โฮลเมียม

โฮลเมียม (Ho)

chemical element with atomic number 67
เลขอะตอม67
มวลอะตอม164.93033
เลขมวล165
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน67 p+
นิวตรอน98 n0
อิเล็กตรอน67 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ho (โฮลเมียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
175 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
166 pm
Metallic Radius
ionic radius
90.1 pm
Crystal Radius
104.1 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
230 pm
ความหนาแน่น
8.8 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: โฮลเมียม0153045607590105120135150165180195210225240pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Ho (โฮลเมียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
301 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
300.6 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 29, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Ho (โฮลเมียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ho (โฮลเมียม)
electron configuration[Xe] 4f11 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f11 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ho (โฮลเมียม)
Orbital Diagram of Ho (โฮลเมียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.23
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
2,973.15 K
จุดหลอมเหลว
1,745.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000112 1/K
molar heat capacity
27.15 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.165 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.1 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000094 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000549 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000905467 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0482845
magnetic ordering
Curie temperature
20 K
Néel temperature
132 K
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
40 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
26 GPa
Young's modulus
65 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.23
อัตราเร็วของเสียง
2,760 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number23
Mendeleev Number33
Pettifor Number24
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
156 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
64
Neutron Mass Absorption
0.015
quantum number4I15/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Holmium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร38
Natural Isotopes1

140Ho

เลขมวล140
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
139.968526 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6 ± 3 ms
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

141Ho

เลขมวล141
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
140.963108 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.1 ± 0.1 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

142Ho

เลขมวล142
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
141.96001 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
400 ± 100 ms
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

143Ho

เลขมวล143
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
142.95486 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

144Ho

เลขมวล144
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
143.952109712 ± 0.0000091 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
700 ± 100 ms
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

145Ho

เลขมวล145
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
144.947267392 ± 0.000008 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 0.1 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Ho

เลขมวล146
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
145.944993503 ± 0.000007071 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.32 ± 0.22 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

147Ho

เลขมวล147
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
146.940142293 ± 0.000005368 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.8 ± 0.4 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Ho

เลขมวล148
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
147.937743925 ± 0.00009 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.2 ± 1.1 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Ho

เลขมวล149
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
148.933820457 ± 0.000012866 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.1 ± 0.2 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

150Ho

เลขมวล150
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
149.933498353 ± 0.000015209 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
76.8 ± 1.8 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

151Ho

เลขมวล151
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
150.931698176 ± 0.000008908 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
35.2 ± 0.1 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)22%

152Ho

เลขมวล152
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
151.931717618 ± 0.000013449 Da
g-factor
-0.51 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
161.8 ± 0.3 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

153Ho

เลขมวล153
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
152.930206671 ± 0.000005438 Da
g-factor
1.2345454545455 ± 0.0090909090909091
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.01 ± 0.03 m
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
-1.1 ± 0.5
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.949%
α (α emission)0.051%

154Ho

เลขมวล154
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
153.930606776 ± 0.00000882 Da
g-factor
-0.3205 ± 0.003
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.76 ± 0.19 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.19 ± 0.1
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.981%
α (α emission)0.019%

155Ho

เลขมวล155
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
154.929103363 ± 0.000018754 Da
g-factor
1.4 ± 0.012
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
48 ± 2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.56 ± 0.12
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

156Ho

เลขมวล156
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
155.929641634 ± 0.000041249 Da
g-factor
0.745 ± 0.0075
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
56 ± 1 m
สปิน4
nuclear quadrupole moment
2.4 ± 0.18
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

157Ho

เลขมวล157
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
156.928251974 ± 0.000025194 Da
g-factor
1.24 ± 0.0085714285714286
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.6 ± 0.2 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.05 ± 0.13
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

158Ho

เลขมวล158
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
157.92894491 ± 0.000029099 Da
g-factor
0.7552 ± 0.0006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.3 ± 0.4 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
4.2 ± 0.4
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

