Palladium

Palladium (Pd)

chemický prvek s atomovým číslem 46
Atomové číslo46
Atomová hmotnost106.42
Nukleonové číslo106
Skupina10
Perioda5
Blokd
proton46 p+
neutron60 n0
elektron46 e-
Animated Bohrův model atomu of Pd (Palladium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
140 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
120 pm
Metallic Radius
128 pm
iontový poloměr
59 pm
Crystal Radius
73 pm
Van der Waalsův poloměr
210 pm
hustota
Atomic Radii Of The Elements: Palladium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
696 kJ/mol
Elektronová afinita
Ionizační energie
8,33686 eV/particle
Ionizační energie of Pd (Palladium)
měrné skupenské teplo varu
372,4 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
17,24 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
376,6 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 18
Bohrův model atomu: Pd (Palladium)
Valenční elektron10
Lewis structure: Pd (Palladium)
elektronová konfigurace[Kr] 4d10
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10
Enhanced Bohrův model atomu of Pd (Palladium)
Orbital Diagram of Pd (Palladium)
Oxidační číslo0, 1, 2, 3, 4, 5
elektronegativita
2.2
Electrophilicity Index
1,273169376998428 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
3 236,15 K
Teplota tání
1 827,95 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
71,8 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,0000118 1/K
Molární tepelná kapacita
25,98 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,246 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
10 MS/m
rezistivita
0,0000001 m Ω
supravodivost
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000657 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000006992 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0007899
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKrychlová plošně centrovaná (FCC)
lattice constant
3,89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
4,75 MPa
stlačitelnost
180 GPa
modul pružnosti ve smyku
44 GPa
modul pružnosti v tahu
121 GPa
Poissonova konstanta
0,39
rychlost zvuku
3 070 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number65
Mendeleev Number68
Pettifor Number69
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsiderophile

ostatní

Gas Basicity
673,4 kJ/mol
Polarizovatelnost
26,14 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
6,9
Neutron Mass Absorption
0,0023
kvantové číslo1S0
space group225 (Fm_3m)

Izotopy palladia

Stabilní izotopy4
Nestabilní izotopy38
Natural Isotopes6
Isotopic Composition10627.33%10627.33%10826.46%10826.46%10522.33%10522.33%10411.14%10411.14%11011.72%11011.72%1021.02%1021.02%

90Pd

Nukleonové číslo90
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
89,95737 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2016
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
2p (2-proton emission)

91Pd

Nukleonové číslo91
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
90,950435 ± 0,000454 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
32 ± 3 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.1%

92Pd

Nukleonové číslo92
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
91,941192225 ± 0,000370402 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,06 ± 0,03 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

93Pd

Nukleonové číslo93
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
92,936680426 ± 0,000397221 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,17 ± 0,02 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

94Pd

Nukleonové číslo94
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
93,929036286 ± 0,000004602 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,1 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1982
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

95Pd

Nukleonové číslo95
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
94,924888506 ± 0,000003253 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,4 ± 0,4 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1980
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.23%

96Pd

Nukleonové číslo96
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
95,918213739 ± 0,000004502 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
122 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1980
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Pd

Nukleonové číslo97
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
96,916471985 ± 0,0000052 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,1 ± 0,09 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Pd

Nukleonové číslo98
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
97,912698335 ± 0,00000509 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17,7 ± 0,4 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1955
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Pd

Nukleonové číslo99
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
98,911773073 ± 0,000005482 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21,4 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1955
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Pd

Nukleonové číslo100
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
99,908520438 ± 0,000018934 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,63 ± 0,09 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

101Pd

Nukleonové číslo101
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
100,908284824 ± 0,000004925 Da
g-factor
0,264 ± 0,008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,47 ± 0,06 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Pd

Nukleonové číslo102
neutronové číslo56
relativní atomová hmotnost
101,905632292 ± 0,000000449 Da
g-factor
0
natural abundance
1,02 ± 0,01
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1935
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
+ (double β+ decay)

103Pd

Nukleonové číslo103
neutronové číslo57
relativní atomová hmotnost
102,906111074 ± 0,000000942 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
16,991 ± 0,019 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

104Pd

Nukleonové číslo104
neutronové číslo58
relativní atomová hmotnost
103,904030393 ± 0,000001434 Da
g-factor
0
natural abundance
11,14 ± 0,08
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1935
Narušení P-symetrie+

105Pd

Nukleonové číslo105
neutronové číslo59
relativní atomová hmotnost
104,905079479 ± 0,000001222 Da
g-factor
natural abundance
22,33 ± 0,08
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,66 ± 0,011
datum objevu1935
Narušení P-symetrie+

