Ołów

Ołów (Pb)

82. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa82
Masa atomowa207.2
liczba masowa208
Grupa14
Okres6
Blokp
proton82 p+
neutron126 n0
elektron82 e-
Animated Model atomu Bohra of Pb (Ołów)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
180 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
144 pm
Metallic Radius
150 pm
Promień jonowy
98 pm
Crystal Radius
112 pm
promień van der Waalsa
202 pm
gęstość
11,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Ołów0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
0,35674316 eV/particle
potencjał jonizacyjny
7,4166796 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Pb (Ołów)
ciepło parowania
177,8 kJ/mol
ciepło topnienia
4,77 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
195,2 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 4
Model atomu Bohra: Pb (Ołów)
elektron walencyjny4
Lewis structure: Pb (Ołów)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p2
Enhanced Model atomu Bohra of Pb (Ołów)
Orbital Diagram of Pb (Ołów)
stopień utlenienia-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
1.8
Electrophilicity Index
1,069876866442547 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
2 022,15 K
Temperatura topnienia
600,612 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Slate Gray
appearancemetallic gray
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
35,3 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000289 1/K
molar heat capacity
26,84 J/(mol K)
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
4,8 MS/m
rezystywność
0,00000021 m Ω
nadprzewodnictwo
7,2 K
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000015 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000311 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,000017
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
4,95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
1,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
46 GPa
moduł Kirchhoffa
5,6 GPa
moduł Younga
16 GPa
współczynnik Poissona
0,44
prędkość dźwięku
1 260 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale bloku p, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number82
Mendeleev Number91
Pettifor Number82
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
47 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
0,171
Neutron Mass Absorption
0,00003
liczby kwantowe3P0
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Lead

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy43
Natural Isotopes4
Isotopic Composition20852.40%20852.40%20624.10%20624.10%20722.10%20722.10%2041.40%2041.40%

178Pb

liczba masowa178
liczba neutronów96
względna masa atomowa
178,003836171 ± 0,000024889 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
250 ± 80 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2001
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

179Pb

liczba masowa179
liczba neutronów97
względna masa atomowa
179,002202492 ± 0,000087203 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,7 ± 0,2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

180Pb

liczba masowa180
liczba neutronów98
względna masa atomowa
179,997916177 ± 0,000013306 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,1 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1996
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

181Pb

liczba masowa181
liczba neutronów99
względna masa atomowa
180,9966606 ± 0,00009129 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
39 ± 0,8 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

182Pb

liczba masowa182
liczba neutronów100
względna masa atomowa
181,992673537 ± 0,000012975 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
55 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

183Pb

liczba masowa183
liczba neutronów101
względna masa atomowa
182,991862527 ± 0,00003111 Da
g-factor
-0,76933333333333 ± 0,0033333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
535 ± 30 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

184Pb

liczba masowa184
liczba neutronów102
względna masa atomowa
183,988135634 ± 0,000013743 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
490 ± 25 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

185Pb

liczba masowa185
liczba neutronów103
względna masa atomowa
184,98761 ± 0,000017364 Da
g-factor
-0,758 ± 0,0033333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,3 ± 0,4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1975
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

186Pb

liczba masowa186
liczba neutronów104
względna masa atomowa
185,984239409 ± 0,000011813 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,82 ± 0,03 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)40%

187Pb

liczba masowa187
liczba neutronów105
względna masa atomowa
186,983910842 ± 0,000005468 Da
g-factor
-0,748 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15,2 ± 0,3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%

188Pb

liczba masowa188
liczba neutronów106
względna masa atomowa
187,980879079 ± 0,000010868 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25,1 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)91.5%
α (α emission)8.5%

189Pb

liczba masowa189
liczba neutronów107
względna masa atomowa
188,980843658 ± 0,000015096 Da
g-factor
-0,718 ± 0,006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
39 ± 8 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.58%
α (α emission)0.42%

190Pb

liczba masowa190
liczba neutronów108
względna masa atomowa
189,978081872 ± 0,000013434 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
71 ± 1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

191Pb

liczba masowa191
liczba neutronów109
względna masa atomowa
190,978216455 ± 0,000007099 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,33 ± 0,08 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.51%

192Pb

liczba masowa192
liczba neutronów110
względna masa atomowa
191,975789598 ± 0,000006147 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,5 ± 0,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0059%

193Pb

liczba masowa193
liczba neutronów111
względna masa atomowa
192,976135914 ± 0,000011044 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

194Pb

liczba masowa194
liczba neutronów112
względna masa atomowa
193,974011788 ± 0,000018717 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,7 ± 0,6 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.3%

