Холмијум

Холмијум (Ho)

chemical element with atomic number 67
Атомски број67
Атомска маса164.93033
Масени број165
Група
Периода6
Блокf
протон67 p+
неутрон98 n0
електрон67 e-
Animated Боров модел атома of Ho (Холмијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
175 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
166 pm
Metallic Radius
ionic radius
90,1 pm
Crystal Radius
104,1 pm
Ван дер Валсов радијус
230 pm
густина
8,8 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Холмијум020406080100120140160180200220240pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Ho (Холмијум)
Топлота испаравања
301 kJ/mol
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
300,6 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 29, 8, 2
Боров модел атома: Ho (Холмијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Ho (Холмијум)
електронска конфигурација[Xe] 4f11 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f11 6s2
Enhanced Боров модел атома of Ho (Холмијум)
Orbital Diagram of Ho (Холмијум)
оксидациони број0, 2, 3
електронегативност
1.23
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
2.973,15 K
Температура топљења
1.745,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery white
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000112 1/K
molar heat capacity
27,15 J/(mol K)
Специфична топлота
0,165 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
1,1 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000094 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,00000549 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000905467 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0482845
magnetic ordering
Curie temperature
20 K
Néel temperature
132 K
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
3,58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
40 GPa
shear modulus
26 GPa
Јангов модул
65 GPa
Пуасонов однос
0,23
брзина звука
2.760 m/s
класификација
КатегоријаЛантаноиди, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number23
Mendeleev Number33
Pettifor Number24
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
156 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
64
Neutron Mass Absorption
0,015
квантни број4I15/2
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Holmium

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи38
Natural Isotopes1

140Ho

Масени број140
неутронски број73
атомска тежина
139,968526 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6 ± 3 ms
Спин8
nuclear quadrupole moment
датум открића1999
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

141Ho

Масени број141
неутронски број74
атомска тежина
140,963108 ± 0,00043 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,1 ± 0,1 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1998
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

142Ho

Масени број142
неутронски број75
атомска тежина
141,96001 ± 0,00043 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
400 ± 100 ms
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића2001
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

143Ho

Масени број143
неутронски број76
атомска тежина
142,95486 ± 0,00032 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2000
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Ho

Масени број144
неутронски број77
атомска тежина
143,952109712 ± 0,0000091 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
700 ± 100 ms
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1986
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

145Ho

Масени број145
неутронски број78
атомска тежина
144,947267392 ± 0,000008 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,4 ± 0,1 s
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1987
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Ho

Масени број146
неутронски број79
атомска тежина
145,944993503 ± 0,000007071 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,32 ± 0,22 s
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Ho

Масени број147
неутронски број80
атомска тежина
146,940142293 ± 0,000005368 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,8 ± 0,4 s
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Ho

Масени број148
неутронски број81
атомска тежина
147,937743925 ± 0,00009 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,2 ± 1,1 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Ho

Масени број149
неутронски број82
атомска тежина
148,933820457 ± 0,000012866 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,1 ± 0,2 s
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Ho

Масени број150
неутронски број83
атомска тежина
149,933498353 ± 0,000015209 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
76,8 ± 1,8 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1963
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Ho

Масени број151
неутронски број84
атомска тежина
150,931698176 ± 0,000008908 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
35,2 ± 0,1 s
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1963
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)22%

152Ho

Масени број152
неутронски број85
атомска тежина
151,931717618 ± 0,000013449 Da
g-factor
-0,51 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
161,8 ± 0,3 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,2
датум открића1963
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

153Ho

Масени број153
неутронски број86
атомска тежина
152,930206671 ± 0,000005438 Da
g-factor
1,2345454545455 ± 0,0090909090909091
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,01 ± 0,03 m
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
-1,1 ± 0,5
датум открића1963
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.949%
α (α emission)0.051%

154Ho

Масени број154
неутронски број87
атомска тежина
153,930606776 ± 0,00000882 Da
g-factor
-0,3205 ± 0,003
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,76 ± 0,19 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,1
датум открића1966
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.981%
α (α emission)0.019%

155Ho

Масени број155
неутронски број88
атомска тежина
154,929103363 ± 0,000018754 Da
g-factor
1,4 ± 0,012
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
48 ± 2 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
1,56 ± 0,12
датум открића1959
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Ho

