ตะกั่ว

ตะกั่ว (Pb)

chemical element with symbol Pb and atomic number 82
เลขอะตอม82
มวลอะตอม207.2
เลขมวล208
หมู่14
คาบ6
บล็อกp
โปรตอน82 p+
นิวตรอน126 n0
อิเล็กตรอน82 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Pb (ตะกั่ว)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
180 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
144 pm
Metallic Radius
150 pm
ionic radius
98 pm
Crystal Radius
112 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
202 pm
ความหนาแน่น
11.3 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ตะกั่ว0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.35674316 eV/particle
ionization energy
7.4166796 eV/particle
ionization energy of Pb (ตะกั่ว)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
177.8 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
4.77 kJ/mol
standard enthalpy of formation
195.2 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 4
แบบจำลองของบอร์: Pb (ตะกั่ว)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน4
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Pb (ตะกั่ว)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Pb (ตะกั่ว)
Orbital Diagram of Pb (ตะกั่ว)
สถานะออกซิเดชัน-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.8
Electrophilicity Index
1.069876866442547 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
2,022.15 K
จุดหลอมเหลว
600.612 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเทาเข้ม
appearancemetallic gray
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
35.3 W/(m K)
thermal expansion
0.0000289 1/K
molar heat capacity
26.84 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
4.8 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000021 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
7.2 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000015 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000311 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.000017
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
4.95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
46 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
5.6 GPa
Young's modulus
16 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.44
อัตราเร็วของเสียง
1,260 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number82
Mendeleev Number91
Pettifor Number82
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
47 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0.171
Neutron Mass Absorption
0.00003
quantum number3P0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Lead

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร43
Natural Isotopes4
Isotopic Composition20852.40%20852.40%20624.10%20624.10%20722.10%20722.10%2041.40%2041.40%

178Pb

เลขมวล178
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
178.003836171 ± 0.000024889 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
250 ± 80 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

179Pb

เลขมวล179
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
179.002202492 ± 0.000087203 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.7 ± 0.2 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

180Pb

เลขมวล180
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
179.997916177 ± 0.000013306 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.1 ± 0.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

181Pb

เลขมวล181
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
180.9966606 ± 0.00009129 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
39 ± 0.8 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

182Pb

เลขมวล182
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
181.992673537 ± 0.000012975 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
55 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

183Pb

เลขมวล183
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
182.991862527 ± 0.00003111 Da
g-factor
-0.76933333333333 ± 0.0033333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
535 ± 30 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

184Pb

เลขมวล184
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
183.988135634 ± 0.000013743 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
490 ± 25 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

decay modeintensity
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

185Pb

เลขมวล185
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
184.98761 ± 0.000017364 Da
g-factor
-0.758 ± 0.0033333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.3 ± 0.4 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

186Pb

เลขมวล186
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
185.984239409 ± 0.000011813 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.82 ± 0.03 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)40%

187Pb

เลขมวล187
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
186.983910842 ± 0.000005468 Da
g-factor
-0.748 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15.2 ± 0.3 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%

188Pb

เลขมวล188
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
187.980879079 ± 0.000010868 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25.1 ± 0.1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)91.5%
α (α emission)8.5%

189Pb

เลขมวล189
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
188.980843658 ± 0.000015096 Da
g-factor
-0.718 ± 0.006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
39 ± 8 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.58%
α (α emission)0.42%

190Pb

เลขมวล190
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
189.978081872 ± 0.000013434 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
71 ± 1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

191Pb

เลขมวล191
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
190.978216455 ± 0.000007099 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.33 ± 0.08 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.51%

192Pb

เลขมวล192
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
191.975789598 ± 0.000006147 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.5 ± 0.1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0059%

193Pb

เลขมวล193
เลขนิวตรอน111
น้ำหนักอะตอม
192.976135914 ± 0.000011044 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

