Паладијум

Паладијум (Pd)

chemical element with symbol Pd and atomic number 46
Атомски број46
Атомска маса106.42
Масени број106
Група10
Периода5
Блокd
протон46 p+
неутрон60 n0
електрон46 e-
Animated Боров модел атома of Pd (Паладијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
140 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
120 pm
Metallic Radius
128 pm
ionic radius
59 pm
Crystal Radius
73 pm
Ван дер Валсов радијус
210 pm
густина
Atomic Radii Of The Elements: Паладијум0153045607590105120135150165180195210pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
696 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
8,33686 eV/particle
енергија јонизације of Pd (Паладијум)
Топлота испаравања
372,4 kJ/mol
топлота топљења
17,24 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
376,6 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 18
Боров модел атома: Pd (Паладијум)
Валентни електрони10
Lewis structure: Pd (Паладијум)
електронска конфигурација[Kr] 4d10
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10
Enhanced Боров модел атома of Pd (Паладијум)
Orbital Diagram of Pd (Паладијум)
оксидациони број0, 1, 2, 3, 4, 5
електронегативност
2.2
Electrophilicity Index
1,273169376998428 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
3.236,15 K
Температура топљења
1.827,95 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery white
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
71,8 W/(m K)
Termička dilatacija
0,0000118 1/K
molar heat capacity
25,98 J/(mol K)
Специфична топлота
0,246 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
10 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,0000001 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000657 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000006992 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0007899
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Кубична (FCC)
lattice constant
3,89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
4,75 MPa
модул стишљивости
180 GPa
shear modulus
44 GPa
Јангов модул
121 GPa
Пуасонов однос
0,39
брзина звука
3.070 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number65
Mendeleev Number68
Pettifor Number69
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

остало

Gas Basicity
673,4 kJ/mol
polarizability
26,14 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
6,9
Neutron Mass Absorption
0,0023
квантни број1S0
кристалографска група225 (Fm_3m)

Isotopes of Palladium

Стабилни изотопи4
Нестабилни изотопи38
Natural Isotopes6
Isotopic Composition10627.33%10627.33%10826.46%10826.46%10522.33%10522.33%10411.14%10411.14%11011.72%11011.72%1021.02%1021.02%

90Pd

Масени број90
неутронски број44
атомска тежина
89,95737 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2016
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
2p (2-proton emission)

91Pd

Масени број91
неутронски број45
атомска тежина
90,950435 ± 0,000454 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32 ± 3 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.1%

92Pd

Масени број92
неутронски број46
атомска тежина
91,941192225 ± 0,000370402 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,06 ± 0,03 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

93Pd

Масени број93
неутронски број47
атомска тежина
92,936680426 ± 0,000397221 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,17 ± 0,02 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

94Pd

Масени број94
неутронски број48
атомска тежина
93,929036286 ± 0,000004602 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,1 ± 0,3 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

95Pd

Масени број95
неутронски број49
атомска тежина
94,924888506 ± 0,000003253 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,4 ± 0,4 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1980
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.23%

96Pd

Масени број96
неутронски број50
атомска тежина
95,918213739 ± 0,000004502 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
122 ± 2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1980
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Pd

Масени број97
неутронски број51
атомска тежина
96,916471985 ± 0,0000052 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,1 ± 0,09 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Pd

Масени број98
неутронски број52
атомска тежина
97,912698335 ± 0,00000509 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,7 ± 0,4 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Pd

Масени број99
неутронски број53
атомска тежина
98,911773073 ± 0,000005482 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,4 ± 0,2 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Pd

Масени број100
неутронски број54
атомска тежина
99,908520438 ± 0,000018934 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,63 ± 0,09 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

101Pd

Масени број101
неутронски број55
атомска тежина
100,908284824 ± 0,000004925 Da
g-factor
0,264 ± 0,008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,47 ± 0,06 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Pd

Масени број102
неутронски број56
атомска тежина
101,905632292 ± 0,000000449 Da
g-factor
0
присутност у природи
1,02 ± 0,01
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1935
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

103Pd

Масени број103
неутронски број57
атомска тежина
102,906111074 ± 0,000000942 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
16,991 ± 0,019 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

