Palladyum

Palladyum (Pd)

metalik element
Atom numarası46
Atom ağırlığı106.42
Kütle numarası106
Grup10
Periyot5
Blokd
proton46 p+
nötron60 n0
elektron46 e-
Animated Bohr modeli of Pd (Palladyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
140 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
120 pm
Metallic Radius
128 pm
ionic radius
59 pm
Crystal Radius
73 pm
Van der Waals radius
210 pm
yoğunluk
Atomic Radii Of The Elements: Palladyum0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
696 kJ/mol
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
8,33686 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Pd (Palladyum)
Buharlaşma ısısı
372,4 kJ/mol
enthalpy of fusion
17,24 kJ/mol
standard enthalpy of formation
376,6 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 18
Bohr modeli: Pd (Palladyum)
Değerlik elektron10
Lewis yapısı: Pd (Palladyum)
electron configuration[Kr] 4d10
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10
Enhanced Bohr modeli of Pd (Palladyum)
Orbital Diagram of Pd (Palladyum)
Yükseltgenme seviyesi0, 1, 2, 3, 4, 5
Elektronegatiflik
2.2
Electrophilicity Index
1,273169376998428 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
3.236,15 K
Ergime noktası
1.827,95 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery white
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
71,8 W/(m K)
Genleşme
0,0000118 1/K
molar ısı kapasitesi
25,98 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,246 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
10 MS/m
Özdirenç
0,0000001 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,0000000657 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,000000006992 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,0007899
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıYüzey merkezli kübik (FCC)
Kafes sabiti
3,89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
4,75 MPa
Bulk modülü
180 GPa
shear modulus
44 GPa
Young katsayısı
121 GPa
Poisson's ratio
0,39
Ses hızı
3.070 m/s
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number65
Mendeleev Number68
Pettifor Number69
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt sınıflandırmasısiderophile

other

Gas Basicity
673,4 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
26,14 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
6,9
Neutron Mass Absorption
0,0023
Kuantum sayısı1S0
Uzay grubu225 (Fm_3m)

Paladyum izotopları

Kararlı izotoplar4
Kararsız izotoplar38
Natural Isotopes6
Isotopic Composition10627.33%10627.33%10826.46%10826.46%10522.33%10522.33%10411.14%10411.14%11011.72%11011.72%1021.02%1021.02%

90Pd

Kütle numarası90
nötron numarası44
Bağıl atom kütlesi
89,95737 ± 0,000429 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2016
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
2p (2-proton emission)

91Pd

Kütle numarası91
nötron numarası45
Bağıl atom kütlesi
90,950435 ± 0,000454 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
32 ± 3 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.1%

92Pd

Kütle numarası92
nötron numarası46
Bağıl atom kütlesi
91,941192225 ± 0,000370402 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,06 ± 0,03 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

93Pd

Kütle numarası93
nötron numarası47
Bağıl atom kütlesi
92,936680426 ± 0,000397221 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,17 ± 0,02 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

94Pd

Kütle numarası94
nötron numarası48
Bağıl atom kütlesi
93,929036286 ± 0,000004602 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,1 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1982
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

95Pd

Kütle numarası95
nötron numarası49
Bağıl atom kütlesi
94,924888506 ± 0,000003253 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,4 ± 0,4 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.23%

96Pd

Kütle numarası96
nötron numarası50
Bağıl atom kütlesi
95,918213739 ± 0,000004502 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
122 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Pd

Kütle numarası97
nötron numarası51
Bağıl atom kütlesi
96,916471985 ± 0,0000052 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,1 ± 0,09 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Pd

Kütle numarası98
nötron numarası52
Bağıl atom kütlesi
97,912698335 ± 0,00000509 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
17,7 ± 0,4 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Pd

Kütle numarası99
nötron numarası53
Bağıl atom kütlesi
98,911773073 ± 0,000005482 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21,4 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Pd

Kütle numarası100
nötron numarası54
Bağıl atom kütlesi
99,908520438 ± 0,000018934 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,63 ± 0,09 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

101Pd

Kütle numarası101
nötron numarası55
Bağıl atom kütlesi
100,908284824 ± 0,000004925 Da
g-factor
0,264 ± 0,008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,47 ± 0,06 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Pd

Kütle numarası102
nötron numarası56
Bağıl atom kütlesi
101,905632292 ± 0,000000449 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
1,02 ± 0,01
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
+ (double β+ decay)

103Pd

Kütle numarası103
nötron numarası57
Bağıl atom kütlesi
102,906111074 ± 0,000000942 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
16,991 ± 0,019 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

104Pd

Kütle numarası104
nötron numarası58
Bağıl atom kütlesi
103,904030393 ± 0,000001434 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
11,14 ± 0,08
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı+

