Pallad

Pallad (Pd)

46. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa46
Masa atomowa106.42
liczba masowa106
Grupa10
Okres5
Blokd
proton46 p+
neutron60 n0
elektron46 e-
Animated Model atomu Bohra of Pd (Pallad)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
140 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
120 pm
Metallic Radius
128 pm
Promień jonowy
59 pm
Crystal Radius
73 pm
promień van der Waalsa
210 pm
gęstość
Atomic Radii Of The Elements: Pallad0153045607590105120135150165180195210pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
696 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
8,33686 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Pd (Pallad)
ciepło parowania
372,4 kJ/mol
ciepło topnienia
17,24 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
376,6 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18
Model atomu Bohra: Pd (Pallad)
elektron walencyjny10
Lewis structure: Pd (Pallad)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d10
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10
Enhanced Model atomu Bohra of Pd (Pallad)
Orbital Diagram of Pd (Pallad)
stopień utlenienia0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
2.2
Electrophilicity Index
1,273169376998428 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 236,15 K
Temperatura topnienia
1 827,95 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
71,8 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000118 1/K
molar heat capacity
25,98 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,246 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
10 MS/m
rezystywność
0,0000001 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000657 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000006992 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0007899
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
3,89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
4,75 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
180 GPa
moduł Kirchhoffa
44 GPa
moduł Younga
121 GPa
współczynnik Poissona
0,39
prędkość dźwięku
3 070 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number65
Mendeleev Number68
Pettifor Number69
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
673,4 kJ/mol
Polaryzowalność
26,14 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
6,9
Neutron Mass Absorption
0,0023
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Palladium

Stabilne izotopy4
Niestabilne izotopy38
Natural Isotopes6
Isotopic Composition10627.33%10627.33%10826.46%10826.46%10522.33%10522.33%10411.14%10411.14%11011.72%11011.72%1021.02%1021.02%

90Pd

liczba masowa90
liczba neutronów44
względna masa atomowa
89,95737 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2016
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
2p (2-proton emission)

91Pd

liczba masowa91
liczba neutronów45
względna masa atomowa
90,950435 ± 0,000454 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32 ± 3 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.1%

92Pd

liczba masowa92
liczba neutronów46
względna masa atomowa
91,941192225 ± 0,000370402 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,06 ± 0,03 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

93Pd

liczba masowa93
liczba neutronów47
względna masa atomowa
92,936680426 ± 0,000397221 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,17 ± 0,02 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

94Pd

liczba masowa94
liczba neutronów48
względna masa atomowa
93,929036286 ± 0,000004602 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,1 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

95Pd

liczba masowa95
liczba neutronów49
względna masa atomowa
94,924888506 ± 0,000003253 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,4 ± 0,4 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.23%

96Pd

liczba masowa96
liczba neutronów50
względna masa atomowa
95,918213739 ± 0,000004502 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
122 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Pd

liczba masowa97
liczba neutronów51
względna masa atomowa
96,916471985 ± 0,0000052 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,1 ± 0,09 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Pd

liczba masowa98
liczba neutronów52
względna masa atomowa
97,912698335 ± 0,00000509 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,7 ± 0,4 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Pd

liczba masowa99
liczba neutronów53
względna masa atomowa
98,911773073 ± 0,000005482 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,4 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Pd

liczba masowa100
liczba neutronów54
względna masa atomowa
99,908520438 ± 0,000018934 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,63 ± 0,09 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

101Pd

liczba masowa101
liczba neutronów55
względna masa atomowa
100,908284824 ± 0,000004925 Da
g-factor
0,264 ± 0,008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,47 ± 0,06 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Pd

liczba masowa102
liczba neutronów56
względna masa atomowa
101,905632292 ± 0,000000449 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
1,02 ± 0,01
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

103Pd

liczba masowa103
liczba neutronów57
względna masa atomowa
102,906111074 ± 0,000000942 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
16,991 ± 0,019 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

104Pd

liczba masowa104
liczba neutronów58
względna masa atomowa
103,904030393 ± 0,000001434 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
11,14 ± 0,08
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