195Pb

liczba masowa195
liczba neutronów113
względna masa atomowa
194,974516167 ± 0,000005461 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15 ± 1,4 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Pb

liczba masowa196
liczba neutronów114
względna masa atomowa
195,972787552 ± 0,000008277 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
37 ± 3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1957
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

197Pb

liczba masowa197
liczba neutronów115
względna masa atomowa
196,973434737 ± 0,000005157 Da
g-factor
-0,71453333333333 ± 0,0015333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,1 ± 1,7 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,08 ± 0,17
data odkrycia1955
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Pb

liczba masowa198
liczba neutronów116
względna masa atomowa
197,97201545 ± 0,000009393 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,4 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Pb

liczba masowa199
liczba neutronów117
względna masa atomowa
198,97291262 ± 0,000007322 Da
g-factor
-0,7138 ± 0,00093333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
90 ± 10 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,08 ± 0,09
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Pb

liczba masowa200
liczba neutronów118
względna masa atomowa
199,971818546 ± 0,000010744 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,5 ± 0,4 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

201Pb

liczba masowa201
liczba neutronów119
względna masa atomowa
200,972870431 ± 0,000014758 Da
g-factor
0,26924 ± 0,00024
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,33 ± 0,03 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,04
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Pb

liczba masowa202
liczba neutronów120
względna masa atomowa
201,972151613 ± 0,000004075 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
52,5 ± 2,8 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

203Pb

liczba masowa203
liczba neutronów121
względna masa atomowa
202,973390617 ± 0,000007036 Da
g-factor
0,27364 ± 0,00024
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
51,924 ± 0,015 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,05
data odkrycia1942
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

204Pb

liczba masowa204
liczba neutronów122
względna masa atomowa
203,973043506 ± 0,000001231 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
1,4 ± 0,6
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1932
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

205Pb

liczba masowa205
liczba neutronów123
względna masa atomowa
204,974481682 ± 0,000001228 Da
g-factor
0,28376 ± 0,00024
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17 ± 0,9 My
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,04
data odkrycia1954
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

206Pb

liczba masowa206
liczba neutronów124
względna masa atomowa
205,97446521 ± 0,000001228 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
24,1 ± 3
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1927
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

207Pb

liczba masowa207
liczba neutronów125
względna masa atomowa
206,975896821 ± 0,000001231 Da
g-factor
1,1812 ± 0,0008
abundancja naturalna
22,1 ± 5
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1927
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

208Pb

liczba masowa208
liczba neutronów126
względna masa atomowa
207,976652005 ± 0,000001232 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
52,4 ± 7
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1927
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

209Pb

liczba masowa209
liczba neutronów127
względna masa atomowa
208,981089978 ± 0,000001875 Da
g-factor
-0,32635555555556 ± 0,00042222222222222
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,235 ± 0,005 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,17
data odkrycia1940
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

210Pb

liczba masowa210
liczba neutronów128
względna masa atomowa
209,984188381 ± 0,000001554 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22,2 ± 0,22 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1900
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)1.9%

211Pb

liczba masowa211
liczba neutronów129
względna masa atomowa
210,988735288 ± 0,000002426 Da
g-factor
-0,31091111111111 ± 0,00026666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
36,1628 ± 0,0025 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,09 ± 0,06
data odkrycia1904
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

212Pb

liczba masowa212
liczba neutronów130
względna masa atomowa
211,991895891 ± 0,000001975 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,627 ± 0,006 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1905
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

213Pb

liczba masowa213
liczba neutronów131
względna masa atomowa
212,996560796 ± 0,000007465 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,2 ± 0,3 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

214Pb

liczba masowa214
liczba neutronów132
względna masa atomowa
213,999803521 ± 0,000002114 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
27,06 ± 0,07 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1904
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

215Pb

liczba masowa215
liczba neutronów133
względna masa atomowa
215,004661591 ± 0,00005656 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
142 ± 11 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

216Pb

liczba masowa216
liczba neutronów134
względna masa atomowa
216,008062 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,66 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

217Pb

liczba masowa217
liczba neutronów135
względna masa atomowa
217,013162 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,9 ± 5,3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

218Pb

liczba masowa218
liczba neutronów136
względna masa atomowa
218,016779 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,8 ± 6,8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2009
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

219Pb

liczba masowa219
liczba neutronów137
względna masa atomowa
219,022136 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

220Pb

liczba masowa220
liczba neutronów138
względna masa atomowa
220,025905 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
Lead electrolytic and 1cm3 cube
Lead-2

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaAnglo-Saxon: lead; symbol from Latin: plumbum.
wymowaLED (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
0,00003 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,00017 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,00014 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5805
2p4.5234
2s21.57
3d13.4533
3p22.8505
3s23.8477
4d37.6804
4f38.0312
4p35.9664
4s35.1072
5d58.848
5p53.97
5s51.8685
6p69.607
6s67.9