แพลเลเดียม

แพลเลเดียม (Pd)

chemical element with symbol Pd and atomic number 46
เลขอะตอม46
มวลอะตอม106.42
เลขมวล106
หมู่10
คาบ5
บล็อกd
โปรตอน46 p+
นิวตรอน60 n0
อิเล็กตรอน46 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Pd (แพลเลเดียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
140 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
120 pm
Metallic Radius
128 pm
ionic radius
59 pm
Crystal Radius
73 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
210 pm
ความหนาแน่น
รัศมีอะตอมของธาตุ: แพลเลเดียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
696 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
8.33686 eV/particle
ionization energy of Pd (แพลเลเดียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
372.4 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
17.24 kJ/mol
standard enthalpy of formation
376.6 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18
แบบจำลองของบอร์: Pd (แพลเลเดียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน10
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Pd (แพลเลเดียม)
electron configuration[Kr] 4d10
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Pd (แพลเลเดียม)
Orbital Diagram of Pd (แพลเลเดียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.2
Electrophilicity Index
1.273169376998428 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
3,236.15 K
จุดหลอมเหลว
1,827.95 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
71.8 W/(m K)
thermal expansion
0.0000118 1/K
molar heat capacity
25.98 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.246 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
10 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000001 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000657 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000006992 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0007899
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
3.89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
4.75 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
180 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
44 GPa
Young's modulus
121 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.39
อัตราเร็วของเสียง
3,070 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number65
Mendeleev Number68
Pettifor Number69
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
673.4 kJ/mol
polarizability
26.14 ± 0.1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
6.9
Neutron Mass Absorption
0.0023
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Palladium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร4
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร38
Natural Isotopes6
Isotopic Composition10627.33%10627.33%10826.46%10826.46%10522.33%10522.33%10411.14%10411.14%11011.72%11011.72%1021.02%1021.02%

90Pd

เลขมวล90
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
89.95737 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
2p (2-proton emission)

91Pd

เลขมวล91
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
90.950435 ± 0.000454 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32 ± 3 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.1%

92Pd

เลขมวล92
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
91.941192225 ± 0.000370402 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.06 ± 0.03 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

93Pd

เลขมวล93
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
92.936680426 ± 0.000397221 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.17 ± 0.02 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

94Pd

เลขมวล94
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
93.929036286 ± 0.000004602 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.1 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

95Pd

เลขมวล95
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
94.924888506 ± 0.000003253 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.4 ± 0.4 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.23%

96Pd

เลขมวล96
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
95.918213739 ± 0.000004502 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
122 ± 2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Pd

เลขมวล97
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
96.916471985 ± 0.0000052 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.1 ± 0.09 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Pd

เลขมวล98
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
97.912698335 ± 0.00000509 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.7 ± 0.4 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Pd

เลขมวล99
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
98.911773073 ± 0.000005482 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.4 ± 0.2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Pd

เลขมวล100
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
99.908520438 ± 0.000018934 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.63 ± 0.09 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

101Pd

เลขมวล101
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
100.908284824 ± 0.000004925 Da
g-factor
0.264 ± 0.008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.47 ± 0.06 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Pd

เลขมวล102
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
101.905632292 ± 0.000000449 Da
g-factor
0
natural abundance
1.02 ± 0.01
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

103Pd

เลขมวล103
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
102.906111074 ± 0.000000942 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
16.991 ± 0.019 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

104Pd

เลขมวล104
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
103.904030393 ± 0.000001434 Da
g-factor
0
natural abundance
11.14 ± 0.08
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

105Pd

เลขมวล105
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
104.905079479 ± 0.000001222 Da
g-factor
natural abundance
22.33 ± 0.08
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.66 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

106Pd

เลขมวล106
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
105.903480287 ± 0.000001186 Da
g-factor
0
natural abundance
27.33 ± 0.03
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

107Pd

เลขมวล107
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
106.905128058 ± 0.000001289 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.5 ± 0.3 My
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

108Pd

เลขมวล108
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
107.903891806 ± 0.000001189 Da
g-factor
0
natural abundance
26.46 ± 0.09
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