105Pd

liczba masowa105
liczba neutronów59
względna masa atomowa
104,905079479 ± 0,000001222 Da
g-factor
abundancja naturalna
22,33 ± 0,08
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,66 ± 0,011
data odkrycia1935
parzystość+

106Pd

liczba masowa106
liczba neutronów60
względna masa atomowa
105,903480287 ± 0,000001186 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
27,33 ± 0,03
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

107Pd

liczba masowa107
liczba neutronów61
względna masa atomowa
106,905128058 ± 0,000001289 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,5 ± 0,3 My
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

108Pd

liczba masowa108
liczba neutronów62
względna masa atomowa
107,903891806 ± 0,000001189 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
26,46 ± 0,09
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

109Pd

liczba masowa109
liczba neutronów63
względna masa atomowa
108,905950576 ± 0,000001195 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,59 ± 0,12 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

110Pd

liczba masowa110
liczba neutronów64
względna masa atomowa
109,905172878 ± 0,000000657 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
11,72 ± 0,09
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)

111Pd

liczba masowa111
liczba neutronów65
względna masa atomowa
110,907690358 ± 0,000000785 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23,56 ± 0,09 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

112Pd

liczba masowa112
liczba neutronów66
względna masa atomowa
111,907330557 ± 0,000007027 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,04 ± 0,17 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

113Pd

liczba masowa113
liczba neutronów67
względna masa atomowa
112,910261912 ± 0,000007458 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
93 ± 5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

114Pd

liczba masowa114
liczba neutronów68
względna masa atomowa
113,91036943 ± 0,000007459 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,42 ± 0,06 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

115Pd

liczba masowa115
liczba neutronów69
względna masa atomowa
114,913659333 ± 0,000014543 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

116Pd

liczba masowa116
liczba neutronów70
względna masa atomowa
115,914297872 ± 0,000007659 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,8 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

117Pd

liczba masowa117
liczba neutronów71
względna masa atomowa
116,917955584 ± 0,000007788 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,3 ± 0,3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

118Pd

liczba masowa118
liczba neutronów72
względna masa atomowa
117,919067273 ± 0,000002677 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,9 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

119Pd

liczba masowa119
liczba neutronów73
względna masa atomowa
118,923341138 ± 0,000008854 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
920 ± 80 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

120Pd

liczba masowa120
liczba neutronów74
względna masa atomowa
119,924551745 ± 0,000002464 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
492 ± 33 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1993
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

121Pd

liczba masowa121
liczba neutronów75
względna masa atomowa
120,928950342 ± 0,0000036 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
290 ± 1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.8%

122Pd

liczba masowa122
liczba neutronów76
względna masa atomowa
121,930631693 ± 0,000021 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
193 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.5%

123Pd

liczba masowa123
liczba neutronów77
względna masa atomowa
122,935126 ± 0,0008475 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
108 ± 1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

124Pd

liczba masowa124
liczba neutronów78
względna masa atomowa
123,937305 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
88 ± 15 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

125Pd

liczba masowa125
liczba neutronów79
względna masa atomowa
124,942072 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
60 ± 6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

126Pd

liczba masowa126
liczba neutronów80
względna masa atomowa
125,944401 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
48,6 ± 0,8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2008
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%

127Pd

liczba masowa127
liczba neutronów81
względna masa atomowa
126,949307 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
38 ± 2 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)19%
2n (2-neutron emission)

128Pd

liczba masowa128
liczba neutronów82
względna masa atomowa
127,952345 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
35 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

129Pd

liczba masowa129
liczba neutronów83
względna masa atomowa
128,959334 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
31 ± 7 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

130Pd

liczba masowa130
liczba neutronów84
względna masa atomowa
129,964863 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

131Pd

liczba masowa131
liczba neutronów85
względna masa atomowa
130,972367 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Palladium 1-noReflection

historia

odkrywca lub wynalazcaWilliam Wollaston
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1803
etymologiaNamed after the asteroid, Pallas, discovered in 1803.
wymowapeh-LAY-di-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,015 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000066 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000003 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9411
2p4.07
2s12.1172
3d14.5489
3p16.9804
3s16.7788
4d32.3824
4p28.2768
4s27.014