159Ho

เลขมวล159
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
158.927718683 ± 0.000003268 Da
g-factor
1.22 ± 0.0085714285714286
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
33.05 ± 0.11 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.27 ± 0.13
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

160Ho

เลขมวล160
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
159.928735538 ± 0.00001612 Da
g-factor
0.74 ± 0.006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25.6 ± 0.3 m
สปิน5
nuclear quadrupole moment
4 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

161Ho

เลขมวล161
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
160.927861815 ± 0.000002309 Da
g-factor
1.2114285714286 ± 0.0085714285714286
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.48 ± 0.05 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.3 ± 0.11
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

162Ho

เลขมวล162
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
161.929102543 ± 0.00000333 Da
g-factor
2.32 ± 0.03
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15 ± 1 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

163Ho

เลขมวล163
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
162.92874026 ± 0.000000744 Da
g-factor
1.2057142857143 ± 0.011428571428571
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.57 ± 0.025 ky
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.7 ± 0.6
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

164Ho

เลขมวล164
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
163.930240548 ± 0.000001492 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
28.8 ± 0.5 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%

165Ho

เลขมวล165
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
164.930329116 ± 0.000000844 Da
g-factor
1.1885714285714 ± 0.0085714285714286
natural abundance
100
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.58 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

166Ho

เลขมวล166
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
165.932291209 ± 0.000000844 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
26.812 ± 0.007 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

167Ho

เลขมวล167
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
166.933140254 ± 0.00000557 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.1 ± 0.1 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

168Ho

เลขมวล168
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
167.935523766 ± 0.000032207 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.99 ± 0.07 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

169Ho

เลขมวล169
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
168.93687989 ± 0.000021522 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.72 ± 0.1 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

170Ho

เลขมวล170
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
169.939626548 ± 0.000053697 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.76 ± 0.05 m
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

171Ho

เลขมวล171
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
170.941472713 ± 0.000644128 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
53 ± 2 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

172Ho

เลขมวล172
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
171.94473 ± 0.00021 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25 ± 3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

173Ho

เลขมวล173
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
172.94702 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.1 ± 0.4 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

174Ho

เลขมวล174
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
173.950757 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.7 ± 0.4 s
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

175Ho

เลขมวล175
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
174.953516 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.88 ± 0.55 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

176Ho

เลขมวล176
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
175.957713 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

177Ho

เลขมวล177
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
176.961052 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
n (neutron emission)

178Ho

เลขมวล178
เลขนิวตรอน111
น้ำหนักอะตอม
177.965507 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Holmium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์J.L. Soret
สถานที่ค้นพบSwitzerland
ถูกค้นพบเมื่อ1878
ศัพทมูลวิทยาFrom Holmia, the Latinized name for Stockholm, Sweden.
pronunciationHOLE-mi-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
1.3 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00000022 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.0000059 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.3088
2p4.3332
2s17.5444
3d13.6531
3p20.2546
3s20.7649
4d35.3284
4f39.5304
4p32.4372
4s31.688
5p49.661
5s47.424
6s58.561

