Palađi

Palađi (Pd)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 46
Số nguyên tử46
Nguyên tử khối106.42
số khối106
Nhóm10
Chu kỳ5
Phân lớpd
Prô ton46 p+
Nơ tron60 n0
Electrons46 e-
Animated Mô hình Bohr of Pd (Palađi)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
140 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
120 pm
Metallic Radius
128 pm
ionic radius
59 pm
Crystal Radius
73 pm
Bán kính van der Waals
210 pm
mật độ
năng lượng
proton affinity
696 kJ/mol
Ái lực điện tử
ionization energy
8,33686 eV/particle
ionization energy of Pd (Palađi)
Nhiệt bay hơi
372,4 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
17,24 kJ/mol
standard enthalpy of formation
376,6 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 18
Mô hình Bohr: Pd (Palađi)
Electron hóa trị18
Cấu hình electron[Kr] 4d10
Enhanced Mô hình Bohr of Pd (Palađi)
Orbital Diagram of Pd (Palađi)
trạng thái oxy hóa0, 1, 2, 3, 4, 5
độ âm điện
2.2
Electrophilicity
1,273169376998428 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
3.236,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.827,95 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery white
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
71,8 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,0000118 1/K
molar heat capacity
25,98 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,246 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
10 MS/m
điện trở suất
0,0000001 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000657 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000006992 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0007899
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm mặt (FCC)
lattice constant
3,89 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
4,75 MPa
Mô đun khối
180 GPa
Modul ngang
44 GPa
mô đun Young
121 GPa
Hệ số Poisson
0,39
tốc độ âm thanh
3.070 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number65
Mendeleev Number68
Pettifor Number69
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
673,4 kJ/mol
Dipole Polarizability
26,14 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
6,9
Neutron Mass Absorption
0,0023
Số lượng tử1S0
space group225 (Fm_3m)

Đồng vị của Paladi

Các đồng vị bền6
Các đồng vị không bền36
Radioactive Isotopes36

90Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
89,95737 ± 0,000429 Da
số khối90
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2016
parity+

90Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
2p (2-proton emission)%

91Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
90,950435 ± 0,000454 Da
số khối91
g-factor
chu kỳ bán rã
32 ± 3 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity+

91Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.1%

92Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
91,941192225 ± 0,000370402 Da
số khối92
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,06 ± 0,03 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1994
parity+

92Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

93Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
92,936680426 ± 0,000397221 Da
số khối93
g-factor
chu kỳ bán rã
1,17 ± 0,02 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity+

93Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

94Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
93,929036286 ± 0,000004602 Da
số khối94
g-factor
0
chu kỳ bán rã
9,1 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1982
parity+

94Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.13%

95Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
94,924888506 ± 0,000003253 Da
số khối95
g-factor
chu kỳ bán rã
7,4 ± 0,4 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1980
parity+

95Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.23%

96Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
95,918213739 ± 0,000004502 Da
số khối96
g-factor
0
chu kỳ bán rã
122 ± 2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1980
parity+

96Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
96,916471985 ± 0,0000052 Da
số khối97
g-factor
chu kỳ bán rã
3,1 ± 0,09 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1969
parity+

97Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
97,912698335 ± 0,00000509 Da
số khối98
g-factor
0
chu kỳ bán rã
17,7 ± 0,4 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1955
parity+

98Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
98,911773073 ± 0,000005482 Da
số khối99
g-factor
chu kỳ bán rã
21,4 ± 0,2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1955
parity

99Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
99,908520438 ± 0,000018934 Da
số khối100
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3,63 ± 0,09 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1948
parity+

100Pd Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

101Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
100,908284824 ± 0,000004925 Da
số khối101
g-factor
0,264 ± 0,008
chu kỳ bán rã
8,47 ± 0,06 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1948
parity+

101Pd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Pd

natural abundance
1,02 ± 0,01
relative atomic mass
101,905632292 ± 0,000000449 Da
số khối102
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1935
parity+

102Pd Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

103Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
102,906111074 ± 0,000000942 Da
số khối103
g-factor
chu kỳ bán rã
16,991 ± 0,019 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity+

103Pd Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

104Pd

natural abundance
11,14 ± 0,08
relative atomic mass
103,904030393 ± 0,000001434 Da
số khối104
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1935
parity+

105Pd

natural abundance
22,33 ± 0,08
relative atomic mass
104,905079479 ± 0,000001222 Da
số khối105
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,66 ± 0,011
ngày khám phá1935
parity+

