Olovo

Olovo (Pb)

chemický prvok s protónovým číslom 82
Protónové číslo82
Atómová hmotnosť207.2
Nukleónové číslo208
Skupina14
Perióda6
Orbitálp
protón82 p+
Neutrón126 n0
elektrón82 e-
Animated Bohrov model atómu of Pb (Olovo)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
180 pm
Mólový objem
Covalent Radius
144 pm
Metallic Radius
150 pm
iónový polomer
98 pm
Crystal Radius
112 pm
Van der Waalsov polomer
202 pm
density
11,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Olovo0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
0,35674316 eV/particle
ionization energy
7,4166796 eV/particle
ionization energy of Pb (Olovo)
Merné skupenské teplo varu
177,8 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
4,77 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
195,2 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 18, 4
Bohrov model atómu: Pb (Olovo)
Valenčný elektrón4
Lewis structure: Pb (Olovo)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p2
Enhanced Bohrov model atómu of Pb (Olovo)
Orbital Diagram of Pb (Olovo)
Oxidačné číslo-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Elektronegativita
1.8
Electrophilicity Index
1,069876866442547 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
2 022,15 K
Teplota topenia
600,612 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bridlicovo šedá
podobametallic gray
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
35,3 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,0000289 1/K
Molárna tepelná kapacita
26,84 J/(mol K)
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
4,8 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000021 m Ω
supravodivosť
7,2 K
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000015 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000311 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,000017
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaTvárovo-centrovaný kockový (FCC)
lattice constant
4,95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
1,5 MPa
bulk modulus
46 GPa
shear modulus
5,6 GPa
Youngov modul
16 GPa
Poissonova konštanta
0,44
rýchlosť zvuku
1 260 m/s
classification
KategóriaPo-prechodné kovy, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number82
Mendeleev Number91
Pettifor Number82
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
47 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0,171
Neutron Mass Absorption
0,00003
Kvantové číslo3P0
Priestorová grupa225 (Fm_3m)

Isotopes of Lead

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy43
Natural Isotopes4
Isotopic Composition20852.40%20852.40%20624.10%20624.10%20722.10%20722.10%2041.40%2041.40%

178Pb

Nukleónové číslo178
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
178,003836171 ± 0,000024889 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
250 ± 80 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2001
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

179Pb

Nukleónové číslo179
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
179,002202492 ± 0,000087203 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,7 ± 0,2 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

180Pb

Nukleónové číslo180
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
179,997916177 ± 0,000013306 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,1 ± 0,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1996
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

181Pb

Nukleónové číslo181
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
180,9966606 ± 0,00009129 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
39 ± 0,8 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

182Pb

Nukleónové číslo182
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
181,992673537 ± 0,000012975 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
55 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1986
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

183Pb

Nukleónové číslo183
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
182,991862527 ± 0,00003111 Da
g-factor
-0,76933333333333 ± 0,0033333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
535 ± 30 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1980
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

184Pb

Nukleónové číslo184
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
183,988135634 ± 0,000013743 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
490 ± 25 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1980
parity+

decay modeintensity
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

185Pb

Nukleónové číslo185
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
184,98761 ± 0,000017364 Da
g-factor
-0,758 ± 0,0033333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,3 ± 0,4 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1975
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

186Pb

Nukleónové číslo186
neutrónové číslo104
Relatívna atómová hmotnosť
185,984239409 ± 0,000011813 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,82 ± 0,03 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)40%

187Pb

Nukleónové číslo187
neutrónové číslo105
Relatívna atómová hmotnosť
186,983910842 ± 0,000005468 Da
g-factor
-0,748 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15,2 ± 0,3 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%

188Pb

Nukleónové číslo188
neutrónové číslo106
Relatívna atómová hmotnosť
187,980879079 ± 0,000010868 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25,1 ± 0,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)91.5%
α (α emission)8.5%

189Pb

Nukleónové číslo189
neutrónové číslo107
Relatívna atómová hmotnosť
188,980843658 ± 0,000015096 Da
g-factor
-0,718 ± 0,006
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
39 ± 8 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.58%
α (α emission)0.42%

190Pb

Nukleónové číslo190
neutrónové číslo108
Relatívna atómová hmotnosť
189,978081872 ± 0,000013434 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
71 ± 1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

191Pb

Nukleónové číslo191
neutrónové číslo109
Relatívna atómová hmotnosť
190,978216455 ± 0,000007099 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,33 ± 0,08 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1974
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.51%

192Pb

Nukleónové číslo192
neutrónové číslo110
Relatívna atómová hmotnosť
191,975789598 ± 0,000006147 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,5 ± 0,1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0059%

193Pb

Nukleónové číslo193
neutrónové číslo111
Relatívna atómová hmotnosť
192,976135914 ± 0,000011044 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1974
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

194Pb

Nukleónové číslo194
neutrónové číslo112
Relatívna atómová hmotnosť
193,974011788 ± 0,000018717 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,7 ± 0,6 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.3%

195Pb

Nukleónové číslo195
neutrónové číslo113
Relatívna atómová hmotnosť
194,974516167 ± 0,000005461 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15 ± 1,4 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Pb

Nukleónové číslo196
neutrónové číslo114
Relatívna atómová hmotnosť
195,972787552 ± 0,000008277 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
37 ± 3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