194Pb

เลขมวล194
เลขนิวตรอน112
น้ำหนักอะตอม
193.974011788 ± 0.000018717 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.7 ± 0.6 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.3%

195Pb

เลขมวล195
เลขนิวตรอน113
น้ำหนักอะตอม
194.974516167 ± 0.000005461 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15 ± 1.4 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Pb

เลขมวล196
เลขนิวตรอน114
น้ำหนักอะตอม
195.972787552 ± 0.000008277 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
37 ± 3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

197Pb

เลขมวล197
เลขนิวตรอน115
น้ำหนักอะตอม
196.973434737 ± 0.000005157 Da
g-factor
-0.71453333333333 ± 0.0015333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.1 ± 1.7 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.08 ± 0.17
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Pb

เลขมวล198
เลขนิวตรอน116
น้ำหนักอะตอม
197.97201545 ± 0.000009393 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Pb

เลขมวล199
เลขนิวตรอน117
น้ำหนักอะตอม
198.97291262 ± 0.000007322 Da
g-factor
-0.7138 ± 0.00093333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
90 ± 10 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.08 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Pb

เลขมวล200
เลขนิวตรอน118
น้ำหนักอะตอม
199.971818546 ± 0.000010744 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.5 ± 0.4 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

201Pb

เลขมวล201
เลขนิวตรอน119
น้ำหนักอะตอม
200.972870431 ± 0.000014758 Da
g-factor
0.26924 ± 0.00024
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.33 ± 0.03 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.01 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Pb

เลขมวล202
เลขนิวตรอน120
น้ำหนักอะตอม
201.972151613 ± 0.000004075 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
52.5 ± 2.8 ky
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

203Pb

เลขมวล203
เลขนิวตรอน121
น้ำหนักอะตอม
202.973390617 ± 0.000007036 Da
g-factor
0.27364 ± 0.00024
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
51.924 ± 0.015 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1942
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

204Pb

เลขมวล204
เลขนิวตรอน122
น้ำหนักอะตอม
203.973043506 ± 0.000001231 Da
g-factor
0
natural abundance
1.4 ± 0.6
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1932
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

205Pb

เลขมวล205
เลขนิวตรอน123
น้ำหนักอะตอม
204.974481682 ± 0.000001228 Da
g-factor
0.28376 ± 0.00024
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17 ± 0.9 My
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.23 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

206Pb

เลขมวล206
เลขนิวตรอน124
น้ำหนักอะตอม
205.97446521 ± 0.000001228 Da
g-factor
0
natural abundance
24.1 ± 3
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1927
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

207Pb

เลขมวล207
เลขนิวตรอน125
น้ำหนักอะตอม
206.975896821 ± 0.000001231 Da
g-factor
1.1812 ± 0.0008
natural abundance
22.1 ± 5
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1927
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

208Pb

เลขมวล208
เลขนิวตรอน126
น้ำหนักอะตอม
207.976652005 ± 0.000001232 Da
g-factor
0
natural abundance
52.4 ± 7
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1927
parity+

decay modeintensity
α (α emission)

209Pb

เลขมวล209
เลขนิวตรอน127
น้ำหนักอะตอม
208.981089978 ± 0.000001875 Da
g-factor
-0.32635555555556 ± 0.00042222222222222
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.235 ± 0.005 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.27 ± 0.17
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

210Pb

เลขมวล210
เลขนิวตรอน128
น้ำหนักอะตอม
209.984188381 ± 0.000001554 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22.2 ± 0.22 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1900
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)1.9%

211Pb

เลขมวล211
เลขนิวตรอน129
น้ำหนักอะตอม
210.988735288 ± 0.000002426 Da
g-factor
-0.31091111111111 ± 0.00026666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
36.1628 ± 0.0025 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.09 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1904
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

212Pb

เลขมวล212
เลขนิวตรอน130
น้ำหนักอะตอม
211.991895891 ± 0.000001975 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.627 ± 0.006 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1905
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