106Pd

Nukleonové číslo106
neutronové číslo60
relativní atomová hmotnost
105,903480287 ± 0,000001186 Da
g-factor
0
natural abundance
27,33 ± 0,03
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1935
Narušení P-symetrie+

107Pd

Nukleonové číslo107
neutronové číslo61
relativní atomová hmotnost
106,905128058 ± 0,000001289 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,5 ± 0,3 My
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1958
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

108Pd

Nukleonové číslo108
neutronové číslo62
relativní atomová hmotnost
107,903891806 ± 0,000001189 Da
g-factor
0
natural abundance
26,46 ± 0,09
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1935
Narušení P-symetrie+

109Pd

Nukleonové číslo109
neutronové číslo63
relativní atomová hmotnost
108,905950576 ± 0,000001195 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,59 ± 0,12 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1937
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

110Pd

Nukleonové číslo110
neutronové číslo64
relativní atomová hmotnost
109,905172878 ± 0,000000657 Da
g-factor
0
natural abundance
11,72 ± 0,09
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1935
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)

111Pd

Nukleonové číslo111
neutronové číslo65
relativní atomová hmotnost
110,907690358 ± 0,000000785 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23,56 ± 0,09 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1937
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

112Pd

Nukleonové číslo112
neutronové číslo66
relativní atomová hmotnost
111,907330557 ± 0,000007027 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21,04 ± 0,17 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

113Pd

Nukleonové číslo113
neutronové číslo67
relativní atomová hmotnost
112,910261912 ± 0,000007458 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
93 ± 5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

114Pd

Nukleonové číslo114
neutronové číslo68
relativní atomová hmotnost
113,91036943 ± 0,000007459 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,42 ± 0,06 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1958
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

115Pd

Nukleonové číslo115
neutronové číslo69
relativní atomová hmotnost
114,913659333 ± 0,000014543 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1958
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

116Pd

Nukleonové číslo116
neutronové číslo70
relativní atomová hmotnost
115,914297872 ± 0,000007659 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,8 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

117Pd

Nukleonové číslo117
neutronové číslo71
relativní atomová hmotnost
116,917955584 ± 0,000007788 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,3 ± 0,3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

118Pd

Nukleonové číslo118
neutronové číslo72
relativní atomová hmotnost
117,919067273 ± 0,000002677 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,9 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

119Pd

Nukleonové číslo119
neutronové číslo73
relativní atomová hmotnost
118,923341138 ± 0,000008854 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
920 ± 80 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1991
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

120Pd

Nukleonové číslo120
neutronové číslo74
relativní atomová hmotnost
119,924551745 ± 0,000002464 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
492 ± 33 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1993
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

121Pd

Nukleonové číslo121
neutronové číslo75
relativní atomová hmotnost
120,928950342 ± 0,0000036 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
290 ± 1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.8%

122Pd

Nukleonové číslo122
neutronové číslo76
relativní atomová hmotnost
121,930631693 ± 0,000021 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
193 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.5%

123Pd

Nukleonové číslo123
neutronové číslo77
relativní atomová hmotnost
122,935126 ± 0,0008475 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
108 ± 1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

124Pd

Nukleonové číslo124
neutronové číslo78
relativní atomová hmotnost
123,937305 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
88 ± 15 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

125Pd

Nukleonové číslo125
neutronové číslo79
relativní atomová hmotnost
124,942072 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
60 ± 6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2008
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

126Pd

Nukleonové číslo126
neutronové číslo80
relativní atomová hmotnost
125,944401 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
48,6 ± 0,8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2008
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%

127Pd

Nukleonové číslo127
neutronové číslo81
relativní atomová hmotnost
126,949307 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
38 ± 2 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)19%
2n (2-neutron emission)

128Pd

Nukleonové číslo128
neutronové číslo82
relativní atomová hmotnost
127,952345 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
35 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

129Pd

Nukleonové číslo129
neutronové číslo83
relativní atomová hmotnost
128,959334 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
31 ± 7 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2015
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

130Pd

Nukleonové číslo130
neutronové číslo84
relativní atomová hmotnost
129,964863 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2018
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

131Pd

Nukleonové číslo131
neutronové číslo85
relativní atomová hmotnost
130,972367 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Palladium 1-noReflection

dějiny

objevitel nebo vynálezceWilliam Wollaston
místo objevu/vynálezuEngland
datum objevu1803
etymologieNamed after the asteroid, Pallas, discovered in 1803.
výslovnostpeh-LAY-di-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
0,015 mg/kg
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,000066 %
natural abundance (Slunce)
0,0000003 %
Hojnost ve vesmíru
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9411
2p4.07
2s12.1172
3d14.5489
3p16.9804
3s16.7788
4d32.3824
4p28.2768
4s27.014