104Pd

Масени број104
неутронски број58
атомска тежина
103,904030393 ± 0,000001434 Da
g-factor
0
присутност у природи
11,14 ± 0,08
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1935
parity+

105Pd

Масени број105
неутронски број59
атомска тежина
104,905079479 ± 0,000001222 Da
g-factor
присутност у природи
22,33 ± 0,08
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,66 ± 0,011
датум открића1935
parity+

106Pd

Масени број106
неутронски број60
атомска тежина
105,903480287 ± 0,000001186 Da
g-factor
0
присутност у природи
27,33 ± 0,03
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1935
parity+

107Pd

Масени број107
неутронски број61
атомска тежина
106,905128058 ± 0,000001289 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,5 ± 0,3 My
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1958
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

108Pd

Масени број108
неутронски број62
атомска тежина
107,903891806 ± 0,000001189 Da
g-factor
0
присутност у природи
26,46 ± 0,09
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1935
parity+

109Pd

Масени број109
неутронски број63
атомска тежина
108,905950576 ± 0,000001195 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,59 ± 0,12 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

110Pd

Масени број110
неутронски број64
атомска тежина
109,905172878 ± 0,000000657 Da
g-factor
0
присутност у природи
11,72 ± 0,09
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1935
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)

111Pd

Масени број111
неутронски број65
атомска тежина
110,907690358 ± 0,000000785 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23,56 ± 0,09 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

112Pd

Масени број112
неутронски број66
атомска тежина
111,907330557 ± 0,000007027 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,04 ± 0,17 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

113Pd

Масени број113
неутронски број67
атомска тежина
112,910261912 ± 0,000007458 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
93 ± 5 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

114Pd

Масени број114
неутронски број68
атомска тежина
113,91036943 ± 0,000007459 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,42 ± 0,06 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1958
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

115Pd

Масени број115
неутронски број69
атомска тежина
114,913659333 ± 0,000014543 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25 ± 2 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1958
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

116Pd

Масени број116
неутронски број70
атомска тежина
115,914297872 ± 0,000007659 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,8 ± 0,4 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

117Pd

Масени број117
неутронски број71
атомска тежина
116,917955584 ± 0,000007788 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,3 ± 0,3 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

118Pd

Масени број118
неутронски број72
атомска тежина
117,919067273 ± 0,000002677 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,9 ± 0,1 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

119Pd

Масени број119
неутронски број73
атомска тежина
118,923341138 ± 0,000008854 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
920 ± 80 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1991
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

120Pd

Масени број120
неутронски број74
атомска тежина
119,924551745 ± 0,000002464 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
492 ± 33 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1993
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

121Pd

Масени број121
неутронски број75
атомска тежина
120,928950342 ± 0,0000036 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
290 ± 1 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.8%

122Pd

Масени број122
неутронски број76
атомска тежина
121,930631693 ± 0,000021 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
193 ± 5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.5%

123Pd

Масени број123
неутронски број77
атомска тежина
122,935126 ± 0,0008475 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
108 ± 1 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

124Pd

Масени број124
неутронски број78
атомска тежина
123,937305 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
88 ± 15 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

125Pd

Масени број125
неутронски број79
атомска тежина
124,942072 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
60 ± 6 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2008
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

126Pd

Масени број126
неутронски број80
атомска тежина
125,944401 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
48,6 ± 0,8 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2008
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%

127Pd

Масени број127
неутронски број81
атомска тежина
126,949307 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
38 ± 2 ms
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)19%
2n (2-neutron emission)

128Pd

Масени број128
неутронски број82
атомска тежина
127,952345 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
35 ± 3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

129Pd

Масени број129
неутронски број83
атомска тежина
128,959334 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
31 ± 7 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2015
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

130Pd

Масени број130
неутронски број84
атомска тежина
129,964863 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

131Pd

Масени број131
неутронски број85
атомска тежина
130,972367 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Palladium 1-noReflection

историја

откриоWilliam Wollaston
место открићаEngland
датум открића1803
етимологијаNamed after the asteroid, Pallas, discovered in 1803.
изговорpeh-LAY-di-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,015 mg/kg
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,000066 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000003 %
Заступљеност у Космосу
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9411
2p4.07
2s12.1172
3d14.5489
3p16.9804
3s16.7788
4d32.3824
4p28.2768
4s27.014