
Magnetizem
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,00000549 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000905467 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0482845
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
20 K
Néelova temperatura
132 K
struktura
Kristalna strukturaHeksagonalna (HEX)
lattice constant
3,58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
40 GPa
Strižni modul
26 GPa
Young's modulus
65 GPa
Poissonovo število
0,23
hitrost zvoka
2.760 m/s
klasifikacija
KategorijaLantanoidi, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number23
Mendeleev Number33
Pettifor Number24
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidtovo razvrščanje elementovlitophile

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
156 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
64
Neutron Mass Absorption
0,015
Kvantno število4I15/2
Prostorska skupina194 (P63/mmc)

Isotopes of Holmium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes38
Natural Isotopes1

140Ho

Masno število140
nevtronsko število73
relative atomic mass
139,968526 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6 ± 3 ms
Spin8
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1999
Parnost+

decay modeJakost
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

141Ho

Masno število141
nevtronsko število74
relative atomic mass
140,963108 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,1 ± 0,1 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1998
Parnost-

decay modeJakost
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

142Ho

Masno število142
nevtronsko število75
relative atomic mass
141,96001 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
400 ± 100 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2001
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

143Ho

Masno število143
nevtronsko število76
relative atomic mass
142,95486 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2000
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Ho

Masno število144
nevtronsko število77
relative atomic mass
143,952109712 ± 0,0000091 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
700 ± 100 ms
Spin5
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1986
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

145Ho

Masno število145
nevtronsko število78
relative atomic mass
144,947267392 ± 0,000008 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,4 ± 0,1 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1987
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Ho

Masno število146
nevtronsko število79
relative atomic mass
145,944993503 ± 0,000007071 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,32 ± 0,22 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1982
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Ho

Masno število147
nevtronsko število80
relative atomic mass
146,940142293 ± 0,000005368 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,8 ± 0,4 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1982
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Ho

Masno število148
nevtronsko število81
relative atomic mass
147,937743925 ± 0,00009 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,2 ± 1,1 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1979
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Ho

Masno število149
nevtronsko število82
relative atomic mass
148,933820457 ± 0,000012866 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
21,1 ± 0,2 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1979
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Ho

Masno število150
nevtronsko število83
relative atomic mass
149,933498353 ± 0,000015209 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
76,8 ± 1,8 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1963
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Ho

Masno število151
nevtronsko število84
relative atomic mass
150,931698176 ± 0,000008908 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
35,2 ± 0,1 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1963
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)22%

152Ho

Masno število152
nevtronsko število85
relative atomic mass
151,931717618 ± 0,000013449 Da
g-factor
−0,51 ± 0,01
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
161,8 ± 0,3 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
datum odkritja1963
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

153Ho

Masno število153
nevtronsko število86
relative atomic mass
152,930206671 ± 0,000005438 Da
g-factor
1,2345454545455 ± 0,0090909090909091
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,01 ± 0,03 m
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
−1,1 ± 0,5
datum odkritja1963
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.949%
α (α emission)0.051%

154Ho

Masno število154
nevtronsko število87
relative atomic mass
153,930606776 ± 0,00000882 Da
g-factor
−0,3205 ± 0,003
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
11,76 ± 0,19 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,1
datum odkritja1966
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.981%
α (α emission)0.019%

155Ho

Masno število155
nevtronsko število88
relative atomic mass
154,929103363 ± 0,000018754 Da
g-factor
1,4 ± 0,012
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
48 ± 2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,56 ± 0,12
datum odkritja1959
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Ho

Masno število156
nevtronsko število89
relative atomic mass
155,929641634 ± 0,000041249 Da
g-factor
0,745 ± 0,0075
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
56 ± 1 m
Spin4
nuclear quadrupole moment
2,4 ± 0,18
datum odkritja1957
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

157Ho

Masno število157
nevtronsko število90
relative atomic mass
156,928251974 ± 0,000025194 Da
g-factor
1,24 ± 0,0085714285714286
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
12,6 ± 0,2 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,05 ± 0,13
datum odkritja1966
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Ho

