Pallad

Pallad (Pd)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa46
Masa atomowa106.42
liczba masowa106
Grupa10
Okres5
Blokd
Protony46 p+
Neutrony60 n0
Elektrony46 e-
Animated Model atomu Bohra of Pd (Pallad)

Właściwości

Promień atomowy
140 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
120 pm
Metallic Radius
128 pm
Promień jonowy
59 pm
Crystal Radius
73 pm
promień van der Waalsa
210 pm
gęstość
energia
proton affinity
696 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
8,33686 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Pd (Pallad)
ciepło parowania
372,4 kJ/mol
ciepło topnienia
17,24 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
376,6 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18
Model atomu Bohra: Pd (Pallad)
elektron walencyjny18
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d10
Enhanced Model atomu Bohra of Pd (Pallad)
Orbital Diagram of Pd (Pallad)
stopień utlenienia0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
2.2
Electrophilicity
1,273169376998428 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 236,15 K
Temperatura topnienia
1 827,95 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
71,8 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000118 1/K
molar heat capacity
25,98 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,246 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
10 MS/m
rezystywność
0,0000001 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000657 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000006992 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0007899
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
3,89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
4,75 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
180 GPa
moduł Kirchhoffa
44 GPa
moduł Younga
121 GPa
współczynnik Poissona
0,39
prędkość dźwięku
3 070 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number65
Mendeleev Number68
Pettifor Number69
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
673,4 kJ/mol
Dipole Polarizability
26,14 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
6,9
Neutron Mass Absorption
0,0023
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Palladium

Stabilne izotopy6
Niestabilne izotopy36
Radioactive Isotopes36

90Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
89,95737 ± 0,000429 Da
liczba masowa90
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2016
parzystość+

90Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
2p (2-proton emission)%

91Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
90,950435 ± 0,000454 Da
liczba masowa91
g-factor
czas połowicznego rozpadu
32 ± 3 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość+

91Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.1%

92Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
91,941192225 ± 0,000370402 Da
liczba masowa92
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,06 ± 0,03 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

92Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

93Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
92,936680426 ± 0,000397221 Da
liczba masowa93
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,17 ± 0,02 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

93Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

94Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
93,929036286 ± 0,000004602 Da
liczba masowa94
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
9,1 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

94Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

95Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
94,924888506 ± 0,000003253 Da
liczba masowa95
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,4 ± 0,4 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość+

95Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.23%

96Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
95,918213739 ± 0,000004502 Da
liczba masowa96
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
122 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość+

96Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
96,916471985 ± 0,0000052 Da
liczba masowa97
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,1 ± 0,09 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

97Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
97,912698335 ± 0,00000509 Da
liczba masowa98
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
17,7 ± 0,4 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

98Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
98,911773073 ± 0,000005482 Da
liczba masowa99
g-factor
czas połowicznego rozpadu
21,4 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość

99Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
99,908520438 ± 0,000018934 Da
liczba masowa100
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,63 ± 0,09 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

100Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

101Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
100,908284824 ± 0,000004925 Da
liczba masowa101
g-factor
0,264 ± 0,008
czas połowicznego rozpadu
8,47 ± 0,06 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość+

101Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Pd

abundancja naturalna
1,02 ± 0,01
względna masa atomowa
101,905632292 ± 0,000000449 Da
liczba masowa102
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

102Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

103Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
102,906111074 ± 0,000000942 Da
liczba masowa103
g-factor
czas połowicznego rozpadu
16,991 ± 0,019 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

103Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

104Pd

abundancja naturalna
11,14 ± 0,08
względna masa atomowa
103,904030393 ± 0,000001434 Da
liczba masowa104
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

105Pd

abundancja naturalna
22,33 ± 0,08
względna masa atomowa
104,905079479 ± 0,000001222 Da
liczba masowa105
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,66 ± 0,011
data odkrycia1935
parzystość+