213Pb

เลขมวล213
เลขนิวตรอน131
น้ำหนักอะตอม
212.996560796 ± 0.000007465 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.2 ± 0.3 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

214Pb

เลขมวล214
เลขนิวตรอน132
น้ำหนักอะตอม
213.999803521 ± 0.000002114 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
27.06 ± 0.07 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1904
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

215Pb

เลขมวล215
เลขนิวตรอน133
น้ำหนักอะตอม
215.004661591 ± 0.00005656 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
142 ± 11 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

216Pb

เลขมวล216
เลขนิวตรอน134
น้ำหนักอะตอม
216.008062 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.66 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

217Pb

เลขมวล217
เลขนิวตรอน135
น้ำหนักอะตอม
217.013162 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.9 ± 5.3 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

218Pb

เลขมวล218
เลขนิวตรอน136
น้ำหนักอะตอม
218.016779 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.8 ± 6.8 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

219Pb

เลขมวล219
เลขนิวตรอน137
น้ำหนักอะตอม
219.022136 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

220Pb

เลขมวล220
เลขนิวตรอน138
น้ำหนักอะตอม
220.025905 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Lead electrolytic and 1cm3 cube
Lead-2

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาAnglo-Saxon: lead; symbol from Latin: plumbum.
pronunciationLED (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00003 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.00017 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.00014 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5805
2p4.5234
2s21.57
3d13.4533
3p22.8505
3s23.8477
4d37.6804
4f38.0312
4p35.9664
4s35.1072
5d58.848
5p53.97
5s51.8685
6p69.607
6s67.9

