Олово

Олово (Pb)

хемијски елемент 82
Атомски број82
Атомска маса207.2
Масени број208
Група14
Периода6
Блокp
протон82 p+
неутрон126 n0
електрон82 e-
Animated Боров модел атома of Pb (Олово)

Физичко Својство

Атомски Радијус
180 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
144 pm
Metallic Radius
150 pm
ionic radius
98 pm
Crystal Radius
112 pm
Ван дер Валсов радијус
202 pm
густина
11,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Олово0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
0,35674316 eV/particle
енергија јонизације
7,4166796 eV/particle
енергија јонизације of Pb (Олово)
Топлота испаравања
177,8 kJ/mol
топлота топљења
4,77 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
195,2 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 18, 4
Боров модел атома: Pb (Олово)
Валентни електрони4
Lewis structure: Pb (Олово)
електронска конфигурација[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p2
Enhanced Боров модел атома of Pb (Олово)
Orbital Diagram of Pb (Олово)
оксидациони број-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
електронегативност
1.8
Electrophilicity Index
1,069876866442547 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
2.022,15 K
Температура топљења
600,612 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Шкриљцова сива
appearancemetallic gray
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
35,3 W/(m K)
Termička dilatacija
0,0000289 1/K
molar heat capacity
26,84 J/(mol K)
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
4,8 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000021 m Ω
Суперпроводност
7,2 K
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000015 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,000000000311 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,000017
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Кубична (FCC)
lattice constant
4,95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
1,5 MPa
модул стишљивости
46 GPa
shear modulus
5,6 GPa
Јангов модул
16 GPa
Пуасонов однос
0,44
брзина звука
1.260 m/s
класификација
КатегоријаПост-прелазни метали, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number82
Mendeleev Number91
Pettifor Number82
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

остало

Gas Basicity
polarizability
47 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
0,171
Neutron Mass Absorption
0,00003
квантни број3P0
кристалографска група225 (Fm_3m)

Isotopes of Lead

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи43
Natural Isotopes4
Isotopic Composition20852.40%20852.40%20624.10%20624.10%20722.10%20722.10%2041.40%2041.40%

178Pb

Масени број178
неутронски број96
атомска тежина
178,003836171 ± 0,000024889 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
250 ± 80 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2001
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

179Pb

Масени број179
неутронски број97
атомска тежина
179,002202492 ± 0,000087203 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,7 ± 0,2 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

180Pb

Масени број180
неутронски број98
атомска тежина
179,997916177 ± 0,000013306 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,1 ± 0,3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1996
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

181Pb

Масени број181
неутронски број99
атомска тежина
180,9966606 ± 0,00009129 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
39 ± 0,8 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

182Pb

Масени број182
неутронски број100
атомска тежина
181,992673537 ± 0,000012975 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
55 ± 5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1986
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

183Pb

Масени број183
неутронски број101
атомска тежина
182,991862527 ± 0,00003111 Da
g-factor
-0,76933333333333 ± 0,0033333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
535 ± 30 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1980
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

184Pb

Масени број184
неутронски број102
атомска тежина
183,988135634 ± 0,000013743 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
490 ± 25 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1980
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

185Pb

Масени број185
неутронски број103
атомска тежина
184,98761 ± 0,000017364 Da
g-factor
-0,758 ± 0,0033333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,3 ± 0,4 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1975
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

186Pb

Масени број186
неутронски број104
атомска тежина
185,984239409 ± 0,000011813 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,82 ± 0,03 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)40%

187Pb

Масени број187
неутронски број105
атомска тежина
186,983910842 ± 0,000005468 Da
g-factor
-0,748 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15,2 ± 0,3 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%

188Pb

Масени број188
неутронски број106
атомска тежина
187,980879079 ± 0,000010868 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25,1 ± 0,1 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)91.5%
α (α emission)8.5%

189Pb

Масени број189
неутронски број107
атомска тежина
188,980843658 ± 0,000015096 Da
g-factor
-0,718 ± 0,006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
39 ± 8 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.58%
α (α emission)0.42%

190Pb

Масени број190
неутронски број108
атомска тежина
189,978081872 ± 0,000013434 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
71 ± 1 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

191Pb

Масени број191
неутронски број109
атомска тежина
190,978216455 ± 0,000007099 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,33 ± 0,08 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1974
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.51%

192Pb

Масени број192
неутронски број110
атомска тежина
191,975789598 ± 0,000006147 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,5 ± 0,1 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0059%

193Pb

Масени број193
неутронски број111
атомска тежина
192,976135914 ± 0,000011044 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1974
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

194Pb

Масени број194
неутронски број112
атомска тежина
193,974011788 ± 0,000018717 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,7 ± 0,6 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.3%

195Pb

Масени број195
неутронски број113
атомска тежина
194,974516167 ± 0,000005461 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15 ± 1,4 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1957
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Pb