Масени број156
неутронски број89
атомска тежина
155,929641634 ± 0,000041249 Da
g-factor
0,745 ± 0,0075
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
56 ± 1 m
Спин4
nuclear quadrupole moment
2,4 ± 0,18
датум открића1957
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

157Ho

Масени број157
неутронски број90
атомска тежина
156,928251974 ± 0,000025194 Da
g-factor
1,24 ± 0,0085714285714286
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,6 ± 0,2 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
3,05 ± 0,13
датум открића1966
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Ho

Масени број158
неутронски број91
атомска тежина
157,92894491 ± 0,000029099 Da
g-factor
0,7552 ± 0,0006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,3 ± 0,4 m
Спин5
nuclear quadrupole moment
4,2 ± 0,4
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

159Ho

Масени број159
неутронски број92
атомска тежина
158,927718683 ± 0,000003268 Da
g-factor
1,22 ± 0,0085714285714286
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
33,05 ± 0,11 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
3,27 ± 0,13
датум открића1958
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Ho

Масени број160
неутронски број93
атомска тежина
159,928735538 ± 0,00001612 Da
g-factor
0,74 ± 0,006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25,6 ± 0,3 m
Спин5
nuclear quadrupole moment
4 ± 0,2
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Ho

Масени број161
неутронски број94
атомска тежина
160,927861815 ± 0,000002309 Da
g-factor
1,2114285714286 ± 0,0085714285714286
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,48 ± 0,05 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
3,3 ± 0,11
датум открића1954
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

162Ho

Масени број162
неутронски број95
атомска тежина
161,929102543 ± 0,00000333 Da
g-factor
2,32 ± 0,03
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15 ± 1 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1957
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Ho

Масени број163
неутронски број96
атомска тежина
162,92874026 ± 0,000000744 Da
g-factor
1,2057142857143 ± 0,011428571428571
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,57 ± 0,025 ky
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
3,7 ± 0,6
датум открића1957
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

164Ho

Масени број164
неутронски број97
атомска тежина
163,930240548 ± 0,000001492 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
28,8 ± 0,5 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1938
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%

165Ho

Масени број165
неутронски број98
атомска тежина
164,930329116 ± 0,000000844 Da
g-factor
1,1885714285714 ± 0,0085714285714286
присутност у природи
100
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
3,58 ± 0,02
датум открића1934
parity-

166Ho

Масени број166
неутронски број99
атомска тежина
165,932291209 ± 0,000000844 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26,812 ± 0,007 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1936
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

167Ho

Масени број167
неутронски број100
атомска тежина
166,933140254 ± 0,00000557 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,1 ± 0,1 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

168Ho

Масени број168
неутронски број101
атомска тежина
167,935523766 ± 0,000032207 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,99 ± 0,07 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

169Ho

Масени број169
неутронски број102
атомска тежина
168,93687989 ± 0,000021522 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,72 ± 0,1 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1963
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

170Ho

Масени број170
неутронски број103
атомска тежина
169,939626548 ± 0,000053697 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,76 ± 0,05 m
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

171Ho

Масени број171
неутронски број104
атомска тежина
170,941472713 ± 0,000644128 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
53 ± 2 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

172Ho

Масени број172
неутронски број105
атомска тежина
171,94473 ± 0,00021 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25 ± 3 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1991
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

173Ho

Масени број173
неутронски број106
атомска тежина
172,94702 ± 0,00032 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,1 ± 0,4 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

174Ho

Масени број174
неутронски број107
атомска тежина
173,950757 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,7 ± 0,4 s
Спин8
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

175Ho

Масени број175
неутронски број108
атомска тежина
174,953516 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,88 ± 0,55 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

176Ho

Масени број176
неутронски број109
атомска тежина
175,957713 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

177Ho

Масени број177
неутронски број110
атомска тежина
176,961052 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
n (neutron emission)

178Ho

Масени број178
неутронски број111
атомска тежина
177,965507 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Holmium

историја

откриоJ.L. Soret
место открићаSwitzerland
датум открића1878
етимологијаFrom Holmia, the Latinized name for Stockholm, Sweden.
изговорHOLE-mi-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
1,3 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,00000022 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,0000059 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3088
2p4.3332
2s17.5444
3d13.6531
3p20.2546
3s20.7649
4d35.3284
4f39.5304
4p32.4372
4s31.688
5p49.661
5s47.424
6s58.561