alias

 • Ho

การแปล

 • ฝรั่งเศสholmium
 • อังกฤษholmium
 • เยอรมันHolmium
 • อัมฮาราሆልሚየም
 • อาหรับهولميوم
 • อาเซอร์ไบจานHolmium
 • เบลารุสгольмій
 • บัลแกเรียхолмий
 • บังกลาহোলমিয়াম
 • บอสเนียholmij
 • คาตาลันholmi
 • คอร์ซิกาOlmiu
 • เช็กholmium
 • ชูวัชгольми
 • เวลส์Holmiwm
 • เดนมาร์กholmium
 • กรีกόλμιο
 • เอสเปรันโตholmio
 • สเปนholmio
 • เอสโตเนียholmium
 • บาสก์holmio
 • เปอร์เซียهولمیم
 • ฟินแลนด์holmium
 • ฟรูลีOlmi
 • ไอริชhoilmiam
 • กาลิเซียHolmio
 • มานซ์Holmium
 • จีนแคะholmium
 • ฮิบรูהולמיום
 • ฮินดีहोल्मियम
 • ฮินดีฟิจิHolmium
 • โครเอเชียHolmij
 • ฮังการีholmium
 • อาร์เมเนียհոլմիում
 • อินเตอร์ลิงกัวholmium
 • อินโดนีเซียholmium
 • อีโดholmio
 • อิตาลีolmio
 • ญี่ปุ่นホルミウム
 • โลชบันjinmrxolmi
 • ชวาHolmium
 • จอร์เจียჰოლმიუმი
 • กันนาดาಹೊಲ್ಮಿಯಮ್
 • เกาหลี홀뮴
 • โกมิгольмий
 • ละตินholmium
 • ลักเซมเบิร์กHolmium
 • ลิกูเรียOlmio
 • ลิทัวเนียHolmis
 • ลัตเวียholmijs
 • มาลายาลัมഹോമിയം
 • มราฐีहोल्मियम
 • มารีตะวันตกгольмий
 • มาเลย์Holmium
 • พม่าဟိုမီယမ်
 • ดัตช์holmium
 • นอร์เวย์นีนอสก์holmium
 • อ็อกซิตันÒlmi
 • โปแลนด์holm
 • ลาฮ์นดาہولمیم
 • โปรตุเกสhólmio
 • เคชวาHolmyu
 • โรมาเนียholmiu
 • รัสเซียгольмий
 • ซาคาхолмиум
 • ซิซิลีolmiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียHolmijum
 • สโลวักholmium
 • สโลวีเนียHolmij
 • แอลเบเนียHolmiumi
 • เซอร์เบียхолмијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Holmium
 • สวีเดนholmium
 • ทมิฬஓல்மியம்
 • ตุรกีHolmiyum
 • อุยกูร์گولمىي
 • ยูเครนгольмій
 • อูรดูہولمیئم
 • เวปส์Gol'mii
 • เวียดนามholmi
 • วาเรย์Holmyo
 • คัลมืยค์гольмиум
 • โยรูบาHolmium
 • จีน
 • นอร์เวย์บุคมอลholmium
 • เบรตันHolmiom
 • เซบูHolmyo
 • มาซิโดเนียхолмиум
 • เคิร์ดตอนกลางھۆلمیۆم
 • คาซัคгольмий
 • โอดิยาହୋଲ୍‌ମିଅମ
 • คุชราตહોલ્મીયમ
 • ตาตาร์гольмий
 • พีดมอนต์Òlmio
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Гольм
 • อุซเบกGolmiy
 • อาโรมาเนียHolmiu
 • คีร์กีซгольмий
 • แฟโรHolmium
 • สันสกฤตहोल्मियम
 • มอลตาolmju
 • โภชปุรีहोल्मियम
 • บาลีहोल्मियम
 • เนปาลहोल्मियम
 • เนวาร์होल्मियम
 • เกลิกสกอตHoilmium
 • โปรตุเกส (บราซิล)hôlmio
 • เตลูกูహోల్మియం
 • ลิมเบิร์กHolmium
 • cdoHolmium
 • จีนมินหนานHolmium
 • อัสตูเรียสHolmiu
 • ทาจิกгольмий
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาholmio
 • ตากาล็อกHolmiyo
 • จีนคลาสสิก
 • แอฟริกานส์Holmium
 • kbpHɔlɩmɩyɔm
 • oloHol'mii
 • มองโกเลียгольми
 • ฟริเซียนเหนือHolmium
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาÒlmiu
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)holmium
 • สวาฮีลีHolmi
 • อาหรับโมร็อกโกهولميوم
 • พัชโตهولميوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์هولميوم
 • คอร์นิชHolmiom
 • บาหลีHolmium
 • ปัญจาบਹੋਮੀਅਮ
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)홀미움