Masno število158
nevtronsko število91
relative atomic mass
157,92894491 ± 0,000029099 Da
g-factor
0,7552 ± 0,0006
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
11,3 ± 0,4 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
4,2 ± 0,4
datum odkritja1961
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

159Ho

Masno število159
nevtronsko število92
relative atomic mass
158,927718683 ± 0,000003268 Da
g-factor
1,22 ± 0,0085714285714286
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
33,05 ± 0,11 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,27 ± 0,13
datum odkritja1958
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Ho

Masno število160
nevtronsko število93
relative atomic mass
159,928735538 ± 0,00001612 Da
g-factor
0,74 ± 0,006
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
25,6 ± 0,3 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
4 ± 0,2
datum odkritja1950
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Ho

Masno število161
nevtronsko število94
relative atomic mass
160,927861815 ± 0,000002309 Da
g-factor
1,2114285714286 ± 0,0085714285714286
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,48 ± 0,05 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,3 ± 0,11
datum odkritja1954
Parnost-

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

162Ho

Masno število162
nevtronsko število95
relative atomic mass
161,929102543 ± 0,00000333 Da
g-factor
2,32 ± 0,03
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
15 ± 1 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1957
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Ho

Masno število163
nevtronsko število96
relative atomic mass
162,92874026 ± 0,000000744 Da
g-factor
1,2057142857143 ± 0,011428571428571
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,57 ± 0,025 ky
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,7 ± 0,6
datum odkritja1957
Parnost-

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

164Ho

Masno število164
nevtronsko število97
relative atomic mass
163,930240548 ± 0,000001492 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
28,8 ± 0,5 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1938
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%

165Ho

Masno število165
nevtronsko število98
relative atomic mass
164,930329116 ± 0,000000844 Da
g-factor
1,1885714285714 ± 0,0085714285714286
natural abundance
100
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,58 ± 0,02
datum odkritja1934
Parnost-

166Ho

Masno število166
nevtronsko število99
relative atomic mass
165,932291209 ± 0,000000844 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
26,812 ± 0,007 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1936
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

167Ho

Masno število167
nevtronsko število100
relative atomic mass
166,933140254 ± 0,00000557 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,1 ± 0,1 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1955
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

168Ho

Masno število168
nevtronsko število101
relative atomic mass
167,935523766 ± 0,000032207 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,99 ± 0,07 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1960
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

169Ho

Masno število169
nevtronsko število102
relative atomic mass
168,93687989 ± 0,000021522 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,72 ± 0,1 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1963
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

170Ho

Masno število170
nevtronsko število103
relative atomic mass
169,939626548 ± 0,000053697 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,76 ± 0,05 m
Spin6
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1960
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

171Ho

Masno število171
nevtronsko število104
relative atomic mass
170,941472713 ± 0,000644128 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
53 ± 2 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1989
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

172Ho

Masno število172
nevtronsko število105
relative atomic mass
171,94473 ± 0,00021 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
25 ± 3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1991
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

173Ho

Masno število173
nevtronsko število106
relative atomic mass
172,94702 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7,1 ± 0,4 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2012
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

174Ho

Masno število174
nevtronsko število107
relative atomic mass
173,950757 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,7 ± 0,4 s
Spin8
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2012
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

175Ho

Masno število175
nevtronsko število108
relative atomic mass
174,953516 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,88 ± 0,55 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2012
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

176Ho

Masno število176
nevtronsko število109
relative atomic mass
175,957713 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin4
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2012
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

177Ho

Masno število177
nevtronsko število110
relative atomic mass
176,961052 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2018
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
n (neutron emission)

178Ho

Masno število178
nevtronsko število111
relative atomic mass
177,965507 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2018
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Holmium

zgodovina

odkritelj ali izumiteljJ.L. Soret
nahajališčeSwitzerland
datum odkritja1878
etimologijaFrom Holmia, the Latinized name for Stockholm, Sweden.
pronunciationHOLE-mi-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
1,3 mg/kg
natural abundance (ocean)
0,00000022 mg/L
natural abundance (človeško telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,0000059 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3088
2p4.3332
2s17.5444
3d13.6531
3p20.2546
3s20.7649
4d35.3284
4f39.5304
4p32.4372
4s31.688
5p49.661
5s47.424
6s58.561