Olovo

Olovo (Pb)

chemický prvek s atomovým číslem 82
Atomové číslo82
Atomová hmotnost207.2
Nukleonové číslo208
Skupina14
Perioda6
Blokp
proton82 p+
neutron126 n0
elektron82 e-
Animated Bohrův model atomu of Pb (Olovo)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
180 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
144 pm
Metallic Radius
150 pm
iontový poloměr
98 pm
Crystal Radius
112 pm
Van der Waalsův poloměr
202 pm
hustota
11,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Olovo0153045607590105120135150165180195210pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
0,35674316 eV/particle
Ionizační energie
7,4166796 eV/particle
Ionizační energie of Pb (Olovo)
měrné skupenské teplo varu
177,8 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
4,77 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
195,2 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 18, 4
Bohrův model atomu: Pb (Olovo)
Valenční elektron4
Lewis structure: Pb (Olovo)
elektronová konfigurace[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p2
Enhanced Bohrův model atomu of Pb (Olovo)
Orbital Diagram of Pb (Olovo)
Oxidační číslo-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
elektronegativita
1.8
Electrophilicity Index
1,069876866442547 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
2 022,15 K
Teplota tání
600,612 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Břidlicově šedá
vzhledmetallic gray
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
35,3 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,0000289 1/K
Molární tepelná kapacita
26,84 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
4,8 MS/m
rezistivita
0,00000021 m Ω
supravodivost
7,2 K
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000015 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000311 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,000017
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKrychlová plošně centrovaná (FCC)
lattice constant
4,95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
1,5 MPa
stlačitelnost
46 GPa
modul pružnosti ve smyku
5,6 GPa
modul pružnosti v tahu
16 GPa
Poissonova konstanta
0,44
rychlost zvuku
1 260 m/s
klasifikace
KategorieNepřechodné kovy, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number82
Mendeleev Number91
Pettifor Number82
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůchalcophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
47 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
0,171
Neutron Mass Absorption
0,00003
kvantové číslo3P0
space group225 (Fm_3m)

Izotopy olova

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy43
Natural Isotopes4
Isotopic Composition20852.40%20852.40%20624.10%20624.10%20722.10%20722.10%2041.40%2041.40%

178Pb

Nukleonové číslo178
neutronové číslo96
relativní atomová hmotnost
178,003836171 ± 0,000024889 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
250 ± 80 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2001
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

179Pb

Nukleonové číslo179
neutronové číslo97
relativní atomová hmotnost
179,002202492 ± 0,000087203 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,7 ± 0,2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

180Pb

Nukleonové číslo180
neutronové číslo98
relativní atomová hmotnost
179,997916177 ± 0,000013306 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,1 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1996
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

181Pb

Nukleonové číslo181
neutronové číslo99
relativní atomová hmotnost
180,9966606 ± 0,00009129 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
39 ± 0,8 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

182Pb

Nukleonové číslo182
neutronové číslo100
relativní atomová hmotnost
181,992673537 ± 0,000012975 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
55 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1986
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

183Pb

Nukleonové číslo183
neutronové číslo101
relativní atomová hmotnost
182,991862527 ± 0,00003111 Da
g-factor
-0,76933333333333 ± 0,0033333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
535 ± 30 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1980
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

184Pb

Nukleonové číslo184
neutronové číslo102
relativní atomová hmotnost
183,988135634 ± 0,000013743 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
490 ± 25 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1980
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

185Pb

Nukleonové číslo185
neutronové číslo103
relativní atomová hmotnost
184,98761 ± 0,000017364 Da
g-factor
-0,758 ± 0,0033333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,3 ± 0,4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1975
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

186Pb

Nukleonové číslo186
neutronové číslo104
relativní atomová hmotnost
185,984239409 ± 0,000011813 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,82 ± 0,03 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)40%

187Pb

Nukleonové číslo187
neutronové číslo105
relativní atomová hmotnost
186,983910842 ± 0,000005468 Da
g-factor
-0,748 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15,2 ± 0,3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%

188Pb

Nukleonové číslo188
neutronové číslo106
relativní atomová hmotnost
187,980879079 ± 0,000010868 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25,1 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)91.5%
α (α emission)8.5%

189Pb

Nukleonové číslo189
neutronové číslo107
relativní atomová hmotnost
188,980843658 ± 0,000015096 Da
g-factor
-0,718 ± 0,006
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
39 ± 8 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.58%
α (α emission)0.42%

190Pb

Nukleonové číslo190
neutronové číslo108
relativní atomová hmotnost
189,978081872 ± 0,000013434 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
71 ± 1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

191Pb

Nukleonové číslo191
neutronové číslo109
relativní atomová hmotnost
190,978216455 ± 0,000007099 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,33 ± 0,08 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1974
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.51%

192Pb

Nukleonové číslo192
neutronové číslo110
relativní atomová hmotnost
191,975789598 ± 0,000006147 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,5 ± 0,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1974
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0059%

193Pb

Nukleonové číslo193
neutronové číslo111
relativní atomová hmotnost
192,976135914 ± 0,000011044 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1974
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

194Pb

Nukleonové číslo194
neutronové číslo112
relativní atomová hmotnost
193,974011788 ± 0,000018717 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,7 ± 0,6 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1960
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.3%

195Pb

Nukleonové číslo195
neutronové číslo113
relativní atomová hmotnost
194,974516167 ± 0,000005461 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15 ± 1,4 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1957
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Pb