109Pd

เลขมวล109
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
108.905950576 ± 0.000001195 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.59 ± 0.12 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

110Pd

เลขมวล110
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
109.905172878 ± 0.000000657 Da
g-factor
0
natural abundance
11.72 ± 0.09
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

111Pd

เลขมวล111
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
110.907690358 ± 0.000000785 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23.56 ± 0.09 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

112Pd

เลขมวล112
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
111.907330557 ± 0.000007027 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.04 ± 0.17 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

113Pd

เลขมวล113
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
112.910261912 ± 0.000007458 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
93 ± 5 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

114Pd

เลขมวล114
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
113.91036943 ± 0.000007459 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.42 ± 0.06 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

115Pd

เลขมวล115
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
114.913659333 ± 0.000014543 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25 ± 2 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

116Pd

เลขมวล116
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
115.914297872 ± 0.000007659 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.8 ± 0.4 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

117Pd

เลขมวล117
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
116.917955584 ± 0.000007788 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.3 ± 0.3 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

118Pd

เลขมวล118
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
117.919067273 ± 0.000002677 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.9 ± 0.1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

119Pd

เลขมวล119
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
118.923341138 ± 0.000008854 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
920 ± 80 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

120Pd

เลขมวล120
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
119.924551745 ± 0.000002464 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
492 ± 33 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

121Pd

เลขมวล121
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
120.928950342 ± 0.0000036 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
290 ± 1 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.8%

122Pd

เลขมวล122
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
121.930631693 ± 0.000021 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
193 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.5%

123Pd

เลขมวล123
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
122.935126 ± 0.0008475 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
108 ± 1 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

124Pd

เลขมวล124
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
123.937305 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
88 ± 15 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

125Pd

เลขมวล125
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
124.942072 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
60 ± 6 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

126Pd

เลขมวล126
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
125.944401 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
48.6 ± 0.8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%

127Pd

เลขมวล127
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
126.949307 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
38 ± 2 ms
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)19%
2n (2-neutron emission)

128Pd

เลขมวล128
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
127.952345 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
35 ± 3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

129Pd

เลขมวล129
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
128.959334 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
31 ± 7 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

130Pd

เลขมวล130
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
129.964863 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

131Pd

เลขมวล131
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
130.972367 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Palladium 1-noReflection

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์William Wollaston
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1803
ศัพทมูลวิทยาNamed after the asteroid, Pallas, discovered in 1803.
pronunciationpeh-LAY-di-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.015 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000066 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000003 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9411
2p4.07
2s12.1172
3d14.5489
3p16.9804
3s16.7788
4d32.3824
4p28.2768
4s27.014

