โฮลเมียม

โฮลเมียม (Ho)

chemical element with atomic number 67
เลขอะตอม67
มวลอะตอม164.93033
เลขมวล165
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน67 p+
นิวตรอน98 n0
Electrons67 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ho (โฮลเมียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
175 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
166 pm
Metallic Radius
ionic radius
90.1 pm
Crystal Radius
104.1 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
230 pm
ความหนาแน่น
8.8 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Ho (โฮลเมียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
301 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
300.6 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 29, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Ho (โฮลเมียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ho (โฮลเมียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f11 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ho (โฮลเมียม)
Orbital Diagram of Ho (โฮลเมียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.23
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
2,973.15 K
จุดหลอมเหลว
1,745.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000112 1/K
molar heat capacity
27.15 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.165 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.1 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000094 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000549 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000905467 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0482845
magnetic ordering
Curie temperature
20 K
Néel temperature
132 K
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
40 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
26 GPa
Young's modulus
65 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.23
อัตราเร็วของเสียง
2,760 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number23
Mendeleev Number33
Pettifor Number24
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
156 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
64
Neutron Mass Absorption
0.015
quantum number4I15/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Holmium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร38
Radioactive Isotopes38

140Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
139.968526 ± 0.000537 Da
เลขมวล140
g-factor
ครึ่งชีวิต
6 ± 3 ms
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

140Ho Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

141Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
140.963108 ± 0.00043 Da
เลขมวล141
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.1 ± 0.1 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity-

141Ho Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

142Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
141.96001 ± 0.00043 Da
เลขมวล142
g-factor
ครึ่งชีวิต
400 ± 100 ms
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity-

142Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)0%

143Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
142.95486 ± 0.00032 Da
เลขมวล143
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity-

143Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

144Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
143.952109712 ± 0.0000091 Da
เลขมวล144
g-factor
ครึ่งชีวิต
700 ± 100 ms
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity-

144Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

145Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
144.947267392 ± 0.000008 Da
เลขมวล145
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 0.1 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

145Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
145.944993503 ± 0.000007071 Da
เลขมวล146
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.32 ± 0.22 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity-

146Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

147Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
146.940142293 ± 0.000005368 Da
เลขมวล147
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.8 ± 0.4 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity-

147Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
147.937743925 ± 0.00009 Da
เลขมวล148
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.2 ± 1.1 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

148Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
148.933820457 ± 0.000012866 Da
เลขมวล149
g-factor
ครึ่งชีวิต
21.1 ± 0.2 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

149Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
149.933498353 ± 0.000015209 Da
เลขมวล150
g-factor
ครึ่งชีวิต
76.8 ± 1.8 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity

150Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
150.931698176 ± 0.000008908 Da
เลขมวล151
g-factor
ครึ่งชีวิต
35.2 ± 0.1 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

151Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)22%

152Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
151.931717618 ± 0.000013449 Da
เลขมวล152
g-factor
-0.51 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
161.8 ± 0.3 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

152Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

153Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
152.930206671 ± 0.000005438 Da
เลขมวล153
g-factor
1.2345454545455 ± 0.0090909090909091
ครึ่งชีวิต
2.01 ± 0.03 m
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
-1.1 ± 0.5
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

153Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.949%
α (α emission)0.051%

154Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
153.930606776 ± 0.00000882 Da
เลขมวล154
g-factor
-0.3205 ± 0.003
ครึ่งชีวิต
11.76 ± 0.19 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.19 ± 0.1
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

154Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.981%
α (α emission)0.019%

155Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
154.929103363 ± 0.000018754 Da
เลขมวล155
g-factor
1.4 ± 0.012
ครึ่งชีวิต
48 ± 2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.56 ± 0.12
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

155Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
155.929641634 ± 0.000041249 Da
เลขมวล156
g-factor
0.745 ± 0.0075
ครึ่งชีวิต
56 ± 1 m
สปิน4
nuclear quadrupole moment
2.4 ± 0.18
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

156Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

157Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
156.928251974 ± 0.000025194 Da
เลขมวล157
g-factor
1.24 ± 0.0085714285714286
ครึ่งชีวิต
12.6 ± 0.2 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.05 ± 0.13
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

157Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
157.92894491 ± 0.000029099 Da
เลขมวล158
g-factor
0.7552 ± 0.0006
ครึ่งชีวิต
11.3 ± 0.4 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
4.2 ± 0.4
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

158Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

159Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
158.927718683 ± 0.000003268 Da
เลขมวล159
g-factor
1.22 ± 0.0085714285714286
ครึ่งชีวิต
33.05 ± 0.11 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.27 ± 0.13
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity-

159Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
159.928735538 ± 0.00001612 Da
เลขมวล160
g-factor
0.74 ± 0.006
ครึ่งชีวิต
25.6 ± 0.3 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
4 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

160Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
160.927861815 ± 0.000002309 Da
เลขมวล161
g-factor
1.2114285714286 ± 0.0085714285714286
ครึ่งชีวิต
2.48 ± 0.05 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.3 ± 0.11
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

161Ho Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

162Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
161.929102543 ± 0.00000333 Da
เลขมวล162
g-factor
2.32 ± 0.03
ครึ่งชีวิต
15 ± 1 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

162Ho Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
162.92874026 ± 0.000000744 Da
เลขมวล163
g-factor
1.2057142857143 ± 0.011428571428571
ครึ่งชีวิต
4.57 ± 0.025 ky
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.7 ± 0.6
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

163Ho Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

164Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
163.930240548 ± 0.000001492 Da
เลขมวล164
g-factor
ครึ่งชีวิต
28.8 ± 0.5 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

164Ho Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%

165Ho

natural abundance
100
น้ำหนักอะตอม
164.930329116 ± 0.000000844 Da
เลขมวล165
g-factor
1.1885714285714 ± 0.0085714285714286
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.58 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

166Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
165.932291209 ± 0.000000844 Da
เลขมวล166
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
26.812 ± 0.007 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity-

166Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

167Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
166.933140254 ± 0.00000557 Da
เลขมวล167
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.1 ± 0.1 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

167Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

168Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
167.935523766 ± 0.000032207 Da
เลขมวล168
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.99 ± 0.07 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

168Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

169Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
168.93687989 ± 0.000021522 Da
เลขมวล169
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.72 ± 0.1 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

169Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

170Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
169.939626548 ± 0.000053697 Da
เลขมวล170
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.76 ± 0.05 m
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

170Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

171Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
170.941472713 ± 0.000644128 Da
เลขมวล171
g-factor
ครึ่งชีวิต
53 ± 2 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

171Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

172Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
171.94473 ± 0.00021 Da
เลขมวล172
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
25 ± 3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

172Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

173Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
172.94702 ± 0.00032 Da
เลขมวล173
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.1 ± 0.4 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

173Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

174Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
173.950757 ± 0.000322 Da
เลขมวล174
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.7 ± 0.4 s
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

174Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

175Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
174.953516 ± 0.000429 Da
เลขมวล175
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.88 ± 0.55 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

175Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

176Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
175.957713 ± 0.000537 Da
เลขมวล176
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

176Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

177Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
176.961052 ± 0.000537 Da
เลขมวล177
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

177Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
n (neutron emission)%

178Ho

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
177.965507 ± 0.000537 Da
เลขมวล178
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

178Ho Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Holmium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์J.L. Soret
สถานที่ค้นพบSwitzerland
ถูกค้นพบเมื่อ1878
ศัพทมูลวิทยาFrom Holmia, the Latinized name for Stockholm, Sweden.
pronunciationHOLE-mi-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
1.3 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00000022 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.0000059 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3088
2p4.3332
2s17.5444
3d13.6531
3p20.2546
3s20.7649
4d35.3284
4f39.5304
4p32.4372
4s31.688
5p49.661
5s47.424
6s58.561