Paládium

Paládium (Pd)

chemický prvok s protónovým číslom 46
Protónové číslo46
Atómová hmotnosť106.42
Nukleónové číslo106
Skupina10
Perióda5
Orbitáld
protón46 p+
Neutrón60 n0
elektrón46 e-
Animated Bohrov model atómu of Pd (Paládium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
140 pm
Mólový objem
Covalent Radius
120 pm
Metallic Radius
128 pm
iónový polomer
59 pm
Crystal Radius
73 pm
Van der Waalsov polomer
210 pm
density
Atomic Radii Of The Elements: Paládium0153045607590105120135150165180195210pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
696 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
8,33686 eV/particle
ionization energy of Pd (Paládium)
Merné skupenské teplo varu
372,4 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
17,24 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
376,6 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 18
Bohrov model atómu: Pd (Paládium)
Valenčný elektrón10
Lewis structure: Pd (Paládium)
electron configuration[Kr] 4d10
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10
Enhanced Bohrov model atómu of Pd (Paládium)
Orbital Diagram of Pd (Paládium)
Oxidačné číslo0, 1, 2, 3, 4, 5
Elektronegativita
2.2
Electrophilicity Index
1,273169376998428 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
3 236,15 K
Teplota topenia
1 827,95 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
71,8 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,0000118 1/K
Molárna tepelná kapacita
25,98 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,246 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
10 MS/m
Merný elektrický odpor
0,0000001 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000657 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000006992 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0007899
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaTvárovo-centrovaný kockový (FCC)
lattice constant
3,89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
4,75 MPa
bulk modulus
180 GPa
shear modulus
44 GPa
Youngov modul
121 GPa
Poissonova konštanta
0,39
rýchlosť zvuku
3 070 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number65
Mendeleev Number68
Pettifor Number69
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
673,4 kJ/mol
polarizability
26,14 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
6,9
Neutron Mass Absorption
0,0023
Kvantové číslo1S0
Priestorová grupa225 (Fm_3m)

Isotopes of Palladium

Stabilné izotopy4
Nestabilné izotopy38
Natural Isotopes6
Isotopic Composition10627.33%10627.33%10826.46%10826.46%10522.33%10522.33%10411.14%10411.14%11011.72%11011.72%1021.02%1021.02%

90Pd

Nukleónové číslo90
neutrónové číslo44
Relatívna atómová hmotnosť
89,95737 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2016
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
2p (2-proton emission)

91Pd

Nukleónové číslo91
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
90,950435 ± 0,000454 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
32 ± 3 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.1%

92Pd

Nukleónové číslo92
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
91,941192225 ± 0,000370402 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,06 ± 0,03 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

93Pd

Nukleónové číslo93
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
92,936680426 ± 0,000397221 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,17 ± 0,02 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

94Pd

Nukleónové číslo94
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
93,929036286 ± 0,000004602 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,1 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

95Pd

Nukleónové číslo95
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
94,924888506 ± 0,000003253 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,4 ± 0,4 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1980
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.23%

96Pd

Nukleónové číslo96
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
95,918213739 ± 0,000004502 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
122 ± 2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1980
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Pd

Nukleónové číslo97
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
96,916471985 ± 0,0000052 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,1 ± 0,09 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Pd

Nukleónové číslo98
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
97,912698335 ± 0,00000509 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,7 ± 0,4 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Pd

Nukleónové číslo99
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
98,911773073 ± 0,000005482 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,4 ± 0,2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Pd

Nukleónové číslo100
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
99,908520438 ± 0,000018934 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,63 ± 0,09 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

101Pd

Nukleónové číslo101
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
100,908284824 ± 0,000004925 Da
g-factor
0,264 ± 0,008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,47 ± 0,06 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Pd

Nukleónové číslo102
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
101,905632292 ± 0,000000449 Da
g-factor
0
natural abundance
1,02 ± 0,01
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1935
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

103Pd

Nukleónové číslo103
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
102,906111074 ± 0,000000942 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
16,991 ± 0,019 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

104Pd

Nukleónové číslo104
neutrónové číslo58
Relatívna atómová hmotnosť
103,904030393 ± 0,000001434 Da
g-factor
0
natural abundance
11,14 ± 0,08
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1935
parity+

