ตะกั่ว

ตะกั่ว (Pb)

chemical element with symbol Pb and atomic number 82
เลขอะตอม82
มวลอะตอม207.2
เลขมวล208
หมู่14
คาบ6
บล็อกp
โปรตอน82 p+
นิวตรอน126 n0
Electrons82 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Pb (ตะกั่ว)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
180 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
144 pm
Metallic Radius
150 pm
ionic radius
98 pm
Crystal Radius
112 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
202 pm
ความหนาแน่น
11.3 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.35674316 eV/particle
ionization energy
7.4166796 eV/particle
ionization energy of Pb (ตะกั่ว)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
177.8 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
4.77 kJ/mol
standard enthalpy of formation
195.2 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 4
แบบจำลองของบอร์: Pb (ตะกั่ว)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน4
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Pb (ตะกั่ว)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Pb (ตะกั่ว)
Orbital Diagram of Pb (ตะกั่ว)
สถานะออกซิเดชัน-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.8
Electrophilicity
1.069876866442547 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
2,022.15 K
จุดหลอมเหลว
600.612 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเทาเข้ม
appearancemetallic gray
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
35.3 W/(m K)
thermal expansion
0.0000289 1/K
molar heat capacity
26.84 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
4.8 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000021 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
7.2 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000015 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000311 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.000017
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
4.95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
46 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
5.6 GPa
Young's modulus
16 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.44
อัตราเร็วของเสียง
1,260 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number82
Mendeleev Number91
Pettifor Number82
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
47 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
0.171
Neutron Mass Absorption
0.00003
quantum number3P0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Lead

ไอโซโทปที่มีความเสถียร4
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร39
Radioactive Isotopes39

178Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
178.003836171 ± 0.000024889 Da
เลขมวล178
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
250 ± 80 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity+

178Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

179Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
179.002202492 ± 0.000087203 Da
เลขมวล179
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.7 ± 0.2 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

179Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

180Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
179.997916177 ± 0.000013306 Da
เลขมวล180
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.1 ± 0.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity+

180Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

181Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
180.9966606 ± 0.00009129 Da
เลขมวล181
g-factor
ครึ่งชีวิต
39 ± 0.8 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

181Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

182Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
181.992673537 ± 0.000012975 Da
เลขมวล182
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
55 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

182Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

183Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
182.991862527 ± 0.00003111 Da
เลขมวล183
g-factor
-0.76933333333333 ± 0.0033333333333333
ครึ่งชีวิต
535 ± 30 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

183Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

184Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
183.988135634 ± 0.000013743 Da
เลขมวล184
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
490 ± 25 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

184Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

185Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
184.98761 ± 0.000017364 Da
เลขมวล185
g-factor
-0.758 ± 0.0033333333333333
ครึ่งชีวิต
6.3 ± 0.4 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity-

185Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

186Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
185.984239409 ± 0.000011813 Da
เลขมวล186
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.82 ± 0.03 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

186Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)40%

187Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
186.983910842 ± 0.000005468 Da
เลขมวล187
g-factor
-0.748 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
15.2 ± 0.3 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

187Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%

188Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
187.980879079 ± 0.000010868 Da
เลขมวล188
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
25.1 ± 0.1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

188Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)91.5%
α (α emission)8.5%

189Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
188.980843658 ± 0.000015096 Da
เลขมวล189
g-factor
-0.718 ± 0.006
ครึ่งชีวิต
39 ± 8 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

189Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.58%
α (α emission)0.42%

190Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
189.978081872 ± 0.000013434 Da
เลขมวล190
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
71 ± 1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

190Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

191Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
190.978216455 ± 0.000007099 Da
เลขมวล191
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.33 ± 0.08 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

191Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.51%

192Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
191.975789598 ± 0.000006147 Da
เลขมวล192
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.5 ± 0.1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

192Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0059%

193Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
192.976135914 ± 0.000011044 Da
เลขมวล193
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity-

193Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

194Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
193.974011788 ± 0.000018717 Da
เลขมวล194
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
10.7 ± 0.6 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

194Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.3%

195Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
194.974516167 ± 0.000005461 Da
เลขมวล195
g-factor
ครึ่งชีวิต
15 ± 1.4 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity-

195Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
195.972787552 ± 0.000008277 Da
เลขมวล196
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
37 ± 3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

196Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

197Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
196.973434737 ± 0.000005157 Da
เลขมวล197
g-factor
-0.71453333333333 ± 0.0015333333333333
ครึ่งชีวิต
8.1 ± 1.7 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.08 ± 0.17
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

197Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
197.97201545 ± 0.000009393 Da
เลขมวล198
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

198Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
198.97291262 ± 0.000007322 Da
เลขมวล199
g-factor
-0.7138 ± 0.00093333333333333
ครึ่งชีวิต
90 ± 10 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.08 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

199Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
199.971818546 ± 0.000010744 Da
เลขมวล200
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
21.5 ± 0.4 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

200Pb Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

201Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
200.972870431 ± 0.000014758 Da
เลขมวล201
g-factor
0.26924 ± 0.00024
ครึ่งชีวิต
9.33 ± 0.03 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.01 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

201Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
201.972151613 ± 0.000004075 Da
เลขมวล202
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
52.5 ± 2.8 ky
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

202Pb Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

203Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
202.973390617 ± 0.000007036 Da
เลขมวล203
g-factor
0.27364 ± 0.00024
ครึ่งชีวิต
51.924 ± 0.015 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1942
parity-

203Pb Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

204Pb

natural abundance
1.4 ± 0.6
น้ำหนักอะตอม
203.973043506 ± 0.000001231 Da
เลขมวล204
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1932
parity+

204Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

205Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
204.974481682 ± 0.000001228 Da
เลขมวล205
g-factor
0.28376 ± 0.00024
ครึ่งชีวิต
17 ± 0.9 My
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.23 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

205Pb Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

206Pb

natural abundance
24.1 ± 3
น้ำหนักอะตอม
205.97446521 ± 0.000001228 Da
เลขมวล206
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1927
parity+

206Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

207Pb

natural abundance
22.1 ± 5
น้ำหนักอะตอม
206.975896821 ± 0.000001231 Da
เลขมวล207
g-factor
1.1812 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1927
parity-

207Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

208Pb

natural abundance
52.4 ± 7
น้ำหนักอะตอม
207.976652005 ± 0.000001232 Da
เลขมวล208
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1927
parity+

208Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

209Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
208.981089978 ± 0.000001875 Da
เลขมวล209
g-factor
-0.32635555555556 ± 0.00042222222222222
ครึ่งชีวิต
3.235 ± 0.005 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.27 ± 0.17
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

209Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

210Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
209.984188381 ± 0.000001554 Da
เลขมวล210
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
22.2 ± 0.22 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1900
parity+

210Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)1.9%

211Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
210.988735288 ± 0.000002426 Da
เลขมวล211
g-factor
-0.31091111111111 ± 0.00026666666666667
ครึ่งชีวิต
36.1628 ± 0.0025 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.09 ± 0.06
ถูกค้นพบเมื่อ1904
parity+

211Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

212Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
211.991895891 ± 0.000001975 Da
เลขมวล212
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
10.627 ± 0.006 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1905
parity+

212Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

213Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
212.996560796 ± 0.000007465 Da
เลขมวล213
g-factor
ครึ่งชีวิต
10.2 ± 0.3 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

213Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

214Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
213.999803521 ± 0.000002114 Da
เลขมวล214
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
27.06 ± 0.07 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1904
parity+

214Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

215Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
215.004661591 ± 0.00005656 Da
เลขมวล215
g-factor
ครึ่งชีวิต
142 ± 11 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

215Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

216Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
216.008062 ± 0.000215 Da
เลขมวล216
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.66 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

216Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

217Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
217.013162 ± 0.000322 Da
เลขมวล217
g-factor
ครึ่งชีวิต
19.9 ± 5.3 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

217Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

218Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
218.016779 ± 0.000322 Da
เลขมวล218
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
14.8 ± 6.8 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

218Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

219Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
219.022136 ± 0.000429 Da
เลขมวล219
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

219Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

220Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
220.025905 ± 0.000429 Da
เลขมวล220
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

220Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Lead electrolytic and 1cm3 cube
Lead-2

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาAnglo-Saxon: lead; symbol from Latin: plumbum.
pronunciationLED (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
0.00003 mg/L
Abundance in Human Body
0.00017 %
Abundance in Meteor
0.00014 %
Abundance in Sun
0.000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5805
2p4.5234
2s21.57
3d13.4533
3p22.8505
3s23.8477
4d37.6804
4f38.0312
4p35.9664
4s35.1072
5d58.848
5p53.97
5s51.8685
6p69.607
6s67.9