ტყვია

ტყვია (Pb)

chemical element with symbol Pb and atomic number 82
Atomic Number82
Atomic Weight207.2
mass number208
Group14
Period6
Blockp
პროტონი82 p+
ნეიტრონი126 n0
ელექტრონი82 e-
Animated ბორის მოდელი of Pb (ტყვია)

Physical Property

ატომის რადიუსი
180 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
144 pm
Metallic Radius
150 pm
იონური რადიუსი
98 pm
Crystal Radius
112 pm
Van der Waals radius
202 pm
density
11,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ტყვია0153045607590105120135150165180195210pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
0,35674316 eV/particle
ionization energy
7,4166796 eV/particle
ionization energy of Pb (ტყვია)
აორთქლების კუთრი სითბო
177,8 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
4,77 kJ/mol
standard enthalpy of formation
195,2 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 18, 4
ბორის მოდელი: Pb (ტყვია)
valence electron4
Lewis structure: Pb (ტყვია)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p2
Enhanced ბორის მოდელი of Pb (ტყვია)
Orbital Diagram of Pb (ტყვია)
ჟანგვის რიცხვი-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
ელექტროუარყოფითობა
1.8
Electrophilicity Index
1,069876866442547 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2 022,15 K
Melting Point
600,612 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Slate Gray
appearancemetallic gray
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
35,3 W/(m K)
thermal expansion
0,0000289 1/K
molar heat capacity
26,84 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
4,8 MS/m
electrical resistivity
0,00000021 m Ω
ზეგამტარობა
7,2 K
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0,0000000015 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0,000000000311 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0,000017
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
4,95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
სიმტკიცე
1,5 MPa
bulk modulus
46 GPa
shear modulus
5,6 GPa
Young's modulus
16 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,44
speed of sound
1 260 m/s
კლასიფიცირება
CategoryPost-transition metals, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number82
Mendeleev Number91
Pettifor Number82
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
47 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0,171
Neutron Mass Absorption
0,00003
quantum number3P0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Lead

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes43
Natural Isotopes4
Isotopic Composition20852.40%20852.40%20624.10%20624.10%20722.10%20722.10%2041.40%2041.40%

178Pb

mass number178
neutron number96
relative atomic mass
178,003836171 ± 0,000024889 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
250 ± 80 us
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2001
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

179Pb

mass number179
neutron number97
relative atomic mass
179,002202492 ± 0,000087203 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,7 ± 0,2 ms
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

180Pb

mass number180
neutron number98
relative atomic mass
179,997916177 ± 0,000013306 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,1 ± 0,3 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1996
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

181Pb

mass number181
neutron number99
relative atomic mass
180,9966606 ± 0,00009129 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
39 ± 0,8 ms
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1989
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

182Pb

mass number182
neutron number100
relative atomic mass
181,992673537 ± 0,000012975 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
55 ± 5 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1986
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

183Pb

mass number183
neutron number101
relative atomic mass
182,991862527 ± 0,00003111 Da
g-factor
-0,76933333333333 ± 0,0033333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
535 ± 30 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1980
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

184Pb

mass number184
neutron number102
relative atomic mass
183,988135634 ± 0,000013743 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
490 ± 25 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1980
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

185Pb

mass number185
neutron number103
relative atomic mass
184,98761 ± 0,000017364 Da
g-factor
-0,758 ± 0,0033333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6,3 ± 0,4 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1975
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

186Pb

mass number186
neutron number104
relative atomic mass
185,984239409 ± 0,000011813 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,82 ± 0,03 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1972
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)40%

187Pb

mass number187
neutron number105
relative atomic mass
186,983910842 ± 0,000005468 Da
g-factor
-0,748 ± 0,002
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
15,2 ± 0,3 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1972
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%

188Pb

mass number188
neutron number106
relative atomic mass
187,980879079 ± 0,000010868 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
25,1 ± 0,1 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1972
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)91.5%
α (α emission)8.5%

189Pb

mass number189
neutron number107
relative atomic mass
188,980843658 ± 0,000015096 Da
g-factor
-0,718 ± 0,006
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
39 ± 8 s
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1972
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.58%
α (α emission)0.42%

190Pb

mass number190
neutron number108
relative atomic mass
189,978081872 ± 0,000013434 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
71 ± 1 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1972
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

191Pb

mass number191
neutron number109
relative atomic mass
190,978216455 ± 0,000007099 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,33 ± 0,08 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1974
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.51%

192Pb

mass number192
neutron number110
relative atomic mass
191,975789598 ± 0,000006147 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,5 ± 0,1 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1974
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0059%

193Pb

mass number193
neutron number111
relative atomic mass
192,976135914 ± 0,000011044 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1974
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

194Pb

mass number194
neutron number112
relative atomic mass
193,974011788 ± 0,000018717 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,7 ± 0,6 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1960
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.3%

195Pb

mass number195
neutron number113
relative atomic mass
194,974516167 ± 0,000005461 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
15 ± 1,4 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1957
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Pb

mass number196
neutron number114
relative atomic mass
195,972787552 ± 0,000008277 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
37 ± 3 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1957
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

