แพลเลเดียม

แพลเลเดียม (Pd)

chemical element with an atomic number of 46
เลขอะตอม46
มวลอะตอม106.42
เลขมวล106
หมู่10
คาบ5
บล็อกd
โปรตอน46 p+
นิวตรอน60 n0
Electrons46 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Pd (แพลเลเดียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
140 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
120 pm
Metallic Radius
128 pm
ionic radius
59 pm
Crystal Radius
73 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
210 pm
ความหนาแน่น
พลังงาน
proton affinity
696 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
8.33686 eV/particle
ionization energy of Pd (แพลเลเดียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
372.4 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
17.24 kJ/mol
standard enthalpy of formation
376.6 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18
แบบจำลองของบอร์: Pd (แพลเลเดียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน18
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Kr] 4d10
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Pd (แพลเลเดียม)
Orbital Diagram of Pd (แพลเลเดียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.2
Electrophilicity
1.273169376998428 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,236.15 K
จุดหลอมเหลว
1,827.95 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
71.8 W/(m K)
thermal expansion
0.0000118 1/K
molar heat capacity
25.98 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.246 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
10 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000001 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000657 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000006992 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0007899
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
3.89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
4.75 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
180 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
44 GPa
Young's modulus
121 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.39
อัตราเร็วของเสียง
3,070 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number65
Mendeleev Number68
Pettifor Number69
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
673.4 kJ/mol
Dipole Polarizability
26.14 ± 0.1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
6.9
Neutron Mass Absorption
0.0023
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Palladium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร6
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร36
Radioactive Isotopes36

90Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
89.95737 ± 0.000429 Da
เลขมวล90
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity+

90Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
2p (2-proton emission)%

91Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
90.950435 ± 0.000454 Da
เลขมวล91
g-factor
ครึ่งชีวิต
32 ± 3 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

91Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.1%

92Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
91.941192225 ± 0.000370402 Da
เลขมวล92
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.06 ± 0.03 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

92Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

93Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
92.936680426 ± 0.000397221 Da
เลขมวล93
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.17 ± 0.02 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

93Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

94Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
93.929036286 ± 0.000004602 Da
เลขมวล94
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
9.1 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

94Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

95Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
94.924888506 ± 0.000003253 Da
เลขมวล95
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.4 ± 0.4 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

95Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.23%

96Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
95.918213739 ± 0.000004502 Da
เลขมวล96
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
122 ± 2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

96Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
96.916471985 ± 0.0000052 Da
เลขมวล97
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.1 ± 0.09 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

97Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
97.912698335 ± 0.00000509 Da
เลขมวล98
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
17.7 ± 0.4 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

98Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
98.911773073 ± 0.000005482 Da
เลขมวล99
g-factor
ครึ่งชีวิต
21.4 ± 0.2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity

99Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
99.908520438 ± 0.000018934 Da
เลขมวล100
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.63 ± 0.09 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

100Pd Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

101Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
100.908284824 ± 0.000004925 Da
เลขมวล101
g-factor
0.264 ± 0.008
ครึ่งชีวิต
8.47 ± 0.06 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

101Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Pd

natural abundance
1.02 ± 0.01
น้ำหนักอะตอม
101.905632292 ± 0.000000449 Da
เลขมวล102
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

102Pd Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

103Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
102.906111074 ± 0.000000942 Da
เลขมวล103
g-factor
ครึ่งชีวิต
16.991 ± 0.019 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

103Pd Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

104Pd

natural abundance
11.14 ± 0.08
น้ำหนักอะตอม
103.904030393 ± 0.000001434 Da
เลขมวล104
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

105Pd

natural abundance
22.33 ± 0.08
น้ำหนักอะตอม
104.905079479 ± 0.000001222 Da
เลขมวล105
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.66 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

106Pd

natural abundance
27.33 ± 0.03
น้ำหนักอะตอม
105.903480287 ± 0.000001186 Da
เลขมวล106
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

107Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
106.905128058 ± 0.000001289 Da
เลขมวล107
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.5 ± 0.3 My
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

107Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

108Pd

natural abundance
26.46 ± 0.09
น้ำหนักอะตอม
107.903891806 ± 0.000001189 Da
เลขมวล108
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

109Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
108.905950576 ± 0.000001195 Da
เลขมวล109
g-factor
ครึ่งชีวิต
13.59 ± 0.12 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

109Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

110Pd

natural abundance
11.72 ± 0.09
น้ำหนักอะตอม
109.905172878 ± 0.000000657 Da
เลขมวล110
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

110Pd Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

111Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
110.907690358 ± 0.000000785 Da
เลขมวล111
g-factor
ครึ่งชีวิต
23.56 ± 0.09 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

111Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

112Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
111.907330557 ± 0.000007027 Da
เลขมวล112
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
21.04 ± 0.17 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

112Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

113Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
112.910261912 ± 0.000007458 Da
เลขมวล113
g-factor
ครึ่งชีวิต
93 ± 5 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

113Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

114Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
113.91036943 ± 0.000007459 Da
เลขมวล114
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.42 ± 0.06 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

114Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

115Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
114.913659333 ± 0.000014543 Da
เลขมวล115
g-factor
ครึ่งชีวิต
25 ± 2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity

115Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

116Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
115.914297872 ± 0.000007659 Da
เลขมวล116
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
11.8 ± 0.4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

116Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

117Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
116.917955584 ± 0.000007788 Da
เลขมวล117
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.3 ± 0.3 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

117Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

118Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
117.919067273 ± 0.000002677 Da
เลขมวล118
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.9 ± 0.1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

118Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

119Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
118.923341138 ± 0.000008854 Da
เลขมวล119
g-factor
ครึ่งชีวิต
920 ± 80 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

119Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

120Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
119.924551745 ± 0.000002464 Da
เลขมวล120
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
492 ± 33 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity+

120Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

121Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
120.928950342 ± 0.0000036 Da
เลขมวล121
g-factor
ครึ่งชีวิต
290 ± 1 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

121Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.8%

122Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
121.930631693 ± 0.000021 Da
เลขมวล122
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
193 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

122Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.5%

123Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
122.935126 ± 0.0008475 Da
เลขมวล123
g-factor
ครึ่งชีวิต
108 ± 1 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

123Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

124Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
123.937305 ± 0.000322 Da
เลขมวล124
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
88 ± 15 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

124Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

125Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
124.942072 ± 0.000429 Da
เลขมวล125
g-factor
ครึ่งชีวิต
60 ± 6 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity+

125Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

126Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
125.944401 ± 0.000429 Da
เลขมวล126
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
48.6 ± 0.8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity+

126Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%

127Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
126.949307 ± 0.000537 Da
เลขมวล127
g-factor
ครึ่งชีวิต
38 ± 2 ms
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

127Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)19%
2n (2-neutron emission)%

128Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
127.952345 ± 0.000537 Da
เลขมวล128
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
35 ± 3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

128Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

129Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
128.959334 ± 0.000644 Da
เลขมวล129
g-factor
ครึ่งชีวิต
31 ± 7 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity-

129Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

130Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
129.964863 ± 0.000322 Da
เลขมวล130
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

130Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

131Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
130.972367 ± 0.000322 Da
เลขมวล131
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

131Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Palladium 1-noReflection

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์William Wollaston
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1803
ศัพทมูลวิทยาNamed after the asteroid, Pallas, discovered in 1803.
pronunciationpeh-LAY-di-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.015 mg/kg
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.000066 %
Abundance in Sun
0.0000003 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9411
2p4.07
2s12.1172
3d14.5489
3p16.9804
3s16.7788
4d32.3824
4p28.2768
4s27.014