106Pd

natural abundance
27,33 ± 0,03
relative atomic mass
105,903480287 ± 0,000001186 Da
số khối106
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1935
parity+

107Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
106,905128058 ± 0,000001289 Da
số khối107
g-factor
chu kỳ bán rã
6,5 ± 0,3 My
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1958
parity+

107Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

108Pd

natural abundance
26,46 ± 0,09
relative atomic mass
107,903891806 ± 0,000001189 Da
số khối108
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1935
parity+

109Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
108,905950576 ± 0,000001195 Da
số khối109
g-factor
chu kỳ bán rã
13,59 ± 0,12 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1937
parity+

109Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

110Pd

natural abundance
11,72 ± 0,09
relative atomic mass
109,905172878 ± 0,000000657 Da
số khối110
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1935
parity+

110Pd Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

111Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
110,907690358 ± 0,000000785 Da
số khối111
g-factor
chu kỳ bán rã
23,56 ± 0,09 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1937
parity+

111Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

112Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
111,907330557 ± 0,000007027 Da
số khối112
g-factor
0
chu kỳ bán rã
21,04 ± 0,17 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1951
parity+

112Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

113Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
112,910261912 ± 0,000007458 Da
số khối113
g-factor
chu kỳ bán rã
93 ± 5 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity+

113Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

114Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
113,91036943 ± 0,000007459 Da
số khối114
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,42 ± 0,06 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1958
parity+

114Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

115Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
114,913659333 ± 0,000014543 Da
số khối115
g-factor
chu kỳ bán rã
25 ± 2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1958
parity

115Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

116Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
115,914297872 ± 0,000007659 Da
số khối116
g-factor
0
chu kỳ bán rã
11,8 ± 0,4 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1970
parity+

116Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

117Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
116,917955584 ± 0,000007788 Da
số khối117
g-factor
chu kỳ bán rã
4,3 ± 0,3 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity+

117Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

118Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
117,919067273 ± 0,000002677 Da
số khối118
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,9 ± 0,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1969
parity+

118Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

119Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
118,923341138 ± 0,000008854 Da
số khối119
g-factor
chu kỳ bán rã
920 ± 80 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1991
parity+

119Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

120Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
119,924551745 ± 0,000002464 Da
số khối120
g-factor
0
chu kỳ bán rã
492 ± 33 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1993
parity+

120Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

121Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
120,928950342 ± 0,0000036 Da
số khối121
g-factor
chu kỳ bán rã
290 ± 1 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity+

121Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.8%

122Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
121,930631693 ± 0,000021 Da
số khối122
g-factor
0
chu kỳ bán rã
193 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1994
parity+

122Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.5%

123Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
122,935126 ± 0,0008475 Da
số khối123
g-factor
chu kỳ bán rã
108 ± 1 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity+

123Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10%

124Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
123,937305 ± 0,000322 Da
số khối124
g-factor
0
chu kỳ bán rã
88 ± 15 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity+

124Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

125Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
124,942072 ± 0,000429 Da
số khối125
g-factor
chu kỳ bán rã
60 ± 6 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2008
parity+

125Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

126Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
125,944401 ± 0,000429 Da
số khối126
g-factor
0
chu kỳ bán rã
48,6 ± 0,8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2008
parity+

126Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)22%

127Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
126,949307 ± 0,000537 Da
số khối127
g-factor
chu kỳ bán rã
38 ± 2 ms
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity-

127Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)19%
2n (2-neutron emission)%

128Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
127,952345 ± 0,000537 Da
số khối128
g-factor
0
chu kỳ bán rã
35 ± 3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

128Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

129Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
128,959334 ± 0,000644 Da
số khối129
g-factor
chu kỳ bán rã
31 ± 7 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2015
parity-

129Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

130Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
129,964863 ± 0,000322 Da
số khối130
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2018
parity+

130Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

131Pd

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
130,972367 ± 0,000322 Da
số khối131
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity-

131Pd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Palladium 1-noReflection

lịch sử

được phát hiện bởiWilliam Wollaston
nơi khám pháEngland
ngày khám phá1803
từ nguyên họcNamed after the asteroid, Pallas, discovered in 1803.
cách phát âmpeh-LAY-di-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,015 mg/kg
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000066 %
Abundance in Sun
0,0000003 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9411
2p4.07
2s12.1172
3d14.5489
3p16.9804
3s16.7788
4d32.3824
4p28.2768
4s27.014