alias

 • Pb
 • element 82

การแปล

 • เยอรมันBlei
 • อังกฤษlead
 • นอร์เวย์บุคมอลbly
 • ฝรั่งเศสplomb
 • อิตาลีpiombo
 • รัสเซียсвинец
 • สเปนplomo
 • แอฟริกานส์lood
 • อารากอนPlomo
 • อัมฮาราእርሳስ
 • อังกฤษโบราณLēad
 • อาหรับرصاص
 • อาเซอร์ไบจานQurğuşun
 • เบลารุสСвінец
 • บังกลาসীসা
 • บัลแกเรียолово
 • เบรตันplom
 • บอสเนียolovo
 • คาตาลันplom
 • เชอโรกีᎦᏂ
 • เคิร์ดตอนกลางزرێچ
 • คอร์ซิกาPiombu
 • นอร์เวย์นีนอสก์bly
 • ฮังการีólom
 • โปแลนด์ołów
 • โปรตุเกสchumbo
 • ดัตช์lood
 • เช็กolovo
 • ชูวัชХура тăхлан
 • เวลส์Plwm
 • เดนมาร์กbly
 • กรีกμόλυβδος
 • เอสเปรันโตplumbo
 • เอสโตเนียPlii
 • บาสก์berun
 • เปอร์เซียسرب
 • ฟินแลนด์lyijy
 • ฟริเซียนเหนือLuad
 • ฟรูลีPlomp
 • ฟริเซียนตะวันตกLead
 • ไอริชluaidhe
 • กาลิเซียchumbo
 • มานซ์leoaie
 • จีนแคะYèn
 • ฮิบรูעופרת
 • ฮินดีसीसा
 • ฮินดีฟิจิRaanga
 • โครเอเชียOlovo
 • เฮติครีโอลPlon
 • อาร์เมเนียկապար
 • อินเตอร์ลิงกัวplumbo
 • อินโดนีเซียtimbal
 • อีโดplombo
 • ไอซ์แลนด์blý
 • ญี่ปุ่น
 • โลชบันcnisa
 • จอร์เจียტყვია
 • คาซัคҚорғасын
 • กันนาดาಸೀಸ
 • เกาหลี
 • โคมิ-เปียร์เมียคШирись
 • เคิร์ดSirb
 • โกมิШирысь
 • ละตินplumbum
 • ลักเซมเบิร์กBläi
 • lbeЧӀутӀи
 • เลซเกียКьуркьушум
 • ลิกูเรียCiongio
 • ลิทัวเนียŠvinas
 • ลัตเวียsvins
 • มอคชาКиви
 • เมารีmatā
 • มาซิโดเนียолово
 • มาลายาลัมകറുത്തീയം
 • มองโกเลียхар тугалга
 • มราฐีशिसे
 • มารีตะวันตกВӹдвулны
 • มาเลย์plumbum
 • เอียร์ซยาЧопода киве
 • nahTemētztli
 • เยอรมันต่ำBlie
 • นาวาโฮDilyį́hí
 • อ็อกซิตันPlomb
 • ออสเซเตียЗды
 • ลาฮ์นดาسیسہ
 • เคชวาTiti
 • โรมาเนียplumb
 • สันสกฤตसीसम्
 • ซิซิลีchiummu
 • สกอตส์Leid
 • เซอร์โบ-โครเอเชียolovo
 • สโลวักolovo
 • สโลวีเนียsvinec
 • แอลเบเนียPlumbi
 • เซอร์เบียолово
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Lood
 • สวีเดนbly
 • สวาฮีลีRisasi
 • ทมิฬஈயம்
 • เตลูกูసీసపద్యము
 • ทาจิกСурб
 • ตากาล็อกTingga
 • ตุรกีkurşun
 • อุยกูร์قوغۇشۇن
 • ยูเครนсвинець
 • อูรดูسیسہ
 • เวปส์hahktin
 • เวียดนามchì
 • วาเรย์Tinggâ
 • จีนอู๋
 • คัลมืยค์Хорлҗн
 • ยิดดิชבליי
 • โยรูบาÒjé
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)lead
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)lead
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)волава
 • โปรตุเกส (บราซิล)chumbo
 • เซบูPlomo
 • เวเนโต้Pionbo
 • คุชราตસીસું
 • นาโปลีChiummo
 • โอดิยาସୀସା
 • ปัญจาบਸਿੱਕਾ
 • พีดมอนต์Piomb
 • จีนคลาสสิก
 • กวางตุ้ง
 • จีนมินหนานIân
 • ตาตาร์Кургаш
 • โซมาลีLead
 • อุซเบกQoʻrgʻoshin
 • ลอมบาร์ดPiomb
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • วอลลูนPlonk
 • ลิมเบิร์กLoead
 • คีร์กีซКоргошун
 • cdoIòng
 • พม่าခဲ
 • แฟโรBlýggj
 • มอลตาċomb
 • เกลิกสกอตLuaidhe
 • เนปาลसिसा
 • จ้วงYienz
 • โภชปุรีसीसा
 • บาลีलिड
 • เนวาร์लिड
 • อาโรมาเนียPliumbu
 • ซุนดาTimbal
 • อะดืยเกПцашӀо
 • ทิเบตཞ་ཉེ།
 • อัสตูเรียสPlomu
 • โวลาพึคplumbin
 • เมเกรเลียტყვია
 • ซูลูUmthofu
 • kbpPɩlɔmbɩ
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาplomo
 • oloJygeitina
 • ฮาวายKēpau
 • hywԿապար
 • กาไบลAldun
 • เอกซ์เตรมาดูราPromu
 • ซาร์เดญาPrumu
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Blei
 • บัชคีร์Ҡурғаш
 • อาหรับโมร็อกโกرصاص
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์رصاص
 • พัชโตلېډ
 • คอร์นิชplomm
 • lldPion
 • บิกอลTingga
 • มณีปุระꯂꯤꯗ (ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟ)
 • มาลากาซีFiramainty
 • บาหลีTimbal
 • ดิงกาYöm thiɛk
 • โชนาMutobvu
 • sjdвыӊӊьц
 • บาสาɓàǎ
 • โอโรโมDilaalii