197Pb

mass number197
neutron number115
relative atomic mass
196,973434737 ± 0,000005157 Da
g-factor
-0,71453333333333 ± 0,0015333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,1 ± 1,7 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
-0,08 ± 0,17
აღმოჩენის თარიღი1955
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Pb

mass number198
neutron number116
relative atomic mass
197,97201545 ± 0,000009393 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,4 ± 0,1 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1955
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Pb

mass number199
neutron number117
relative atomic mass
198,97291262 ± 0,000007322 Da
g-factor
-0,7138 ± 0,00093333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
90 ± 10 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
0,08 ± 0,09
აღმოჩენის თარიღი1950
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Pb

mass number200
neutron number118
relative atomic mass
199,971818546 ± 0,000010744 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
21,5 ± 0,4 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

201Pb

mass number201
neutron number119
relative atomic mass
200,972870431 ± 0,000014758 Da
g-factor
0,26924 ± 0,00024
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,33 ± 0,03 h
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,04
აღმოჩენის თარიღი1950
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Pb

mass number202
neutron number120
relative atomic mass
201,972151613 ± 0,000004075 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
52,5 ± 2,8 ky
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1954
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

203Pb

mass number203
neutron number121
relative atomic mass
202,973390617 ± 0,000007036 Da
g-factor
0,27364 ± 0,00024
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
51,924 ± 0,015 h
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,05
აღმოჩენის თარიღი1942
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

204Pb

mass number204
neutron number122
relative atomic mass
203,973043506 ± 0,000001231 Da
g-factor
0
natural abundance
1,4 ± 0,6
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1932
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)

205Pb

mass number205
neutron number123
relative atomic mass
204,974481682 ± 0,000001228 Da
g-factor
0,28376 ± 0,00024
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
17 ± 0,9 My
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,04
აღმოჩენის თარიღი1954
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

206Pb

mass number206
neutron number124
relative atomic mass
205,97446521 ± 0,000001228 Da
g-factor
0
natural abundance
24,1 ± 3
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1927
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)

207Pb

mass number207
neutron number125
relative atomic mass
206,975896821 ± 0,000001231 Da
g-factor
1,1812 ± 0,0008
natural abundance
22,1 ± 5
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1927
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)

208Pb

mass number208
neutron number126
relative atomic mass
207,976652005 ± 0,000001232 Da
g-factor
0
natural abundance
52,4 ± 7
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1927
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)

209Pb

mass number209
neutron number127
relative atomic mass
208,981089978 ± 0,000001875 Da
g-factor
-0,32635555555556 ± 0,00042222222222222
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,235 ± 0,005 h
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,17
აღმოჩენის თარიღი1940
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

210Pb

mass number210
neutron number128
relative atomic mass
209,984188381 ± 0,000001554 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
22,2 ± 0,22 y
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1900
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
α (α emission)1.9%

211Pb

mass number211
neutron number129
relative atomic mass
210,988735288 ± 0,000002426 Da
g-factor
-0,31091111111111 ± 0,00026666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
36,1628 ± 0,0025 m
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
0,09 ± 0,06
აღმოჩენის თარიღი1904
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

212Pb

mass number212
neutron number130
relative atomic mass
211,991895891 ± 0,000001975 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,627 ± 0,006 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1905
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

213Pb

mass number213
neutron number131
relative atomic mass
212,996560796 ± 0,000007465 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,2 ± 0,3 m
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1964
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

214Pb

mass number214
neutron number132
relative atomic mass
213,999803521 ± 0,000002114 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
27,06 ± 0,07 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1904
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

215Pb

mass number215
neutron number133
relative atomic mass
215,004661591 ± 0,00005656 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
142 ± 11 s
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1998
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

216Pb

mass number216
neutron number134
relative atomic mass
216,008062 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,66 ± 0,2 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

217Pb

mass number217
neutron number135
relative atomic mass
217,013162 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
19,9 ± 5,3 s
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

218Pb

mass number218
neutron number136
relative atomic mass
218,016779 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
14,8 ± 6,8 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2009
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

219Pb

mass number219
neutron number137
relative atomic mass
219,022136 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2009
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

220Pb

mass number220
neutron number138
relative atomic mass
220,025905 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
Lead electrolytic and 1cm3 cube
Lead-2

ისტორია

აღმომჩენიKnown to the ancients.
location of discovery
აღმოჩენის თარიღი
ეტიმოლოგიაAnglo-Saxon: lead; symbol from Latin: plumbum.
pronunciationLED (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ოკეანე)
0,00003 mg/L
natural abundance (human body)
0,00017 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,00014 %
natural abundance (მზე)
0,000001 %
Abundance in Universe
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5805
2p4.5234
2s21.57
3d13.4533
3p22.8505
3s23.8477
4d37.6804
4f38.0312
4p35.9664
4s35.1072
5d58.848
5p53.97
5s51.8685
6p69.607
6s67.9