105Pd

Kütle numarası105
nötron numarası59
Bağıl atom kütlesi
104,905079479 ± 0,000001222 Da
g-factor
doğadaki bolluk
22,33 ± 0,08
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,66 ± 0,011
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı+

106Pd

Kütle numarası106
nötron numarası60
Bağıl atom kütlesi
105,903480287 ± 0,000001186 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
27,33 ± 0,03
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı+

107Pd

Kütle numarası107
nötron numarası61
Bağıl atom kütlesi
106,905128058 ± 0,000001289 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,5 ± 0,3 My
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1958
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

108Pd

Kütle numarası108
nötron numarası62
Bağıl atom kütlesi
107,903891806 ± 0,000001189 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
26,46 ± 0,09
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı+

109Pd

Kütle numarası109
nötron numarası63
Bağıl atom kütlesi
108,905950576 ± 0,000001195 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13,59 ± 0,12 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

110Pd

Kütle numarası110
nötron numarası64
Bağıl atom kütlesi
109,905172878 ± 0,000000657 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
11,72 ± 0,09
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
(double β decay)

111Pd

Kütle numarası111
nötron numarası65
Bağıl atom kütlesi
110,907690358 ± 0,000000785 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
23,56 ± 0,09 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

112Pd

Kütle numarası112
nötron numarası66
Bağıl atom kütlesi
111,907330557 ± 0,000007027 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21,04 ± 0,17 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

113Pd

Kütle numarası113
nötron numarası67
Bağıl atom kütlesi
112,910261912 ± 0,000007458 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
93 ± 5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

114Pd

Kütle numarası114
nötron numarası68
Bağıl atom kütlesi
113,91036943 ± 0,000007459 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,42 ± 0,06 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1958
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

115Pd

Kütle numarası115
nötron numarası69
Bağıl atom kütlesi
114,913659333 ± 0,000014543 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
25 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1958
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

116Pd

Kütle numarası116
nötron numarası70
Bağıl atom kütlesi
115,914297872 ± 0,000007659 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,8 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

117Pd

Kütle numarası117
nötron numarası71
Bağıl atom kütlesi
116,917955584 ± 0,000007788 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,3 ± 0,3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1968
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

118Pd

Kütle numarası118
nötron numarası72
Bağıl atom kütlesi
117,919067273 ± 0,000002677 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,9 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

119Pd

Kütle numarası119
nötron numarası73
Bağıl atom kütlesi
118,923341138 ± 0,000008854 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
920 ± 80 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1991
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

120Pd

Kütle numarası120
nötron numarası74
Bağıl atom kütlesi
119,924551745 ± 0,000002464 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
492 ± 33 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1993
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

121Pd

Kütle numarası121
nötron numarası75
Bağıl atom kütlesi
120,928950342 ± 0,0000036 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
290 ± 1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.8%

122Pd

Kütle numarası122
nötron numarası76
Bağıl atom kütlesi
121,930631693 ± 0,000021 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
193 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.5%

123Pd

Kütle numarası123
nötron numarası77
Bağıl atom kütlesi
122,935126 ± 0,0008475 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
108 ± 1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

124Pd

Kütle numarası124
nötron numarası78
Bağıl atom kütlesi
123,937305 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
88 ± 15 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

125Pd

Kütle numarası125
nötron numarası79
Bağıl atom kütlesi
124,942072 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
60 ± 6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2008
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

126Pd

Kütle numarası126
nötron numarası80
Bağıl atom kütlesi
125,944401 ± 0,000429 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
48,6 ± 0,8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2008
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%

127Pd

Kütle numarası127
nötron numarası81
Bağıl atom kütlesi
126,949307 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
38 ± 2 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)19%
2n (2-neutron emission)

128Pd

Kütle numarası128
nötron numarası82
Bağıl atom kütlesi
127,952345 ± 0,000537 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
35 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

129Pd

Kütle numarası129
nötron numarası83
Bağıl atom kütlesi
128,959334 ± 0,000644 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
31 ± 7 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2015
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

130Pd

Kütle numarası130
nötron numarası84
Bağıl atom kütlesi
129,964863 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

131Pd

Kütle numarası131
nötron numarası85
Bağıl atom kütlesi
130,972367 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Palladium 1-noReflection

tarih

kâşifi ya da mucidiWilliam Wollaston
keşif yeriEngland
keşif veya buluş tarihi1803
köken bilimiNamed after the asteroid, Pallas, discovered in 1803.
telaffuzupeh-LAY-di-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
0,015 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,000066 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,0000003 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9411
2p4.07
2s12.1172
3d14.5489
3p16.9804
3s16.7788
4d32.3824
4p28.2768
4s27.014