Chì

Chì (Pb)

nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn
Số nguyên tử82
Nguyên tử khối207.2
số khối208
Nhóm14
Chu kỳ6
Phân lớpp
Prô ton82 p+
Nơ tron126 n0
Electrons82 e-
Animated Mô hình Bohr of Pb (Chì)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
180 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
144 pm
Metallic Radius
150 pm
ionic radius
98 pm
Crystal Radius
112 pm
Bán kính van der Waals
202 pm
mật độ
11,3 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
0,35674316 eV/particle
ionization energy
7,4166796 eV/particle
ionization energy of Pb (Chì)
Nhiệt bay hơi
177,8 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
4,77 kJ/mol
standard enthalpy of formation
195,2 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 18, 4
Mô hình Bohr: Pb (Chì)
Electron hóa trị4
Cấu trúc Lewis: Pb (Chì)
Cấu hình electron[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
Enhanced Mô hình Bohr of Pb (Chì)
Orbital Diagram of Pb (Chì)
trạng thái oxy hóa-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
độ âm điện
1.8
Electrophilicity
1,069876866442547 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
2.022,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
600,612 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Ánh kim xám
appearancemetallic gray
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
35,3 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,0000289 1/K
molar heat capacity
26,84 J/(mol K)
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
4,8 MS/m
điện trở suất
0,00000021 m Ω
Siêu dẫn
7,2 K
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,0000000015 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,000000000311 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,000017
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm mặt (FCC)
lattice constant
4,95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
1,5 MPa
Mô đun khối
46 GPa
Modul ngang
5,6 GPa
mô đun Young
16 GPa
Hệ số Poisson
0,44
tốc độ âm thanh
1.260 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại yếu, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number82
Mendeleev Number91
Pettifor Number82
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
47 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
0,171
Neutron Mass Absorption
0,00003
Số lượng tử3P0
space group225 (Fm_3m)

Đồng vị của Chì

Các đồng vị bền4
Các đồng vị không bền39
Radioactive Isotopes39

178Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
178,003836171 ± 0,000024889 Da
số khối178
g-factor
0
chu kỳ bán rã
250 ± 80 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2001
parity+

178Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

179Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
179,002202492 ± 0,000087203 Da
số khối179
g-factor
chu kỳ bán rã
2,7 ± 0,2 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity-

179Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

180Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
179,997916177 ± 0,000013306 Da
số khối180
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,1 ± 0,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1996
parity+

180Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

181Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
180,9966606 ± 0,00009129 Da
số khối181
g-factor
chu kỳ bán rã
39 ± 0,8 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity-

181Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

182Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
181,992673537 ± 0,000012975 Da
số khối182
g-factor
0
chu kỳ bán rã
55 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1986
parity+

182Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

183Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
182,991862527 ± 0,00003111 Da
số khối183
g-factor
-0,76933333333333 ± 0,0033333333333333
chu kỳ bán rã
535 ± 30 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1980
parity-

183Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

184Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
183,988135634 ± 0,000013743 Da
số khối184
g-factor
0
chu kỳ bán rã
490 ± 25 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1980
parity+

184Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

185Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
184,98761 ± 0,000017364 Da
số khối185
g-factor
-0,758 ± 0,0033333333333333
chu kỳ bán rã
6,3 ± 0,4 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1975
parity-

185Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

186Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
185,984239409 ± 0,000011813 Da
số khối186
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,82 ± 0,03 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1972
parity+

186Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)40%

187Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
186,983910842 ± 0,000005468 Da
số khối187
g-factor
-0,748 ± 0,002
chu kỳ bán rã
15,2 ± 0,3 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity-

187Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%

188Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
187,980879079 ± 0,000010868 Da
số khối188
g-factor
0
chu kỳ bán rã
25,1 ± 0,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1972
parity+

188Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)91.5%
α (α emission)8.5%

189Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
188,980843658 ± 0,000015096 Da
số khối189
g-factor
-0,718 ± 0,006
chu kỳ bán rã
39 ± 8 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity-

189Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.58%
α (α emission)0.42%

190Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
189,978081872 ± 0,000013434 Da
số khối190
g-factor
0
chu kỳ bán rã
71 ± 1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1972
parity+

190Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

191Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
190,978216455 ± 0,000007099 Da
số khối191
g-factor
chu kỳ bán rã
1,33 ± 0,08 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1974
parity-

191Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.51%

192Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
191,975789598 ± 0,000006147 Da
số khối192
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3,5 ± 0,1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1974
parity+

192Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0059%

193Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
192,976135914 ± 0,000011044 Da
số khối193
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1974
parity-

193Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

194Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
193,974011788 ± 0,000018717 Da
số khối194
g-factor
0
chu kỳ bán rã
10,7 ± 0,6 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1960
parity+

194Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.3%

195Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
194,974516167 ± 0,000005461 Da
số khối195
g-factor
chu kỳ bán rã
15 ± 1,4 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1957
parity-

195Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
195,972787552 ± 0,000008277 Da
số khối196
g-factor
0
chu kỳ bán rã
37 ± 3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1957
parity+

196Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

197Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
196,973434737 ± 0,000005157 Da
số khối197
g-factor
-0,71453333333333 ± 0,0015333333333333
chu kỳ bán rã
8,1 ± 1,7 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,08 ± 0,17
ngày khám phá1955
parity-

197Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
197,97201545 ± 0,000009393 Da
số khối198
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,4 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1955
parity+

198Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
198,97291262 ± 0,000007322 Da
số khối199
g-factor
-0,7138 ± 0,00093333333333333
chu kỳ bán rã
90 ± 10 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,08 ± 0,09
ngày khám phá1950
parity-

199Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
199,971818546 ± 0,000010744 Da
số khối200
g-factor
0
chu kỳ bán rã
21,5 ± 0,4 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1950
parity+

200Pb Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

201Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
200,972870431 ± 0,000014758 Da
số khối201
g-factor
0,26924 ± 0,00024
chu kỳ bán rã
9,33 ± 0,03 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,04
ngày khám phá1950
parity-

201Pb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
201,972151613 ± 0,000004075 Da
số khối202
g-factor
0
chu kỳ bán rã
52,5 ± 2,8 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1954
parity+

202Pb Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

203Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
202,973390617 ± 0,000007036 Da
số khối203
g-factor
0,27364 ± 0,00024
chu kỳ bán rã
51,924 ± 0,015 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,05
ngày khám phá1942
parity-

203Pb Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

204Pb

natural abundance
1,4 ± 0,6
relative atomic mass
203,973043506 ± 0,000001231 Da
số khối204
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1932
parity+

204Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

205Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
204,974481682 ± 0,000001228 Da
số khối205
g-factor
0,28376 ± 0,00024
chu kỳ bán rã
17 ± 0,9 My
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,04
ngày khám phá1954
parity-

205Pb Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

206Pb

natural abundance
24,1 ± 3
relative atomic mass
205,97446521 ± 0,000001228 Da
số khối206
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1927
parity+

206Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

207Pb

natural abundance
22,1 ± 5
relative atomic mass
206,975896821 ± 0,000001231 Da
số khối207
g-factor
1,1812 ± 0,0008
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1927
parity-

207Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

208Pb

natural abundance
52,4 ± 7
relative atomic mass
207,976652005 ± 0,000001232 Da
số khối208
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1927
parity+

208Pb Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

209Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
208,981089978 ± 0,000001875 Da
số khối209
g-factor
-0,32635555555556 ± 0,00042222222222222
chu kỳ bán rã
3,235 ± 0,005 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,17
ngày khám phá1940
parity+

209Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

210Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
209,984188381 ± 0,000001554 Da
số khối210
g-factor
0
chu kỳ bán rã
22,2 ± 0,22 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1900
parity+

210Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)1.9%

211Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
210,988735288 ± 0,000002426 Da
số khối211
g-factor
-0,31091111111111 ± 0,00026666666666667
chu kỳ bán rã
36,1628 ± 0,0025 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,09 ± 0,06
ngày khám phá1904
parity+

211Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

212Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
211,991895891 ± 0,000001975 Da
số khối212
g-factor
0
chu kỳ bán rã
10,627 ± 0,006 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1905
parity+

212Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

213Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
212,996560796 ± 0,000007465 Da
số khối213
g-factor
chu kỳ bán rã
10,2 ± 0,3 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1964
parity+

213Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

214Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
213,999803521 ± 0,000002114 Da
số khối214
g-factor
0
chu kỳ bán rã
27,06 ± 0,07 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1904
parity+

214Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

215Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
215,004661591 ± 0,00005656 Da
số khối215
g-factor
chu kỳ bán rã
142 ± 11 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1998
parity+

215Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

216Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
216,008062 ± 0,000215 Da
số khối216
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,66 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

216Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

217Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
217,013162 ± 0,000322 Da
số khối217
g-factor
chu kỳ bán rã
19,9 ± 5,3 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

217Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

218Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
218,016779 ± 0,000322 Da
số khối218
g-factor
0
chu kỳ bán rã
14,8 ± 6,8 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2009
parity+

218Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

219Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
219,022136 ± 0,000429 Da
số khối219
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity+

219Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

220Pb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
220,025905 ± 0,000429 Da
số khối220
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

220Pb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Lead electrolytic and 1cm3 cube
Lead-2

lịch sử

được phát hiện bởiKnown to the ancients.
nơi khám phá
ngày khám phá
từ nguyên họcAnglo-Saxon: lead; symbol from Latin: plumbum.
cách phát âmLED (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
0,00003 mg/L
Abundance in Human Body
0,00017 %
Abundance in Meteor
0,00014 %
Abundance in Sun
0,000001 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5805
2p4.5234
2s21.57
3d13.4533
3p22.8505
3s23.8477
4d37.6804
4f38.0312
4p35.9664
4s35.1072
5d58.848
5p53.97
5s51.8685
6p69.607
6s67.9