197Pb

Nukleónové číslo197
neutrónové číslo115
Relatívna atómová hmotnosť
196,973434737 ± 0,000005157 Da
g-factor
-0,71453333333333 ± 0,0015333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,1 ± 1,7 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,08 ± 0,17
dátum objavu1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Pb

Nukleónové číslo198
neutrónové číslo116
Relatívna atómová hmotnosť
197,97201545 ± 0,000009393 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,4 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Pb

Nukleónové číslo199
neutrónové číslo117
Relatívna atómová hmotnosť
198,97291262 ± 0,000007322 Da
g-factor
-0,7138 ± 0,00093333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
90 ± 10 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,08 ± 0,09
dátum objavu1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Pb

Nukleónové číslo200
neutrónové číslo118
Relatívna atómová hmotnosť
199,971818546 ± 0,000010744 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,5 ± 0,4 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

201Pb

Nukleónové číslo201
neutrónové číslo119
Relatívna atómová hmotnosť
200,972870431 ± 0,000014758 Da
g-factor
0,26924 ± 0,00024
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,33 ± 0,03 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,04
dátum objavu1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Pb

Nukleónové číslo202
neutrónové číslo120
Relatívna atómová hmotnosť
201,972151613 ± 0,000004075 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
52,5 ± 2,8 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

203Pb

Nukleónové číslo203
neutrónové číslo121
Relatívna atómová hmotnosť
202,973390617 ± 0,000007036 Da
g-factor
0,27364 ± 0,00024
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
51,924 ± 0,015 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,05
dátum objavu1942
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

204Pb

Nukleónové číslo204
neutrónové číslo122
Relatívna atómová hmotnosť
203,973043506 ± 0,000001231 Da
g-factor
0
natural abundance
1,4 ± 0,6
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1932
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

205Pb

Nukleónové číslo205
neutrónové číslo123
Relatívna atómová hmotnosť
204,974481682 ± 0,000001228 Da
g-factor
0,28376 ± 0,00024
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17 ± 0,9 My
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,04
dátum objavu1954
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

206Pb

Nukleónové číslo206
neutrónové číslo124
Relatívna atómová hmotnosť
205,97446521 ± 0,000001228 Da
g-factor
0
natural abundance
24,1 ± 3
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1927
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

207Pb

Nukleónové číslo207
neutrónové číslo125
Relatívna atómová hmotnosť
206,975896821 ± 0,000001231 Da
g-factor
1,1812 ± 0,0008
natural abundance
22,1 ± 5
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1927
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

208Pb

Nukleónové číslo208
neutrónové číslo126
Relatívna atómová hmotnosť
207,976652005 ± 0,000001232 Da
g-factor
0
natural abundance
52,4 ± 7
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1927
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

209Pb

Nukleónové číslo209
neutrónové číslo127
Relatívna atómová hmotnosť
208,981089978 ± 0,000001875 Da
g-factor
-0,32635555555556 ± 0,00042222222222222
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,235 ± 0,005 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,17
dátum objavu1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

210Pb

Nukleónové číslo210
neutrónové číslo128
Relatívna atómová hmotnosť
209,984188381 ± 0,000001554 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22,2 ± 0,22 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1900
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)1.9%

211Pb

Nukleónové číslo211
neutrónové číslo129
Relatívna atómová hmotnosť
210,988735288 ± 0,000002426 Da
g-factor
-0,31091111111111 ± 0,00026666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
36,1628 ± 0,0025 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,09 ± 0,06
dátum objavu1904
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

212Pb

Nukleónové číslo212
neutrónové číslo130
Relatívna atómová hmotnosť
211,991895891 ± 0,000001975 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,627 ± 0,006 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1905
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

213Pb

Nukleónové číslo213
neutrónové číslo131
Relatívna atómová hmotnosť
212,996560796 ± 0,000007465 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,2 ± 0,3 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

214Pb

Nukleónové číslo214
neutrónové číslo132
Relatívna atómová hmotnosť
213,999803521 ± 0,000002114 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
27,06 ± 0,07 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1904
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

215Pb

Nukleónové číslo215
neutrónové číslo133
Relatívna atómová hmotnosť
215,004661591 ± 0,00005656 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
142 ± 11 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

216Pb

Nukleónové číslo216
neutrónové číslo134
Relatívna atómová hmotnosť
216,008062 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,66 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

217Pb

Nukleónové číslo217
neutrónové číslo135
Relatívna atómová hmotnosť
217,013162 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,9 ± 5,3 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

218Pb

Nukleónové číslo218
neutrónové číslo136
Relatívna atómová hmotnosť
218,016779 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,8 ± 6,8 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

219Pb

Nukleónové číslo219
neutrónové číslo137
Relatívna atómová hmotnosť
219,022136 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

220Pb

Nukleónové číslo220
neutrónové číslo138
Relatívna atómová hmotnosť
220,025905 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Lead electrolytic and 1cm3 cube
Lead-2

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaKnown to the ancients.
miesto nálezu
dátum objavu
etymológiaAnglo-Saxon: lead; symbol from Latin: plumbum.
pronunciationLED (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
0,00003 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,00017 %
natural abundance (Meteoroid)
0,00014 %
natural abundance (Slnko)
0,000001 %
Množstvo vo vesmíre
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5805
2p4.5234
2s21.57
3d13.4533
3p22.8505
3s23.8477
4d37.6804
4f38.0312
4p35.9664
4s35.1072
5d58.848
5p53.97
5s51.8685
6p69.607
6s67.9