105Pd

Nukleónové číslo105
neutrónové číslo59
Relatívna atómová hmotnosť
104,905079479 ± 0,000001222 Da
g-factor
natural abundance
22,33 ± 0,08
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,66 ± 0,011
dátum objavu1935
parity+

106Pd

Nukleónové číslo106
neutrónové číslo60
Relatívna atómová hmotnosť
105,903480287 ± 0,000001186 Da
g-factor
0
natural abundance
27,33 ± 0,03
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1935
parity+

107Pd

Nukleónové číslo107
neutrónové číslo61
Relatívna atómová hmotnosť
106,905128058 ± 0,000001289 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,5 ± 0,3 My
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

108Pd

Nukleónové číslo108
neutrónové číslo62
Relatívna atómová hmotnosť
107,903891806 ± 0,000001189 Da
g-factor
0
natural abundance
26,46 ± 0,09
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1935
parity+

109Pd

Nukleónové číslo109
neutrónové číslo63
Relatívna atómová hmotnosť
108,905950576 ± 0,000001195 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,59 ± 0,12 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

110Pd

Nukleónové číslo110
neutrónové číslo64
Relatívna atómová hmotnosť
109,905172878 ± 0,000000657 Da
g-factor
0
natural abundance
11,72 ± 0,09
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1935
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

111Pd

Nukleónové číslo111
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
110,907690358 ± 0,000000785 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23,56 ± 0,09 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

112Pd

Nukleónové číslo112
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
111,907330557 ± 0,000007027 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,04 ± 0,17 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

113Pd

Nukleónové číslo113
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
112,910261912 ± 0,000007458 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
93 ± 5 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

114Pd

Nukleónové číslo114
neutrónové číslo68
Relatívna atómová hmotnosť
113,91036943 ± 0,000007459 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,42 ± 0,06 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

115Pd

Nukleónové číslo115
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
114,913659333 ± 0,000014543 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25 ± 2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1958
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

116Pd

Nukleónové číslo116
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
115,914297872 ± 0,000007659 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,8 ± 0,4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

117Pd

Nukleónové číslo117
neutrónové číslo71
Relatívna atómová hmotnosť
116,917955584 ± 0,000007788 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,3 ± 0,3 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

118Pd

Nukleónové číslo118
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
117,919067273 ± 0,000002677 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,9 ± 0,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

119Pd

Nukleónové číslo119
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
118,923341138 ± 0,000008854 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
920 ± 80 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1991
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

120Pd

Nukleónové číslo120
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
119,924551745 ± 0,000002464 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
492 ± 33 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1993
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

121Pd

Nukleónové číslo121
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
120,928950342 ± 0,0000036 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
290 ± 1 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.8%

122Pd

Nukleónové číslo122
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
121,930631693 ± 0,000021 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
193 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.5%

123Pd

Nukleónové číslo123
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
122,935126 ± 0,0008475 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
108 ± 1 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

124Pd

Nukleónové číslo124
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
123,937305 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
88 ± 15 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

125Pd

Nukleónové číslo125
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
124,942072 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
60 ± 6 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2008
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

126Pd

Nukleónové číslo126
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
125,944401 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
48,6 ± 0,8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2008
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%

127Pd

Nukleónové číslo127
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
126,949307 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
38 ± 2 ms
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)19%
2n (2-neutron emission)

128Pd

Nukleónové číslo128
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
127,952345 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
35 ± 3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

129Pd

Nukleónové číslo129
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
128,959334 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
31 ± 7 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2015
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

130Pd

Nukleónové číslo130
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
129,964863 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

131Pd

Nukleónové číslo131
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
130,972367 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Palladium 1-noReflection

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaWilliam Wollaston
miesto nálezuEngland
dátum objavu1803
etymológiaNamed after the asteroid, Pallas, discovered in 1803.
pronunciationpeh-LAY-di-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,015 mg/kg
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000066 %
natural abundance (Slnko)
0,0000003 %
Množstvo vo vesmíre
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9411
2p4.07
2s12.1172
3d14.5489
3p16.9804
3s16.7788
4d32.3824
4p28.2768
4s27.014