Масени број196
неутронски број114
атомска тежина
195,972787552 ± 0,000008277 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
37 ± 3 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1957
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

197Pb

Масени број197
неутронски број115
атомска тежина
196,973434737 ± 0,000005157 Da
g-factor
-0,71453333333333 ± 0,0015333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,1 ± 1,7 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,08 ± 0,17
датум открића1955
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Pb

Масени број198
неутронски број116
атомска тежина
197,97201545 ± 0,000009393 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,4 ± 0,1 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Pb

Масени број199
неутронски број117
атомска тежина
198,97291262 ± 0,000007322 Da
g-factor
-0,7138 ± 0,00093333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
90 ± 10 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,08 ± 0,09
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Pb

Масени број200
неутронски број118
атомска тежина
199,971818546 ± 0,000010744 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,5 ± 0,4 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

201Pb

Масени број201
неутронски број119
атомска тежина
200,972870431 ± 0,000014758 Da
g-factor
0,26924 ± 0,00024
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,33 ± 0,03 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,04
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Pb

Масени број202
неутронски број120
атомска тежина
201,972151613 ± 0,000004075 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
52,5 ± 2,8 ky
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

203Pb

Масени број203
неутронски број121
атомска тежина
202,973390617 ± 0,000007036 Da
g-factor
0,27364 ± 0,00024
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
51,924 ± 0,015 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,05
датум открића1942
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

204Pb

Масени број204
неутронски број122
атомска тежина
203,973043506 ± 0,000001231 Da
g-factor
0
присутност у природи
1,4 ± 0,6
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1932
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)

205Pb

Масени број205
неутронски број123
атомска тежина
204,974481682 ± 0,000001228 Da
g-factor
0,28376 ± 0,00024
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17 ± 0,9 My
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,04
датум открића1954
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

206Pb

Масени број206
неутронски број124
атомска тежина
205,97446521 ± 0,000001228 Da
g-factor
0
присутност у природи
24,1 ± 3
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1927
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)

207Pb

Масени број207
неутронски број125
атомска тежина
206,975896821 ± 0,000001231 Da
g-factor
1,1812 ± 0,0008
присутност у природи
22,1 ± 5
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1927
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)

208Pb

Масени број208
неутронски број126
атомска тежина
207,976652005 ± 0,000001232 Da
g-factor
0
присутност у природи
52,4 ± 7
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1927
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)

209Pb

Масени број209
неутронски број127
атомска тежина
208,981089978 ± 0,000001875 Da
g-factor
-0,32635555555556 ± 0,00042222222222222
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,235 ± 0,005 h
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,17
датум открића1940
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

210Pb

Масени број210
неутронски број128
атомска тежина
209,984188381 ± 0,000001554 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22,2 ± 0,22 y
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1900
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
α (α emission)1.9%

211Pb

Масени број211
неутронски број129
атомска тежина
210,988735288 ± 0,000002426 Da
g-factor
-0,31091111111111 ± 0,00026666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
36,1628 ± 0,0025 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,09 ± 0,06
датум открића1904
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

212Pb

Масени број212
неутронски број130
атомска тежина
211,991895891 ± 0,000001975 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,627 ± 0,006 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1905
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

213Pb

Масени број213
неутронски број131
атомска тежина
212,996560796 ± 0,000007465 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,2 ± 0,3 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

214Pb

Масени број214
неутронски број132
атомска тежина
213,999803521 ± 0,000002114 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
27,06 ± 0,07 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1904
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

215Pb

Масени број215
неутронски број133
атомска тежина
215,004661591 ± 0,00005656 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
142 ± 11 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1998
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

216Pb

Масени број216
неутронски број134
атомска тежина
216,008062 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,66 ± 0,2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

217Pb

Масени број217
неутронски број135
атомска тежина
217,013162 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,9 ± 5,3 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

218Pb

Масени број218
неутронски број136
атомска тежина
218,016779 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,8 ± 6,8 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2009
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

219Pb

Масени број219
неутронски број137
атомска тежина
219,022136 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

220Pb

Масени број220
неутронски број138
атомска тежина
220,025905 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
Lead electrolytic and 1cm3 cube
Lead-2

историја

откриоKnown to the ancients.
место открића
датум открића
етимологијаAnglo-Saxon: lead; symbol from Latin: plumbum.
изговорLED (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
0,00003 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,00017 %
присутност у природи (метеороид)
0,00014 %
присутност у природи (Сунце)
0,000001 %
Заступљеност у Космосу
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5805
2p4.5234
2s21.57
3d13.4533
3p22.8505
3s23.8477
4d37.6804
4f38.0312
4p35.9664
4s35.1072
5d58.848
5p53.97
5s51.8685
6p69.607
6s67.9