106Pd

abundancja naturalna
27,33 ± 0,03
względna masa atomowa
105,903480287 ± 0,000001186 Da
liczba masowa106
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

107Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
106,905128058 ± 0,000001289 Da
liczba masowa107
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,5 ± 0,3 My
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość+

107Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

108Pd

abundancja naturalna
26,46 ± 0,09
względna masa atomowa
107,903891806 ± 0,000001189 Da
liczba masowa108
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

109Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
108,905950576 ± 0,000001195 Da
liczba masowa109
g-factor
czas połowicznego rozpadu
13,59 ± 0,12 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

109Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

110Pd

abundancja naturalna
11,72 ± 0,09
względna masa atomowa
109,905172878 ± 0,000000657 Da
liczba masowa110
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1935
parzystość+

110Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)%

111Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
110,907690358 ± 0,000000785 Da
liczba masowa111
g-factor
czas połowicznego rozpadu
23,56 ± 0,09 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

111Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

112Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
111,907330557 ± 0,000007027 Da
liczba masowa112
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
21,04 ± 0,17 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

112Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

113Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
112,910261912 ± 0,000007458 Da
liczba masowa113
g-factor
czas połowicznego rozpadu
93 ± 5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

113Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

114Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
113,91036943 ± 0,000007459 Da
liczba masowa114
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,42 ± 0,06 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość+

114Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

115Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
114,913659333 ± 0,000014543 Da
liczba masowa115
g-factor
czas połowicznego rozpadu
25 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość

115Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

116Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
115,914297872 ± 0,000007659 Da
liczba masowa116
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
11,8 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

116Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

117Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
116,917955584 ± 0,000007788 Da
liczba masowa117
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,3 ± 0,3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

117Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

118Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
117,919067273 ± 0,000002677 Da
liczba masowa118
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,9 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

118Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

119Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
118,923341138 ± 0,000008854 Da
liczba masowa119
g-factor
czas połowicznego rozpadu
920 ± 80 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość+

119Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

120Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
119,924551745 ± 0,000002464 Da
liczba masowa120
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
492 ± 33 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1993
parzystość+

120Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

121Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
120,928950342 ± 0,0000036 Da
liczba masowa121
g-factor
czas połowicznego rozpadu
290 ± 1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

121Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.8%

122Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
121,930631693 ± 0,000021 Da
liczba masowa122
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
193 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

122Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.5%

123Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
122,935126 ± 0,0008475 Da
liczba masowa123
g-factor
czas połowicznego rozpadu
108 ± 1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

123Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

124Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
123,937305 ± 0,000322 Da
liczba masowa124
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
88 ± 15 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

124Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

125Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
124,942072 ± 0,000429 Da
liczba masowa125
g-factor
czas połowicznego rozpadu
60 ± 6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość+

125Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

126Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
125,944401 ± 0,000429 Da
liczba masowa126
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
48,6 ± 0,8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2008
parzystość+

126Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%

127Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
126,949307 ± 0,000537 Da
liczba masowa127
g-factor
czas połowicznego rozpadu
38 ± 2 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

127Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)19%
2n (2-neutron emission)%

128Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
127,952345 ± 0,000537 Da
liczba masowa128
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
35 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

128Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

129Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
128,959334 ± 0,000644 Da
liczba masowa129
g-factor
czas połowicznego rozpadu
31 ± 7 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość-

129Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

130Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
129,964863 ± 0,000322 Da
liczba masowa130
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

130Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

131Pd

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
130,972367 ± 0,000322 Da
liczba masowa131
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

131Pd Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Palladium 1-noReflection.jpg

historia

odkrywca lub wynalazcaWilliam Wollaston
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1803
etymologiaNamed after the asteroid, Pallas, discovered in 1803.
wymowapeh-LAY-di-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,015 mg/kg
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000066 %
Abundance in Sun
0,0000003 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9411
2p4.07
2s12.1172
3d14.5489
3p16.9804
3s16.7788
4d32.3824
4p28.2768
4s27.014