Nukleonové číslo196
neutronové číslo114
relativní atomová hmotnost
195,972787552 ± 0,000008277 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
37 ± 3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1957
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

197Pb

Nukleonové číslo197
neutronové číslo115
relativní atomová hmotnost
196,973434737 ± 0,000005157 Da
g-factor
-0,71453333333333 ± 0,0015333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,1 ± 1,7 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,08 ± 0,17
datum objevu1955
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Pb

Nukleonové číslo198
neutronové číslo116
relativní atomová hmotnost
197,97201545 ± 0,000009393 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,4 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1955
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Pb

Nukleonové číslo199
neutronové číslo117
relativní atomová hmotnost
198,97291262 ± 0,000007322 Da
g-factor
-0,7138 ± 0,00093333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
90 ± 10 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,08 ± 0,09
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Pb

Nukleonové číslo200
neutronové číslo118
relativní atomová hmotnost
199,971818546 ± 0,000010744 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21,5 ± 0,4 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

201Pb

Nukleonové číslo201
neutronové číslo119
relativní atomová hmotnost
200,972870431 ± 0,000014758 Da
g-factor
0,26924 ± 0,00024
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,33 ± 0,03 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,04
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Pb

Nukleonové číslo202
neutronové číslo120
relativní atomová hmotnost
201,972151613 ± 0,000004075 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
52,5 ± 2,8 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

203Pb

Nukleonové číslo203
neutronové číslo121
relativní atomová hmotnost
202,973390617 ± 0,000007036 Da
g-factor
0,27364 ± 0,00024
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
51,924 ± 0,015 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,05
datum objevu1942
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

204Pb

Nukleonové číslo204
neutronové číslo122
relativní atomová hmotnost
203,973043506 ± 0,000001231 Da
g-factor
0
natural abundance
1,4 ± 0,6
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1932
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

205Pb

Nukleonové číslo205
neutronové číslo123
relativní atomová hmotnost
204,974481682 ± 0,000001228 Da
g-factor
0,28376 ± 0,00024
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17 ± 0,9 My
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,04
datum objevu1954
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

206Pb

Nukleonové číslo206
neutronové číslo124
relativní atomová hmotnost
205,97446521 ± 0,000001228 Da
g-factor
0
natural abundance
24,1 ± 3
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1927
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

207Pb

Nukleonové číslo207
neutronové číslo125
relativní atomová hmotnost
206,975896821 ± 0,000001231 Da
g-factor
1,1812 ± 0,0008
natural abundance
22,1 ± 5
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1927
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

208Pb

Nukleonové číslo208
neutronové číslo126
relativní atomová hmotnost
207,976652005 ± 0,000001232 Da
g-factor
0
natural abundance
52,4 ± 7
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1927
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

209Pb

Nukleonové číslo209
neutronové číslo127
relativní atomová hmotnost
208,981089978 ± 0,000001875 Da
g-factor
-0,32635555555556 ± 0,00042222222222222
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,235 ± 0,005 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,17
datum objevu1940
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

210Pb

Nukleonové číslo210
neutronové číslo128
relativní atomová hmotnost
209,984188381 ± 0,000001554 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
22,2 ± 0,22 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1900
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)1.9%

211Pb

Nukleonové číslo211
neutronové číslo129
relativní atomová hmotnost
210,988735288 ± 0,000002426 Da
g-factor
-0,31091111111111 ± 0,00026666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
36,1628 ± 0,0025 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,09 ± 0,06
datum objevu1904
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

212Pb

Nukleonové číslo212
neutronové číslo130
relativní atomová hmotnost
211,991895891 ± 0,000001975 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,627 ± 0,006 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1905
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

213Pb

Nukleonové číslo213
neutronové číslo131
relativní atomová hmotnost
212,996560796 ± 0,000007465 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,2 ± 0,3 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1964
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

214Pb

Nukleonové číslo214
neutronové číslo132
relativní atomová hmotnost
213,999803521 ± 0,000002114 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
27,06 ± 0,07 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1904
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

215Pb

Nukleonové číslo215
neutronové číslo133
relativní atomová hmotnost
215,004661591 ± 0,00005656 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
142 ± 11 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1998
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

216Pb

Nukleonové číslo216
neutronové číslo134
relativní atomová hmotnost
216,008062 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,66 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

217Pb

Nukleonové číslo217
neutronové číslo135
relativní atomová hmotnost
217,013162 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19,9 ± 5,3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

218Pb

Nukleonové číslo218
neutronové číslo136
relativní atomová hmotnost
218,016779 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,8 ± 6,8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2009
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

219Pb

Nukleonové číslo219
neutronové číslo137
relativní atomová hmotnost
219,022136 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin11/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2009
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

220Pb

Nukleonové číslo220
neutronové číslo138
relativní atomová hmotnost
220,025905 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
Lead electrolytic and 1cm3 cube
Lead-2

dějiny

objevitel nebo vynálezceKnown to the ancients.
místo objevu/vynálezu
datum objevu
etymologieAnglo-Saxon: lead; symbol from Latin: plumbum.
výslovnostLED (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
0,00003 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,00017 %
natural abundance (meteoroid)
0,00014 %
natural abundance (Slunce)
0,000001 %
Hojnost ve vesmíru
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5805
2p4.5234
2s21.57
3d13.4533
3p22.8505
3s23.8477
4d37.6804
4f38.0312
4p35.9664
4s35.1072
5d58.848
5p53.97
5s51.8685
6p69.607
6s67.9