alias

 • Pd

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลpalladium
 • เยอรมันPalladium
 • ฝรั่งเศสpalladium
 • อิตาลีpalladio
 • อังกฤษpalladium
 • ดัตช์palladium
 • นอร์เวย์นีนอสก์palladium
 • เดนมาร์กpalladium
 • สวีเดนpalladium
 • ฮังการีpalládium
 • โปแลนด์pallad
 • แอฟริกานส์palladium
 • อัมฮาราፓላዲየም
 • อารากอนPaladio
 • อาหรับبالاديوم
 • อาเซอร์ไบจานPalladium
 • เบลารุสПаладый
 • บัลแกเรียпаладий
 • บังกลาপ্যালেডিয়াম
 • เบรตันPalladiom
 • บอสเนียpaladij
 • คาตาลันpal·ladi
 • คอร์ซิกาPalladiu
 • เช็กpalladium
 • ชูวัชПаллади
 • เวลส์Paladiwm
 • กรีกπαλλάδιο
 • เอสเปรันโตpaladio
 • สเปนpaladio
 • เอสโตเนียPallaadium
 • บาสก์paladio
 • เปอร์เซียپالادیم
 • ฟินแลนด์palladium
 • ฟรูลีPaladi
 • ไอริชPallaidiam
 • กาลิเซียPaladio
 • มานซ์Pallaadjum
 • จีนแคะpalladium
 • ฮิบรูפלדיום
 • ฮินดีपलेडियम
 • ฮินดีฟิจิPalladium
 • โครเอเชียPaladij
 • เฮติครีโอลPaladyòm
 • อาร์เมเนียպալադիում
 • อินเตอร์ลิงกัวpalladium
 • อินโดนีเซียpaladium
 • อีโดpaladio
 • ไอซ์แลนด์palladín
 • ญี่ปุ่นパラジウム
 • โลชบันlo jinmrpaladi
 • ชวาPaladium
 • จอร์เจียპალადიუმი
 • คาซัคПалладий
 • กันนาดาಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್
 • เกาหลี팔라듐
 • เคิร์ดPaladyûm
 • โกมิПалладий
 • ละตินpalladium
 • ลักเซมเบิร์กPalladium
 • ลิกูเรียPalladio
 • ลิทัวเนียPaladis
 • ลัตเวียpallādijs
 • มาลายาลัมപലേഡിയം
 • มราฐีपॅलिडियम
 • มารีตะวันตกПалладий
 • มาเลย์Paladium
 • เยอรมันต่ำPalladium
 • อ็อกซิตันPalladi
 • ปัญจาบਪੈਲੇਡੀਅਮ
 • ลาฮ์นดาپالاڈیم
 • โปรตุเกสpaládio
 • เคชวาPaladyu
 • โรมาเนียpaladiu
 • รัสเซียпалладий
 • ซิซิลีpalladiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียPaladijum
 • สโลวักpaládium
 • สโลวีเนียPaladij
 • เซอร์เบียпаладијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Palladium
 • สวาฮีลีPaladi
 • ทมิฬபலேடியம்
 • ตุรกีPaladyum
 • ยูเครนПаладій
 • อุซเบกPalladiy
 • เวปส์Palladii
 • เวียดนามpaladi
 • วาเรย์Paladyo
 • คัลมืยค์Палладиум
 • ยิดดิชפאלאדיום
 • โยรูบาPalladium
 • จีน
 • เซบูPaladyo
 • มาซิโดเนียПаладиум
 • เคิร์ดตอนกลางپالادیۆم
 • โอดิยาପାଲାଡ଼ିଅମ
 • คุชราตપલેડિયમ
 • สกอตส์palladium
 • ตาตาร์Палладий
 • พีดมอนต์Paladi
 • โซมาลีBaladiyaam
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Паляд
 • ซาร์เดญาPalladio
 • แอลเบเนียPalladiumi
 • อาโรมาเนียPaladiu
 • คีร์กีซПалладий
 • ลิมเบิร์กPalladium
 • cdo
 • แฟโรPalladium
 • มอลตาpalladju
 • เกลิกสกอตPaladium
 • โภชปุรีपैलेडियम
 • สันสกฤตप्यालिडियम
 • บาลีप्यालिडियम
 • เนวาร์प्यालिडियम
 • โปรตุเกส (บราซิล)paládio
 • คาซูเบียนPallôd
 • จีนมินหนานPalladium
 • อัสตูเรียสPaladiu
 • เตลูกูపల్లాడియం
 • ทิเบตཔྰེ་ལེ་ཌིམ།
 • ทาจิกпалладий
 • จีนคลาสสิก
 • ตากาล็อกPaladiyo
 • oloPalladii
 • kbpPaladɩyɔm
 • มองโกเลียпаллади
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาpaladio
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • เนปาลपलाडियम
 • จีนอู๋
 • ฟริเซียนเหนือPalaadium
 • บาวาเรียPalladium
 • hywՊաղղադիոն
 • อุยกูร์پاللادىي
 • ลอมบาร์ดPaladio
 • จีน (ตัวย่อ)
 • พม่าပယ်လေဒီယမ်
 • อาหรับโมร็อกโกپالاديوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์بالاديوم
 • พัชโตپلاديوم
 • มณีปุระꯄꯜꯂꯥꯗꯤꯌꯝ
 • คอร์นิชPaladiom
 • บาหลีPalladium
 • บิกอลPaladyo
 • อูรดูپلاڈیئم
 • ซูลูImPanda